Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1938

XVI. A Ciszterci Diákszövetség

141 vallott, megdönthetetlen tételnek igazságát akarják bebizonyítani, hogy minden elmúlhat és el is múlik, de a volt tanítványok kegyeletes szeretete a nevelő Anya és a tanárok iránt s viszont a tanárok gyöngéd, atyai szeretete a volt tanítványok iránt soha el nem múlik, sőt az évek múlá­sával egyenes arányban, fokozatosan nő. Suhannak a volt diákok felett az évek, de a régi tanárok atyai szeretete, imája, jóindulatú érdeklődése, féltő gondja, nem egyszer tiszteletreméltóan nemes büszkesége kíséri őket egy életen át. Az intézeti krónikás szorgalmasan összeírta ezeket a találkozókat és most átadjuk neki a szót, hogy lelkiismeretesen közölje azokat. * A pécsi ciszterci gimnáziumban 1938. jún. 23-án tartották összejöve­telüket az 50 év előtt érettségizettek: Török Miklós ny. rendőrfőkapitány, Svertsits Domonkos ny. lelkész, Kenedy Károly ny. kúriai bíró, Rásky Mihály ny. gazdatiszt és Vida Lajos dr. mohácsi ny. városi tisztiorvos, akik egész nap Virág Ferenc pécsi püspöknek, egykori osztálytársuknak, voltak a vendégei. Az öregdiákok a püspöki kápolnában hallgattak szentmisét, a temetőben megkoszorúzták tanáraik és iskolatársaik sírját, azután küldöttségileg tisztelegtek a gimnázium jelenlegi igazgatója, Kühn Szaniszló, előtt. Ebédre a pécsi püspök vendégei voltak, akivel feleleve­nítették régi diákkori emlékeiket. * Jún. 27-én az 1928-ban érettségizettek gyűltek egybe 10 éves talál­kozóra, hogy a baráti szeretetnek nyolc éven át kialakult kapcsolatait újból felelevenítsék. A találkozón megjelentek: Arató István folyamőr főhajónagy (Buda­pest), vitéz Bíbor Géza gazdálkodó (Bogdása), Danes Győző közjegyzői tisztviselő (Pécs), Gál Sándor káplán (Kaposvár), Hajna János postatiszt (Pécs), Halász Pius dr. ciszt. r. főiskolai tanár (Zirc), Hippich Ferenc dr. magántisztviselő (Pécs), Járányi János dr. műtőorvos, kórházi alorvos (Pécs), Kaiser Gyula dr. állatorvos (Pécsvárad), Kiss László kereskedő (Pécs), Kopeczky Zsigmond tisztviselő (Pécs), Makay Gusztáv dr. gimná­ziumi tanár (Pécs), Marton József dr. közjegyzőjelölt (Adony), Nagy Sándor segédlelkész (Dunaszekcső), Pap Miksa tüzérfőhadnagy (Pécs), Sárdy Endre városi tisztviselő (Pécs), Szarvas Péter tisztviselő (Pécs), Szilárd Pál dr. tisztviselő (Budapest), Weisz Lőrinc dr. ügyvédjelölt. Kényszerű távolmaradásukat kimentették: Abaligeti Kázmér káplán (Murakeresztúr), Bodor Dezső dr. pénzügyi fogalmazó gyakornok (Mar­cali), Szabolcs József erdőmérnök (Pilismarót), Tárnok László dr. pénz­ügyi fogalmazó-gyakornok és Vári László főhadnagy (Nagykanizsa). A találkozó hivatalos programmját vasárnap reggel két szentmise nyitotta meg, amelyek egyikét az osztály volt főnöke, Módly Dezső ciszt. r. tanár mondotta az élőkért, a másikat Halász Pius dr. ciszt. r. főiskolai tanár, az egyik osztálytárs, mondotta az elhunytakért. A szent­mise után a találkozóra egybegyűltek a ciszterci rendház megszentelt öreg falai között és tisztelegtek volt tanáraik, a Zircen tartózkodó Kuhn

Next

/
Oldalképek
Tartalom