Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1904

Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók

1. A „Pécsi Takarékpénztár" 8 db. 10 koronás aranyat ajánlott fel osztályonkint egy-egy legérdemesebb tanuló jutalmazására. A tanári kar a f. é. jún. 10-én tartott tanácsülésen e kitüntetésre a következő tanulókat érdemesítette: az I. osztályból Hoffmann Kálmánt, az V. osztályból Deutsch Kornélt, a II. „ Gebauer Pált, a VI. „ Kovács Gyulát, a ÜL „ Venczl Istvánt, a VII. „ Sperai Jánost, a IV. „ Heller Róbertet, a VIII. „ Szövényi Ferencet. 2. Méit. és ftdő Vajda Ödön, zirci apát úr 5 db. cs. és kir. aranyat adott 4, minden tekintetben kiváló tanuló és 1 jó énekes jutalmazására. A tanári kar e kitüntető jutalomban Koszits Béla II., Schumann József IV., Hardy Sándor V., Szendrődy Szilárd VII. és mint buzgó énekest Reisz József, II. o. tanulót részesítette. 3. Nagys. és ftdő Pozsgay József pécsi kanonok úrtól alapított Pozsgay-féle hittani jutalomdíj (egyenkint) 36 koronáját Meyer Lajos, Schwanner Károly és Szövényi Ferenc VIII. o. t. nyerték el. 4. Tek. Müller János, ügyvéd úr 50 koronát ajánlott fel egy jó­viseletü és szorgalmas szegény tanuló jutalmazására. A díjat Majerhof Péter, II. o. tanulónak ítélte a tanári kar. 5. Nagys. és ftdő Békefi Rémig, dr., ciszt. r. egyetemi ny. r. tanár úrtól a történelemben legszorgalmasabb VIII. oszt. tanuló jutal­mazására kitűzött 1 db. cs. kir. aranyat Galba Vince, VIII., egy buzgó énekes számára adott aranyát Galba Gyula, V. o. t. kapta meg. 6. B. e. Inczédy Dénes, főgimn. igazgató által alapított 1 db. 10 koronás jutalomdíjat a tanári kar Theiner Emil, Vili. o. tanulónak ítélte oda, mint aki németajkú létére a VIII. osztályiak közül leg­jobban elsajátította a magyar nyelvet. 7. Tek. Szuly János, ügyvéd úr 3 db. 10 koronás aranyát a tanári testület Ítélete alapján Járányi Károly, VII. o. t., mint jó tornázó, Balog Árpád, V. o. t. a természetrajzban tanúsított kiváló szorgalmáért, Pilch Dezső, VII. o. t., mint jó rajzoló nyerte el. 8. Tek. Kölgyessy Kálmán, lengyeltóti járásbiró úr b. e. Mócs Szaniszló, dr., főgimn. tanár iránti kegyeletének kifejezésekép egy VI. oszt. jeles előmenetelü tanuló kitüntetésére egy 20 koronás aranyat adományozott. E jutalomban Johan Béla részesült. 9. Ftdő Nemes Tivadar, ciszt. r. főgimn. tanár úrtól egy, a ma­gyar történelemben kiváló tanuló jutalmazására tett alapítványnak 8 koronás kamatát Martina Mihály, III. o. t. nyerte el. 10. Tek. Krausze Ignác úr 10 koronát adott egy szorgalmas, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom