Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1936

V. Adatok az 1936/37. iskolai év történetéhez

41 Nov. 30-án magas vendége volt intézetünknek. József Ferenc dr.., királyi herceg tisztelt meg bennünket látogatásával. Az intézet díszter­mében az egész ifjúság jelenlétében köszöntötte Őfenségét Kühn Szaniszló igazgató. A tanulók üdvözletét Prigly László VIII. o. t. tolmácsolta. Makay István IV. o. t. és Molnár Tamás III. o. t. a királyi herceg két szép versét szavalták el. A műsort ének- és zeneszámok tették teljessé. Dec. 12-én az első órán a díszteremben összegyűlt ifjúság előtt Kühn Szaniszló, igazgató méltatta Báthory István erdélyi fejedelem, a későbbi lengyel király érdemeit halálának 350 éves fordulója alkalmával. A zene­kar a lengyel himnuszt játszotta. Dec. 19-én a közelgő karácsony hangulatát is felhasználtuk, hogy ifjúságunk lelkében a szent ünnep érzéseivel második otthonuk, az iskola szeretetét ápoljuk. Az iskola szereti növendékeit. Ezt érezhették ki az igazgató beszédéből és a kis ajándékcsomagokból. Ők is szeretik iskolá­jukat. Szavalataikkal, énekükkel és muzsikájukkal idevarázsolták a szent karácsony örömeit az alábbi műsor keretében: 1. Csendes éj. Előadta a zenekar. — 2. Az ifjúságot köszöntötte vitéz Szelenczy Tibor VIII. o. t. — 3. Karácsonyi énekek. Előadta az énekkar. — 4. Lendvai István: A szent éj zenéje. Szav.: Bobány László IV. o. t. — 5. Pásztorjáték. Előadták a cser­készek. — 6. Sík Sándor: Karácsonyi álom. Szav.: Brenner Valér VII. o. t. —7. Az igaz­gató ünnepi beszéde. — 8. Karácsonyi csomagok kiosztása. — 9. Tannenbaum. Előadta a zenekar. — 10. Karácsonyi énekek. Énekelte az ifjúság. A komoly ünnepségek sorát megszakítja a farsangi délutánok vidám derűje. Február 1-én és 2-án rendeztük ezt a hagyományos diák-kabarét. Azt lehet mondani, hogy az ilyen természetű előadás valóságos próbája a diák leleményességének, munkaszeretetének, szolgálatkészségének, fe­gyelmezettségének. Rengeteg munkával és gonddal jár, de helyes beosz­tással megoldhattuk a rendes iskolai munka megzavarása nélkül. Az ön­képzőkör vezetősége elismerésre méltó munkát végzett. A műsoron vidám jelenetek, táncok, magánszámok szerepelnek. A számok egy része házilag készült. Konkoly-Thege Dezső VIII. o. t. íria a Prológot sziporkázó ötle­tességgel. Önálló programmal lépnek fel Brenner Valér és Vincze Ferenc VII. o. t. Halász Kálmán színdarabot írt. A rendezésben a legtöbb gondot Gosztonyi Pál, Zala András és Dános László vállalták. A szereplők közül kitűntek: Vargha Sándor, Návav Pál, Gosztonyi Pál, Kunsay Gyula VIII., Hadfy Rudolf, Szalmássy Lajos VII. és Jilly Pongrác III. o. t. Berde Botond VIII. o. t. megérdemelt tapsokban részesült ügyes konferálásáért, Visy Béla V. o. t. pedig a Prológ kedvesen ügyes előadásáért. Márc. 15-e nemzeti ünnep, az ifjú akaratnak az ünnepe, amelyet a nemzeti célok szolgálatába kell állítani. Ezt hangoztatta az ifjúság szó­noka: Hervay Ferenc VIII. o. t. Szembe kell nézni a nemzeti hibákkal. Nemcsak lelkesedéssel, hanem a haza tudatának elmélyítésével készüljünk jövő feladatainkra. Az ünnepélyen Jilly Pongrác III. o. t. és Szalmássy Lajos VII. o. t. szavalatai ezt a gondolatot fejtik ki. A zenekar kuruc­dalokat adott elő. Az énekkar Halmos: Talpra magyar-jával és Kodály: A magyarokhoz c. darabbal szerepelt a műsoron. Május 8-án búcsúztak a VIII. osztályiak az iskolától. Régi szokás sze­rint bejárták az egész intézetet. Zengett a nagy épület a Ballag már a vén diák .. . bús melódiájától. Könnyes szemmel mondtak Isten hozzád-ot az „üres fészeknek". Az alsóbb osztályiak megilletődve álltak sorfalat. Almási Elemér VII. o. t. búcsúztatta a ballagókat. A hősi emléknél vitéz

Next

/
Oldalképek
Tartalom