Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1894

A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar.

Madarász Mihály 1861 — 68. Tóth Ferencz 1863—86. Tipold Özséb 1863—77. Lasczik Bernárd 1863—72. Szalay Alfréd 1865—66. Bures Antal 1865—66. Inczédy Dénes 1865—89. Verbőczv István 1866—88. Szobek Lóránt 1866—67. Aigner Sándor 1867—80. Szegedy Fülöp 1867—95. Biró Mór 1868—71. és 1877—84. Wágenhoffer Bódog 1870—76. Kolozsváry Kálmán 1871—72. Dr. Maczki Valér 1871—77. és 1889—90. Lentényi Márk 1872—80. Hegedűs Pál 1872—74. Fábián Sebők 1872—78 és 1881—83. Szerencse Menyhért 1874—75. Kassuba Domonkos 1874—79. Ledniczky Ipoly 1875 -80. Cserey Lukács 1876—79. Vincze Ambró 1877—80. (iyikos Péter 1878—93. és 1894—95. Ács Egyed 1879—81. Haj kő Rajmund 1879—80. Nemes Tivadar 1880—81. és 1893—95. Kéry Vidor 1880—84. Kalocsay Kornél 1880—83. Lájer Nándor 1880—85. Dr. Békefi Rémig 1880—81, 1882—83 és 1885—93. Szilágyi .lenő 1883—86. Szántó Kamill 1883-86 és 1887—89. Zalay Mihály 1883—85 és 1889—95. Lővárdy Alajos 1884—86. Sipos Orbán 1884-88. és 1891 Békéi Vilmos 1884—87. Dr. Mócs Szaniszló 1886—87. 1890—95. Vass Krizoszlom 1886—87. Légár Hugó 1887—95. Wolf Ágoston 1886—88. Mészáros Amand 1888-91. [Jnger Román 1888—90. Moóri Rikárd 1888—91. Buzássy Ábel 1888—95. Dr. Ágh Timót 1889—95. Szalay Gábor 1889—92. Erdőssy Bódog 1890—92. Bitter Illés 1890—95. Károly Ignácz 1891—94. Magdics Gáspár 1892—95. Prácser Albert 1892—95. Barbarics Róbert 1892—95. Csokonay Zsigmond 1893—95. Kötelező és rendkívüli tárgyak tanárai. A szépírást tanították: Tuschák Lajos 1851—60. Bokor Ferencz 1867—69. Szeredy József 1861—65. Lasczik Bernárd 1870—72. Tipold Özséb 1862—68. és 1870—72. j Soóstó Gyula 1872—95. A rajzot tanították : Pfilf Máté 1851—57. és 1859—64. Toperc-zer Gyula 1866—68. Balek Mátyás 1857—58. Haagmann Lipót 1868—69. Fekete Ferencz 1864—65. j Soóstó Gyula 1867—95.

Next

/
Oldalképek
Tartalom