Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1938

IX. Adatok az 1938/39. iskolai év történetéhez

103 19. Intézetünkben 1888-ban érettségizett tanulók 100 pengőt ajánlottak fel 50 éves találkozójuk alkalmával jó viseletű és szorgalmas tanulók részére. Elnyerték: Visy Zoltán I. és Weszner Antal V. o. tanulók. 20. N. N. 20 pengő jutalmat küldött kiváló előmenetelű tanulónak. Megkapta: Jankovics Titusz VI. o. t. 21. Szikora Gyula, m. kir. bányaügyi tanácsos úr, intézetünk volt tanít­ványa 20 pengős jutalmat adott szegénysorsú, jó tanuló számára. Elnyerte: Bartos István VII. o. t. 22. A rajzkiállításon felajánlott adományokból a rajzban kiváló tanulók közül Bizse János VIII. és Valkó Gáspár VIII. o. tanulók 40—40 P juta­lomban részesültek. 23. Martinovics Ernőné ezredes neje úrnő által tett „Martinovics cserkészalapítvány" kamataiból 15—15 pengőt kapott cserkészfelszere­lésük kiegészítésére: Hodosi László II., Hägen Ferenc III., Kiss László IV. és Orbán Andor IV. o. t. 24. Endrédy Vendel, zirci apátúr, Barlay János, nyug. tábornok, Dobray Attila Máv. főintéző, Gregorics József tanító, Vargha Dámján dr., egye­temi nyilv. r. tanár, Kűhn Szaniszló igazgató könyveket ajánlottak fel jó viseletű és szorgalmas tanulók jutalmazására. Elnyerték: /. osztály: Áts József, Boros Béla, Fessel György, Mihalik Zoltán, Páva István, Sík Tibor, Szabó Dezső, Székely József, Tallián Frigyes, Trimmer Elek, Wallenstein Iván. 11. osztály: Afra Dénes, Boda László, Kiss Andor, Kovács László, Pétek Olivér, Székely László. III. osztály: Agg István, Bencze Péter, Benkő Ferenc, Goda Tamás, Hargittay Emil, Hegyi Béla, •—Krausz János, Marosy György, Máttyus Sándor, Roboz László, Rutich Jenő. IV. osztály: Benkő László, Erdősi Emil. V. osztály: Horváth Mihály, Szendrődi Rezső, Massay Valter. VI. osztály: Arató Miklós, Balassa László, Haidekker István, Flach Ferenc, Marton János, Lukács Sándor, Palotás József, Vörös Árpád. VII. osztály: Ángyán András, Baka Zoltán, Burits Oktáv, Östreicher Ervin, Szigriszt László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom