690 találat (0,072 másodperc)

Találatok

1. 1991-12-02 / 283. szám
[...] valami sorsszerű ahogyan a Szent István király alapította várplébánia és hit [...] templom Mennyit ér a szülő kérése Egy család esete az iskolával [...] nem várták meg A szülők kérése ha jogos ha nem ha [...] Hát ennyit ér a szülő kérése az iskolában kérdezzük mi is [...]
2. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] LÉPJEN í APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vágj az APEH [...]
3. 2014-02-11 / 35. szám
[...] megállapodást is kötöttünk a MÁV kérése alapján szeretnénk mindezt fenntarta­ni tovább [...] megállapodást is kötöttünk a MÁV kérése alapján így polgárőreink rendszeresen jár [...] a programot a rékasi Cinka István is meg­osztotta velünk A lányomékhoz [...]
4. 1981-01-07 / 5. szám
[...] tegnap koszo­rút helyeztek el Várkonyi István sírján a szolnoki Munkásőr úti [...] autóbuszhi­ány biztosítása mellett több megálló kérése gyér kihasz­náltságé ugyanakkor jelen­tős eszközlekötéssel [...] üzemig hivatalig közlekedő céljáratok indítá­sának kérése a korábbi vagy későbbi munkakezdés [...]
5. 1964-07-10 / 160. szám
[...] még gya­logolni is A dobaiak kérése tehát vagy tartozzanak ismét Csataszöghöz [...] sürgős esetben hívják A dobaiak kérése tehát megoldódott amíg jó idő [...] vissza kellett küldeniük Alattyánba Varga István párttitkár ezt meg is toldotta [...]
6. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
7. 1964-06-18 / 141. szám
[...] meg A Népmű­velési Intézetből Bodnár István osztályvezető a Mű­velődésügyi Minisztérium­ból dr [...] 15 Falusi dolgok­ról Kaposi Kis István jegy­zete 18 20 Mai vendégünk [...] vé­leménye szerint jogos a kismamák kérése s el­küldte a javaslatot a [...] megvalósulhat e a kengyeli kismamák kérése vagy ha nem mi akadá­lyozza [...]
8. 1989-03-14 / 62. szám
[...] szervezetekbe ahol az szük­séges Sándor István a KSH megyei igazgatója az [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján nyugállo­mányba vonulása miatt ed­dig [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján eddig vég­zett munkája elismerése [...] ÚJSÁGÁRÚSOKNÁL Szerkeszti a szerkesztőbizottság Csukás István Gyurkovics Tibor Hernádi Gyula Lázás [...]
9. 1990-08-11 / 107. szám
[...] sajtó kapcsán szóba kerültek Csurka István MDF párti képvi­selő közelmúltban napvilágot [...] azzal a ténnyel hogy többszöri kérése ellenére az iraki hatóságok ez [...] rendezésére A Szolnoki Városi Tanács kérése Igénylik a helyi társadalmi szervezetek [...]
10. 1977-03-31 / 76. szám
[...] írók költők többek között Ágh István Bertha Bulcsú Bol­dizsár Iván Ördögh [...] M G Volt már olyan kérése amelyet a szülei nem telje­sítettek [...] kattan Szóval volt már olyan kérése amit a szülei nem teljesítettek [...] Dobozmúzeumot állítot­tak össze a székesfehérvári István Király Múzeum mun­katársai a történelemoktatás [...]
11. 1973-11-28 / 278. szám
[...] ezért azokból mindenképpen ren­delnék Huh István Szolnok Vándorúton mini palackokkal Nem [...] a kiutalt helyiség bérének megállapításának kérése 200 forint névváltoztatás engedé­lyezésének kérése 100 fo­rint szabálysértési bírság elengedésére [...]
12. 1988-04-23 / 96. szám
[...] a szárít gatás miatt Kovács Istvánná Tiszatenyő Bódi Pétert a Szolvill [...] Cseregépet nem tudtak adni Kovács Istvánná az elmúlt napokban átvette a [...] kapcsolatban hangsúlyozta hogy a vásár­ló kérése jogos volt Az el­lenőrzési napló [...] fog­ják Szerkesztői üzenetek II vásárló kérése jogos volt Tegyenek rendet a [...]
13. 1969-10-01 / 227. szám
[...] tanácsot A szerk Szabados néni kérése K Gy szolnoki olvasónk észrevételét [...] vál­lalattól kártérítést nem kö­vetel Egyetlen kérése van az utazóközönséghez a bal­esetek [...] 10 én megjelent lapunk­ban Kurdi István szolnoki olvasónk panaszának aki szóvátette [...] történt választ sem kapott Kurdi István telefonon je­lentkezett a cikk megjelené­sét [...]
14. 1962-03-03 / 52. szám
[...] a segítséget az igazságtalanság megszünte­tésére Kérése ellenére is közöljük levelét mert [...] Imre F Tóth Já­nos Győri István Povedák István Tóth L Ferenc vagy éppen Szabó István kik valamennyien a jászalsó szentgyörgyi [...] K Sz I karcagi pa­naszos kérése jogos Ezt a TEB is [...]
15. 1960-12-28 / 305. szám
[...] MEGYEI NErUr 5 A kertvárosiak kérése Egy kis számvetés Ezen írásommá [...] éri el a 100 százalékot Kérése ezért nem teljesíthető Erről egyéb­ként [...] volt ez a mű­helylátogatás Báli István tudósító 703 sz Damjanich János [...]
16. 1958-04-12 / 86. szám
[...] kiutaltuk A dolgozóknak az a ké­rése hogy minden ledolgo­zott nap után [...] véleményük a felettes szerveknek SASSI ISTVÁN Hatéves évforduló Mező túron és [...] velüket megkaptuk Szigeti Mihályné Szolnok Kérését továbbítjuk az ille­tékes vállalathoz Válaszukat [...] s kékjük szíves türelmét Molnár Istvánná Jászapá­ti Panaszára választ kar tunk [...]
17. 1954-03-30 / 75. szám
[...] semmi kifogása csali az a ké­rése hogy az érdekelt dolgozók szerezzenek [...] te j átvevő helyet kért Ké­rése indokéit Danyi Máté mondta el [...] Erről számol be Cs Farkas István Szolnokról Győré Jánosné Tisza várkonyból [...] Jásziványról Gulyás Mihály Sur­jánból Gergely István Jászberény­ből A tavaszi mezőgazdasági mun­kák [...]
18. 1961-02-01 / 27. szám
[...] családban régen és most Molnár Istvánná tanárnő élvezetesen sokoldalúan ma­gyarázta a [...] értelmében helyesen járt el így kérése nem teljesíthető Dékány Mihály Cserkeszöllő [...] november hó végén kezelésre Jelentkezett Ké­rése tehát nem teljesíthető Gecse István Jászapáti Mivél ön egyháztartásban él [...] a félév tanulni kell Báli István tudósító Úttörő vetélkedő 1691 január [...]
19. 2011-11-12 / 265. szám
[...] a fotó A tanító úr kérése a fényképezés előtt az volt [...] szaxofon Bezerédi Sándor piszton Burka István Beküldte Kanyó Jó­zsef Cibakháza 3 [...] nagyon büszkék rá Beküldte Fülöp István Jászboldogháza 5 A felvétel 1929 ben Bertalan Istvánt és Bajzáth Máriát édesanyám szüleit [...]
20. 2010-02-18 / 41. szám
[...] Veres Éva sajtóreferens Fekete Rigó István alezredes a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyi [...] az egyik szolnoki A képgalériát kerese a hírportálon valamint számtalan éles [...]
21. 1993-12-31 / 305. szám
[...] közönség a Mama vagyis Hosszú István pedig könyörte­lenül büntetett Szünetben Ra sid Abeljanovnak csak egyetlen kérése volt hogy sérülés nélkül ússza [...]
22. 1954-10-07 / 237. szám
[...] és dolgozóit TÖTH GYÖRGY BARICZA ISTVÁN POCZKODI LAJOS FÖLDI JÄNOS D [...] a zagyvaréiul tanács végrehajtóbizottságának TELEK ISTVÁN tiszavárkonyi dolgozó a járási tanács [...] egy legelőkutat Ez már régi kérése volt a község dolgozó paraszt­jainak [...]
23. 2009-02-12 / 36. szám
[...] ADY ENDRE ÚTI EPULETET Forlí kérése lekapcsolják a díszvilágítást a Kossuth [...] Da­libor Bek igazgató és Szabó Ist­ván alpolgármester avatja fel HA FONTOS [...]
24. 2013-09-20 / 220. szám
[...] Lee Varga Mihály és Facskó István a Samsung Electronics Ma­gyar Zrt [...] az atya nógrádi születésű kifejezett kérése volt hogy ha életét veszti [...]
25. 2015-02-26 / 48. szám
[...] díjat vehetett át nemrégiben Demény István szolnoki fotós aki Tra­banttal hódította [...] bankok 6 oldal Borbás Marcsi kérése Válaszolt Borbás Marcsi azokra a [...] és Kiss Viktor jobbról Holló Istvántól a helyi polgárőr egyesület elnökétől [...]
26. 2010-08-21 / 194. szám
[...] Á 9 770865 915061 Ünnepelt István népe augusztus 20 Államiságunk zeréves [...] A községben mintegy félezer köz­Szent Istvánra s keresztény ál­lamiságunkra emlékeztünk pénteken [...] meghallgatásra talált a ü szaszőlősiek kérése is vagyis Tiszafüredről 16 óra [...] a meghívott vendégek 5 Szent Istvánról és államisá I gunkról emlékeztek [...]
27. 1954-11-24 / 278. szám
[...] JÁNDI KAROLT tanácstitkár FEJES TÓTH ISTVÁN dolgozó paraszt GARAI SZABÓ SÁNDOR [...] Sándort a keresztdülőben Fejes Tóth Ist­vánt pedig a pistadülőbcn jelölték a [...] A réti rész asz szonyainak kérése meghallgatásra talált Kedden reggel már [...]
28. 1990-11-24 / 195. szám
[...] is volt az összejövetelnek Halász István Szolnok MDF es ország gyűlési [...] szakmai vagy laikus véleményét megjegyzését Kérése azonnal zöld utat ka­pott a [...]
29. 1998-12-27 / 15. szám
[...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...]
30. 2015-03-28 / 74. szám
[...] utak felújítása tájékoztatott tegnap Boldog István útügyi biztos ország gyűlési képviselő [...] ezzel az ott élők régi kérése valósul meg Emel­lett a 32 [...]
31. 1994-06-10 / 135. szám
[...] szony lett az volt a kérése hogy én varrják számára ruhát [...] 3000 Ft értékű dísztorta Fodor István Jászjákóhalma pol­gármestere 1 1 ezer [...]
32. 1954-09-11 / 215. szám
[...] is bol­tot kémek A dolgozóik kérése javas lata rendre megvalósul A [...] törökmiklósi járásban Példamutató tanácstagok BÓDI ISTVÁN egyénileg dolgozó paraszt a járási [...]
33. 1992-03-11 / 60. szám
[...] tűnt a falugyűlést vezető pol­gármester kérése hogy parla­mentáris alapon személyeske­dés nélkül [...] tanácskozás elején dr Det re István a Szabad Demokraták Szövetségének tagja [...]
34. 2011-06-27 / 148. szám
[...] látványt nyújtó zöldöve­zetben él V István Szolnok Várjuk Olvasóink írásait az [...] megkeresés 2008 249 169 TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE JELZÉS ÉSZREVÉTELEZÉS PANASZ FORRÁS JNSZM [...]
35. 1997-03-01 / 51. szám
[...] Úti Általános Iskola és az István Király Úti Általános Iskola két [...] indítja az új évet Németh István polgánnester szerint a lehetőségeik lecsökken­tek [...] is A mezőtúri pol­gármester többszöri kérése meghallgatásra talált a vasutas cég [...]
36. 2012-06-04 / 129. szám
[...] szemért fogat fogért halálbüntetés Boldog István fideszes képviselő is támogatta a [...] a rendőr­őrsre ismét mondta Palya Ist­ván A rendőrség biztosítsa a nyugalmat [...] létszám biztosított Csak annyi j kérése van hogy a rendőrőrs ál­lagát [...] az életükkel fizetnének érte Boldog Istvánt sokan keresték meg or­szággyűlési körzetében [...]
37. 1990-04-29 / 19. szám
[...] Káro li Gáspárról Szegedi Kis István­ról Meliusz Juhász Péterről Szenczi Molnár [...] épí­tészeti egybeesés A madarasi emberek kérése volt hogy templomuknak ez a [...]
38. 2015-04-13 / 86. szám
[...] az utak felújítása tájékoztatott Boldog István megyénk útügyi biztosa Országos szinten [...] ezzel az ott élők régi kérése valósul meg Emellett a 32 [...] kellene újítani emelte ki Boldog Ist­ván A Jászságban ilyen például alászla [...] városi könyvtár rejtvényfejtő klubja Fodor István Ferenc jászjákóhal mi klubtag saját [...]
39. 2007-12-06 / 284. szám
[...] Tiszapart moziban tájékoz­tatta lapunkat Demeter István a filmszínház ügyvezetője tegna­pi sajtótájékoztatóján [...] ezen a határozatán az önkormányzat kérése ellené­re sem volt hajlandó reagált [...]
40. 2015-04-20 / 92. szám
[...] hajak csillog nak villognak annyi kérése volt a fodrásznak hogy frissen [...] Magyar Rekord Egyesület elnöke Sebestyén István árgus szemekkel figyel mindent Kettős [...] pedig valakiét kell túlszár­nyalnia mondja István Meg­kérdezzük vajon hogyan mérik majd [...]
41. 2010-04-12 / 84. szám
[...] történhetett úgy a di­agnosztikai vizsgálat kérése so­rán is a normál előjegyzés [...] Péter Kontra László és Korsós István mutatták be műsorukat Koszorúkat helyez­tünk [...] sport Bugyik Roland és Tóth István remekelt Budapesten Nemrég rendezték a [...] verseny­zői Bugyik Roland és Tóth Ist­ván képviselte a szolnokiakat A több [...]
42. 2009-03-04 / 53. szám
[...] 200 at is mondta Hiller István oktatási miniszter miután egyeztetett az [...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
43. 1965-01-31 / 26. szám
[...] leve­le végén kijelentette hogy amennyiben kérése nem ta­lál meghallgatásra talán tudna [...] tölti be ma­gyar részről Dobos István foglal helyet PETER SELIERSNEK KISLÄNYA [...]
44. 2008-12-24 / 300. szám
[...] mártonban élő idős házaspár Nagy István és Szóró Erzsébet örök hűséget [...] keltek és meglátogatták otthonában Veres Istvánt a város friss díszpolgá­rát aki [...] terel­gette A művész úr egyetlen kéré­se csupán az volt hogy hívjuk [...]
45. 1977-06-21 / 144. szám
[...] így amikor 1919 áprilisában Zádor István és Barta Ernő a Tanácsköztár­saság [...] el a törökszentmiklósi Bacsa Lajosné kérése is Ta­nyájuk a Tiszatáj Termelő [...]
46. 2006-04-21 / 93. szám
[...] programok alapján A megye másik kérése az volt hogy a 2007 [...] számú választókerületben SZÁDVÁRI GÁBORT IÁRVÁS ISTVÁNT SZALAY FERENCET DR KOVÁCS LÁSZLÓT [...]
47. 2002-02-18 / 41. szám
[...] és szaktanácsadást kaptak fotó csabai istván Kerítésfolytatás Karcag Két éve a [...] a mun­ka nem folytatódott Tóth István kovácsmester hozzájárult ah­hoz hogy az [...] nak létre és a tisztességes kerese ben szociális fordulatot terveznek most [...]
48. 2000-06-22 / 144. szám
[...] tudják pótolni mestersége FOTÓ CSABAI ISTVÁN sen a csapadékot ennek oka [...] Nova Kft területi igazga­tója Horváth István szerint az ár­emelkedés hatását igazán [...] nem hozott ered­ményt Bordács Ferenc kérése most úgy látszik meghallgatásra talált [...]
49. 2016-03-07 / 56. szám
[...] program is zajlott a Feke­te István Oktatóközpontban A generációk közötti tanu­lás [...] ezeket s most a lakosság kérése hogy kerüljenek vissza az eredeti [...]
50. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó István tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]