24 találat (0,256 másodperc)

Találatok

1. 1929-01-26 [002]
[...] Antal János siky Sándor Gabnay István és Gréth Károly Egy szobás lakást kaptak Osontos Istvánná Kovács János Racsko Lász ló özvegy erenczy Istvánná tto Lajos Fris h erefic [...] Lindcnbach Károly Gyulay Jénő dr Bozóky Mátyás özvegy Demkó Béláné dr [...] Parlag Jó­zsef Holmer Imre Zilahy István Hajdú Elemér Vemer Ede Béldy [...]
2. 1929-03-18 [008]
[...] Matild Bizók Margit Bachő Bözsi Bozóky Vinci Gerenday Zsófi Kesserü Ilonka [...] r g e 1 y István igazgató a tisztviselők nevében pádig [...]
3. 1929-06-22 [015]
[...] közé rdekü követeléseinek kielégitésé dr Bozó­ky Ádám az autóbuszok feltételes megállóhelyei [...] P a 1 1 ós István akadémiai tanért a társaság titkárát [...]
4. 1929-10-30 [024]
[...] Crova Zsigmond Szétaahh Mihály Kr BoZóky Adám Gir rdi Tibor dr [...] jobboldali listér 4 l karkas István Fakots József Büehler József dr [...]
5. 1930-05-20 [037]
[...] H enrik Kopifcs Jenő Pekanovich István Szász Sándor Ernőd Aladár Gortvay [...] Lázár Ferenc Frühwirt Mátyás és Bozóky Ádám A vita befejeztével Szigethy [...]
6. 1930-06-18 [042]
[...] teremben hírek keringőztek hrgy Ftfledrleh István a megválasztott tanáostagc k között [...] Bródy Ernő Láng Lajos Friedrich István Várkonyi Kál mán a szociáldemokrata [...] Kollmann Dezső CsókaLajos Girardl Tibor Bozóky Ádám Takács István Biber József Bosnyák Izsó Deutsch [...] Mayer Ernő Milkovits Vazul Nagy István Percell Béla Rács Vilmos Tar [...]
7. 1930-06-24 [042]
[...] Antal dr Frühwirth Mátyás c Bozóky A 4 ám dr Ennek [...] i yi Bauknecht Tamás Máté István Mettelka Frigyes Piazza Győző K [...]
8. 1930-06-25 [042]
[...] ügyosztály mellé rendelt bizottság tágjai Bozóky Ádám dr Csilléry Béla dr [...] Munkácsy Gyula Nagy Antal Nagy István Pauíheim Ferenc Repold Károly Sajó [...] Hor­váth Pál Martin János Máté István Metelka Frigyes Orova Zsigmond dr [...] Mór Farkas József dr Gailhoffer István Glraldi Tibor Kleiner Arfrar Lampel [...]
9. 1930-07-03 [041]
[...] Politzer Gusztáv az élelmiszerárusitóüzemhez Gailhof­fer István JfcBmiiésocíÍE B Koós Jenő Relé [...] dr Kollmann Dezső dr Milotay István dr Sza ek ümil Ásványvizüzem dr Bozóky Ádám dr Faith Jártasa Pászthy [...] Faller Mihály a hirdetőválialáthoz Gróch István a temetkezési intézet igazgatóságához Szentpály [...]
10. 1930-10-20 [047]
[...] Dénes Széli László és Schmidthoffer István műegyetemi tanársegédek és Boór Gusztáv [...] László kanonok országgyűlési képviselő Pinezich István felsőházi tag vezetésével a római [...] dr h polgár mester Farkas István dr tanácsnok Langer Jenő és [...] a szegedi egyetem képviseletébon továbbá Bozóky Géza dr a pécsi egyetem [...]
11. 1931-06-15 [055]
[...] á r c z y István miniszterelnökségi államtitkár a külügy­minisztérium képviseletében [...] Gábor Magyary Zoltán báró Babarczy István dr Bozóky Géza a pécsi egyetem rektori [...]
12. 1931-09-13 [057]
[...] Béla Botzenhardt János Kállay Tamás Bozóky Ádám és Fetrik Jené bizottsági [...] l 3 tván dr Egyed István dr és kar rend 3 [...]
13. 1932-04-01 [062]
[...] gróf Sigray Antal grof Strausz István a legfőbb állami számszék ny elnöke Kray István báró országgyű­lési képviselő nipka Ferenc [...] tábornok Polyák Lász­ló dr és Bozóky Kálmán dr miniszteri tanácsosok Nokára [...] énekelte el a Hol vagy István király és A Boldogasszony Anyánk [...]
14. 1933-05-22 [076]
[...] belső férficselédjét a huszonhatévéz Král Istvánt legyen segítségeié a kis hulla [...] nyomok eltüntetésébei Zsikláné és Král István a vádirat szerint az éj [...] édesanyám Zokogva monö 1 zekét Bozóky Zoltanné Most is azzal a [...]
15. 1933-12-20 [089]
[...] a v e t z István ny tábori püip ök végezte [...] elnöki megnyitója utá n Mezey István dr terjesztette elő igaz­gatói j [...] Gyula Slmonyi­Semadam Sándor alelnökök dr Bozóky Dezső Dalmady Ödön Felvinczl Takács [...] Ügyveze­tő igazgató lett dr Mezey István A választás után vitéz dr [...]
16. 1935-10-10 [131]
[...] Tokody László Barta Józsof Pilismarót Bozóky László és Nougobauor Tibor vond [...] választmány mint Ismeretes dr Vloiián István válu sztotta meg a válasz­tási [...]
17. 1935-10-15 [131]
[...] Andor igazságügyminisz torról dr Winohklor István koroskolmi miniszterrel és dr Szendy [...] Barta Józsof vondég és Pilismarót Bozóky László vondég végül Ortvay Rudolf [...]
18. 1938-03-29 [177]
[...] Péter Ernő Csimpi nevü Pusztai István Panni nevü kutyája fox­terriereknék győztes [...] közül kapuvári Tóth Ferenc Várcdy Istvánná és Halmi Pál ku­tyái vitték [...] Kende Mihály Vi lrker János Bozóky Zoltán Miksa Miklós Horváth Emi [...] ÉLETVESZÉLYES SZÜRK LAS OLLÓVAL Gellért István 48 éves tapolcai vásári cukorkaárus [...]
19. 1939-01-14 [196]
[...] Budapest Koppány Tivadar Rákoshegy Kótpy István Nagytétény Kultsár István Rákoshegy dr Rohászy Gyula Kerekegyháza [...] dr Ba­logh József Atala Karvaj István Kiskunhalas Las sányl S án [...] Sándor Gyömre Vörös Lajos Dorog Bozóky László Szeged Czobor M ás [...] Gajdos Béla Ujdlósgypr Tóvári Tóth István Győr MOT B P R [...]
20. 1939-06-09 [206]
[...] kec skeméti előadáson mind Csáky István gróf külügyminiszter mint pedig Vinci [...] MOT B A DEBRECENI TISZA ISTVÁN TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGYŰLÉSE A debreceni m kir Tisza István Tudományegyetem az 1938 1958 ik [...] megnyitó be k szedet maid Bozóky Ferenc dr jogtudománykari ny r [...]
21. 1939-12-15 [219]
[...] polgárdii unitéra­lelkósz és vitéz Kiss István sárszentmihályi biró megkezdték kőrútju­kat a [...] nyilaspárt is a­melynek listáját dr Bózóky Lajos budapesti ügyvéd fogja vezetni [...]
22. 1941-03-17 [248]
[...] Az esketési szertartást Uzdóczy Zadravetz István ny tábori püspök az elhunyt [...] gróf miniszterelnök képviseletében bárcziházi Bárczy István titkos tanácsos miniszterel­nökségi államtitkár vett [...] ágon robbanóanyag tartása miatt letartóztatták Bozóky Viktor 41 éves irodai napiberest [...] tanúvallomások hang­zottak el arról hogy Bozóky több éles gránátot rejtegetett amiket [...]
23. 1942-05-23 [271]
[...] a következők nyújtották be pályázatukat Bozóky István Czimbolinotz Turáni Endre Foloki Focser [...] Anna Sallr y Zoltán Sikolya István dr Steinauor Göndör Klára Szabó [...] Gyula vitéz Görgelyi Vince Hortclendy István Jakab Antal Jagits József Koncz [...]
24. 1948-02-24 [951]
[...] Azaknaits Árpád miniszterolnökholyettest és Rics István igazaágügyminisztort a DOKOSz olnökó t [...] a DOKDSz ügyvezető főtitkára Raes István igezságüe miniszter üdvözle­tét ós köszönetét [...] magát 0 Ky önó Özv Bozóky Andrásné 60 éves asszony aki [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind