Magyar Országos Tudósító, 1942. május/2

1942-05-16 [271]

N a p i r o n q: 1942. május 17-én, v ... s fc , r n w.-p: Rom..:atj L6.Ex;~udi — Görügkatoaikust D6. -mdronik— Protestáns: D6. H. jrirlüa,- Xőieoouropai idószáicitae szerint Budupe&ten a nap kel 5 éj''; 06 pe.ckor, nyu Í-zik 20 óra 16 perckor, a hold kel 6 óru ő2 -e re or, ai u szik 22 oru 07 uea«~ kor.­Nyttvalovu BUM aao ki Tört no ti *uzoun» /l/iuze uu-krt. 14-16./ törtáiisti éfc végfászoti gytijtetaón^ck 10-x - tp• rwu/^s­/Ullői-ut 2W Mg"5 V J*** l *--~r>c -*6lwtALPitd Müvóezeti toean /.-nd­***** -VlOS./^f.! ?; r t ;­s ^ tt ^:aáayi ^z^UR /Ü ross-ia.lö./ állat* ó .*vr.ny- Ósostéoytárfi&-f*l 2 - W>*a*»*S^^ üsépr művészeti M uz<3Un i /* r énc.-ut 41/ min sn tára ayt^H^ű2t2i Z *gOS Levéltár /Bócsiicapu-tér *«/ 9-fel 2 - A;soj ássd-••^^TSJÍ^* /íVxos 1% t, 3zéchenyi-s.:i';et./ ip-1 - 3 : ::^szcégíi.yi Múzeum /iiótvo^-uT3^7^i5-6 - Köz­lekedésügyi Muze m /V^roSli et/ 9-2 - M... - r TuŐovirjjyoa ikd íj / V­domia-u.2./ 10-12 - Királyi Várpalota, tír^s-::ot kir-lynó emUtamMWKa / tt­ralyx Vár/ S-f él 2 - Ráth Gvörgy Mnzeua /Vi^*-.. 'AP Irno-ot 12/ 9-i - <*­s zugos Magyar *8idqmugettHi /J*>ho.ny -u.2./ 10-12 - 0r« ^hiz. 9-4 - Tudomány­egyetemi Növónyxert /fcomaneili-u.Bö./ 9-12 ós 2-6 - aquincumi Múzeum /^zentendrei-ut 7./ 9-8 - Óbudai Zsidó iíuzeuia /u'.jos-u.l63./ 9-x2 ­Várhv'.-j,.. ^rlang, jögkorc-zatcboli Oeillatoöontok ..mzeutaa /üzenth^roaa---u.2./ elöl Járda ; gi udv.rból nyitva .g,az n.p - Or- • • :*yülöti fcuzeum .10-1^- H:\di-. múzeum /öástyjsitány-40./ 9-1 - &&gi Mücs ro^/oxc'r^sy-ut 69.7 u XIX­XX. szizad külföldi <aertK>r. i kiJJLit.tU* •. l>?-fel 2 ­,„ Nyitvalevö' « í n y v t r a k: Fővárosi Nyilv noa S&nvvtár /Heviozky-u.l./ 9-2 - * tebbi .ónjvfc-ir a.-;rva t­Nyitv l6v-. k i ü 1 1 i t á 8 o lei Or«.;a\.vgy.tl.-;&i Mu-ssum /<>r­Bz&ghA»G,X7iI. . -apu./ 19U-19C4. ti2 v poiitikai törWi to 9-fúl 2 ­Müturcm/..ossuth jaa-u.12,/ 9-6 - Ntttó.ti Szaloa /-ri-aób t-téW 9-a ­Szen-':földi Múzeum /Hüvö^vől.jy, líeinricb Xsiván-ut i>»5«/ 9-12 úa 3-6 ­Fővárosi Képtár /S^yetem-u.6./ föl 10-P1 3 - Kori KL jj l^kt/j* /Ha­lászbástya/ 9-2 - /&QI'/.­—ELu r .f>Y2ris. Rohring^r Sándor ny. ?ra.,'^yotoal t: ..ir .s fsles.S??u ííomos­sányi ffisell^ fiu dr. Rohringtr Undre iáiniai-v^ri titkár eljt/gye'stü Kí-'roljll /loT/'*' Kar6lyl István ••••^ -^ís-a-. -só ős felosögo . ,'uaórváry íZtíu leányit. K api rend: 1942. aijus 18-án, h ú t f o n: Róa.'atí Von .ne — Sörö/s'-a'.tolikue: IPéter úa ÖÖU— trotwött ne.J -^rlk.- iSöSwpwur^* •*-i idé.asá* mit.ia rint Budapost-..n c. nap ;..ol G Ói*a 04 x.rö or, -.íyuöszik 20 óra V* n< r-c'• or, e hold kol 7 óra 56 •••.re .or> ny« •. zik fcJ2 öra 57 ^rc':or.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom