Magyar Országos Tudósító, 1939. január/1

1939-01-14 [196]

/CSATLAKOZ SOK A MAOY R^áLET MOZGALOMHOZ, folytatás 1./ Szigetfalul Polgári K5r* Ipaaskör és MOVE, Derecskéi Társadalmi Egyes ü­letek Szövetsége, Újpesti 'és Rákospalotai Háztulajdonosok Egyesülete.­Csatlakozott és a helyi szervezetet megalakította: az Egri Doh'nygyári Műnk.'sok Nemzeti Munkaközpontja. Csatlakozott törvényhatóságok ás községek jegyzéke: Szatmár­vármegye törvényhatósági bizottsága., Zaiabesnyő körjegyzőség közönsége, Tlszakoród község közönsége. Választókerületek: albertli, paksi^ zalabaksal, zalaggersze­gl, tural, 'somogyvármegyei. barany alíármegye l,lapuvári, Győr 2. ker . vá­lasztmánya, pacsal, klsvárdai, szepsii, kaposvári, tamásai, kalocsai,' ne­zslderi, dombóv '.ri, nagybajornl, m-gyatád 1, : igall, barcsi, szigetvári, ka­posméröi, csepregl, csurgói és a marcali választókerületek. Egyéni csatlakozásúkat a következők jelentették bei Demény Károly ny .'államtitkár Budapest, Koppány Tivadar Rákoshegy, Kótpy István Nagytétény> Kultsár István Rákoshegy, dr. Rohászy Gyula Kerekegyháza, Nagy Virgil, líihád, Barabás András, Párl, dr. Krivá.chy Ernő Budapest, Je­ges i József Szolgaegyháza, Pálmai Károly Kispest, Párkas Sándor Kis gyar­mat, Deák S.'mdor Szeged, . Bubáth János Kiskunlacháza, Pech;;-Horváth Rezső Miskolc, Jávorszky Zoltán Kassa, Pataky Antal Abádszalók, Keller László Balatonbogi'r, Nádasy Gizella Debrecen-,Tómcsány Géza Budapest, Péterhidy József BudO':ü:jt, Dus Juzsef Hidas bonyhád, Bánó György Tis zas zöllős, - Marosi József, Mohóra, Pados József és Társai, Győr, Tóth László Pápa, dr* Ba­logh József Atala, Karvaj István Kiskunhalas, Las'sányl S'án'ior Budapest, Komáromy Dezső Nyáregyháza, Keller Gyula Magy arbánhegyes Okolicsányi­Wagner'Viktor Mikosdpusztá-Ujmajot, Cslby Árpád 'Budapest* Palotás Sándor Gyömre', Vörös Lajos Dorog, Bozóky László Szeged* Czobor M'.;.„•• ás Zalaegéer­szeg, 'Benes Ida, Soroksár, Bartha Sándor Ipolyság, dr. Mátéffy Ödön Kecs­kemét, Kelen.váry László Kispest, Ptlemsrtonl Nagy Lajos, Veszprém, lfj. Szegedi Sándor Budapest, dr. Fejér MiklósTis zaföldvár, 'Franc isci Lajosné Gloze, Szakály József Dinnyeberki, Rácz János Budapest, Csermely Géza Buáaőrs, Gajdos Béla Ujdlósgypr, Tóvári Tóth István Győr./MOT/B. P R 0 D 0 M 0 : Mai első kiadásunkba, a vasárnapi napirendbe hiba csúszott. A nyltvalévő mu ze ura o k rovatában kérjük a következő helyesbítést: O rszágos Magyar­<•') « Szépművészeti Múzeum /Aréna-ut 417~" minden tára Jfl ny 1 tv a 10- f éT~2^lg. Az olász graf 1 kusok k 1 ál 11 ­// tását a nyltvalévő ki á 1 1 i t á s o k között j íj közöltük. fjj

Next

/
Oldalképek
Tartalom