Magyar Országos Tudósító, 1929. október/2

1929-10-30 [024]

£ —WF v v m, mm m — w • _ _ . — — ^ /A főváros közgyűlése. Folytatás./ A napirend ezzel kimerült. Hátra volt még a szavazás ered ­menyének kihirdetése. *.z eredmény a következő: A központi választmány újjá­alakítására elrendelt szavazásnál leadtak 252 szavazatot. Ezek közül éi»­vényes szavazat volt 250, Az érvényes szavazatok közül a jobboldali Lis­tára esett 162, a baloldali li3tára 88. Ehhez képest a jobboldali lista je­löltjei közül 15-en lettek a közpcntl választmány tagjai, a baloldali lista jelöltjei közül 9-en. A közpénti választmány tagjai,ezek szerint a követke­zők lettek: dr, Jeanovits Pál, dr. Usetty Béla> Bueáy Dezső, Horváth Ká­fblyj Petrováftz GyuUL, dri Botzenhardt Jánosi ; Martin János, dr. Szőke Gyu­la; dr. Crova Zsigmond, Szétaahh Mihály, Kr. BoZóky Adám, Gir&rdi. Tibor, dr. Lakatos Géza, Bwhn József, és Lampel Vilmos a jobboldali listér4l, karkas István, Fakots József, Büehler József, dr. Hajdú Maroel, Prrpper Sándor, dr. Wilheim Adolf, Szepesi Albert, dr. Vörösvári Miklós, é3 Horváth Fái a baloldali listáról. A főpolgármester bejelentette, hogy a hivatali esküt a választmány uj tagjai a polgármester kezébe teszik le, /MOT/SZ.T.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom