Magyar Országos Tudósító, 1931. szeptember/1

1931-09-01 [057]

11 A 11 i_l IV HAL/LRAGÁZGLTA k VONAT. Keddre .virradó éjszaka az angyalföldi prlyaud­t&v közelében s Kenderfonógyár mögött halálosvégü vonatgázolás történt. B a u m a n n Imre 26 éves szövősegéd az esztergomi vasúti vonal mentén lv-l'<dt, nem vette észre a 3499 számú tehervonat közeledés át & a mozdony a Öv ősegedet elütötte. Baumann Imrét, akinek a vonat kerekei mind a két lábét és a balkarját levágták, a mentők haldokolva szállították e gróf K-'r olyi-kórházba, ahol rövid idő mulvc meghalt ,/MOT/M. ---KIFOSZTOTTAK ü KIRAKATOT. Újpesten az Árpád-ut 106 sz'mu házban lévő nőiruht-üzlet kirakatát keddre virradó éjszaka ismeretlen tettes feltörte é:^ a kirakatbél ruhaneműt lopott el. A rendőrség a betörőt keresi ./I.10T/R , T.-.NUL- ÁN?I KIRÁNDULÁSOK. A Székesfőváros Népművelési Bizottsága szeptember 6.-án vasárnap délelőtt a Stúdió és e' Lakihegyi rádióleadóállom' s magte­kintésére tanulmányi kirándulást rendez. Gyülekezés ivggel 9 óráig •:• Stúdió i'.rata elfltt /vili. Sándo>«*utcs 7./. A részvételi dij '2 pengő 70 fillér, melyet legkésőbb szeptember 4.-én, déli 12 óráig kell a bizottság hivata­liban befizetni. Vezető: % a kari á s János rádió-mérnök. - Szeptember 8 ,-s'n kedden délelőtt az egyetemi növénykertet tekintik mag* Gyülekezés reg­ffcl fél 10 ór'ig a növénykert bejárata előtt /Romanolli-utoa 2b,/ . Vezető 3 o h n e i d o~r József kir. kertészeti felügyelő. /MOT/B. SPORTBAIESET. A Halom-utcai futballpályán G ár d o n y i Géza 21 éves 1-. ka to.-< segéd labdarúgás közben elesett és bal karja eltörött, k mentők a Glüok-rzaw tóriumba vitték. /MOT/R. uTOTTL AZ ABLAKOT ES ÉLETVESZÉLYESEN MEGSEBESÜLT; Pesterzsébeten a Ki­i-'m b'gó-utca 17. számú házban K u t 3 e r a Mihály 32 éves piaci árus l'-'Lnak ablakát beütötte, 3 az üvegszilánkok jobb kezén az ütő­.v--t elvágták. A mentők .a • piaci árust élit veszélyes állapotban vitték a 3 ,e n t la tván-kórházba ./M OT/R . h 103TAME3TERKK NAGYGYŰLÉSE. A ra. kir. Postamesterek és Postamesteri i-.li-e-'.;.rif zottak Országos yyugdijegyesületének vezetősége országos nagyválaszt, mányi ülést hivett ös3ze. A nagyx-gy ül és 09, '-melyet szeptember 10.-én, az .. 0 úilet Várfok-utcai székházában tartanak, a postamesterek anyagi helyze­tévé 1 f--glalkc znak és tiltakoznak az esetleges illetmény redukció ellen. Sz---'intük az esetleges redukció sérelmes lenne azért, mert a többi állami k-tegóriákkal szemben ők a mult évb^n már átejtek egy sulyoa és re íjuk nézve hátrányos f! z^.-té jr-.ndezésen./MOT/B'.

Next

/
Oldalképek
Tartalom