Magyar Országos Tudósító, 1941. március/1

1941-03-17 [248]

HÍREK ALMÁSI BALOGH ELEMÉR ÉS GÖMBÖS DÓRA ESKÜVEJE. Március 15-én,szom­baton dóllután félhat órakor előkelő' és fényes esküvő színhelye volt a budavári Koronázó főtemplom, ahol néhai vitéz ^ákfai Gömbös Gyula miniszterelnök Dóra leánya és almási B a logh Elemér dr,, a Kereskedelmi Bank' titkára esküdtek egymásnak örök hűséget. A templomot erre az al­kalomra délszaki növényekkel díszítették fel és a templom hajóját elő­kelő közönség töltötte meg. Az esketési szertartást Uzdóczy Zadravetz István ny.tábori püspök, az elhunyt miniszterelnök jóbarátja végezte, s tanuk voltak a menyasszony részéről Herczeg Ferenc Író és Dömötör László dr., a Hangya alelnöke, a vőlegény részéről dr.Hóman Bálint kultuszminiszter es vitéz Biró György. Teleki Pál gróf miniszterelnök képviseletében bárcziházi Bárczy István titkos tanácsos, miniszterel­nökségi államtitkár vett részt az esküvőn, aki a miniszterelnök jófeiván­s agait tolmácsolta a fiatal párnak, valamint özvegy jákfai Gömbös Gyu­láiénak, a néhai miniszterelnök édesanyjának, a menyasszony nagyapjá­nak és özv.almási Balogh Elemérnének, a vőlegény édesanyjának ,A Tár­sadalmi Egyesületek Szövetségének nagyobb küldöttsége jelent meg az esküvőn zászlóval. Az esketési szertartás után a fiatal'párt elhalmoz­ták az esküvő résztvevői Szerencsekivánataikkal« /IvíOT/J. A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FELOLVASÓ ÜLÉSE, A Magyar Történelmi Társu­lat március 20-án, csütörtökön délután öt ó r akor a Tudományos Air-adémi­'án felolvasó ülést rendez, amelyen dr.Vayer Lajos tart felolvasást. /MOT/B. . HÁZASSÁG. Posta Klára és dr.Bedő József orvos vasárnap házasságot kötöttek. /MOT/B. Pro domo: Dr.Bedő József mentőorvos kéri tisztelettel házassági hírének szives közlését. RENDŐRSÉG ---B0Z4&Y VIKTOR TETTE UTCÁRA A KISPESTI HALÁLOS ROBBANÁS KÉZIGRÁNÁT­JÁT, A f ők api tánys ágon robbanóanyag tartása miatt letartóztatták Bozóky Viktor 41 éves irodai napiberest, aki Kispesten a Thököly-ut lV,sz,házban lakik, A lakásán tartott házkutatás alkalmával a detektí­vek kilenc darab gyakorló kézigránátot találtak és tanúvallomások hang­zottak el arról, hogy Bozóky több éles gránátot rejtegetett, amiket a Kispesten történt robbanás után elvitt máshova. Miután Bozóky lakása közvetlenül a kispesti városháza mellett van, a rendőrség biztosra veszi, hogy ő tette ki a városháza fala mellé azt az éles kézigránátot, amelynek robbanása három polgárista diák életét oltotta ki. Kihallgatá­sa során nem tudta igazolni, hol van a többi éles kézigránát, ami a la­kásán volt és azt sem, honnan szerezte azokat. A hozzáintézett kérdé­sekre zavaros válaszokat adott. Ugyancsak letartóztatta a rendőrség Mé­száros László 33 éves kifutót, aki Pestszenterzsébeten, a Nagykőrösi­uton lakik és két darab éles kézigránátot rejtegetett ós azokat a Kis­( pesten történt robbanás hirétől megijedve, kitette az utcára, A két bom­barejtegetőt soronkivül hallgatták kl, s már át is kisérték őket az ügyészség fogházába, hogy a statáriális biróság Ítélkezzen felettük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom