Magyar Országos Tudósító, 1930. június/2

1930-06-25 [042]

/A főváros rendkívüli közgyűlése. Folytatás./ Negyed 7 után nyitotta meg újból R i p k a Ferenc a köz­gyűlést és bejelentette, hogy a szavazatszedő küldöttság jelentése megérkezett Gallina tanácsnok olvasta Tel a választás eredményét és megállapítot­ta, hogy összesen 226 érvényes szavazatét adtak le, A szakbizottságokra történt szavazás során a pártok delegáci­ója alapján összeállított listák változás nélkül mentek keresztül, eszerint az uj szakbizottságok összeállítása a következei: ' I. Az elnöki ügyosztály mellé rendelt bizottság tágjai: Bozóky Ádám dr,. Csilléry Béla dr«, DInioh Vidor, Dirner Gusztá^né, Erdős? Antal, Frühwirth Mátyás. Gál Jenő dr., Gyürey Rudolf, Harrer Ferenc, Karafi-'' áth Jenő dr,, MayerEmo dr., Payr Viímes,Spett Fereno dr., Szakáll Antal dr., vitéz András József,- bizotfesjága: II. Magasépítési ügyosztály.* feechtler Péter, Fóthy Vilmes, Garai Ármin, Lédermann Mór, Martin János, Munkácsy "Gyula. Nagy Antal, Nagy István, Pauíheim Ferenc, Repold Károly, Sajó János, Schrdder Ferenc, Tarr Béla, Verebély Jenő dr,, Wellisch Andor. bizottsága^: III. üt és csatornaépítési és városrendezési ügyosztály* Bauknecht Tanács, K. Császár Ferene, Déry Ferenc, FWLdvápy Béla dr., Hor­váth Pál, Martin János, Máté István, Metelka Frigyes, Orova Zsigmond dr., Plazza Győző, Rakcvszky Iván dr # , Schmarilla Géza, Szepesi Albert, Ziegler Géza, Zimmermann Dezső.­U. Közjrgi ügycsztály bizottsága: Auer Pál dr., Bezegh Huszágh'Miklós, Bonn József, Fa? kas Zoltán dr., Füzesséry Zoltán dr,, Gonda Béla dr,, Györky Imre dr., Hcchenbirger Antal, Janits Imre dr,, Percei Béla, Rásó Lajoá dr., Tabódy Tibor, Török Zoltán dr., . Vörös János dr., Venozel Árpád dr.» V, Közlekedési és közgazdasági ügyosztály bizottsága: Blaskó Artúr, Botzenhardt János, Bresztovszki Edu, Budai Dezáő, Farkas Jó­zsef, Holczer Sándor, Koós Jenő, Lévai Sándor, Magyar Miklós, Miklós Ferenc dr;, Pompéry Elemér, Sármezey Endre, Scheuer Róbert, Vörösvári Miklós, dr. Wünscher Frigyes. ' VI. Pénzügyi ügyosztály bizottsága: Baracs Marcel dr. Bá­nóczy László dr., Bárány Oszkár, óresztcvszki Ede. Budai Dezső, Glüekstahl Samu dr., Hann Arnold, Hegedűs József dr., Joanovits Pál, Kertész Miklós, Kozma Jenő dr,; Németh Béla dr., Platthy György dr., Szőke Gyula dr,, ügron Gábor dr.­VII. Közoktatási ügyosztály bizottságai Bánóczy László dr., Bednárz Róbert, Csóka Lajos, Dinien Vidcr, Elek Hugó, Halász Manó, Hunkár Géza, Kéthly Anna, Kiróhner Béláné, Kollmann Dezső dr.,'Lázár lllklós, Padá­nyi Andor, Pintér Jenő, Raffay Sándor dr., Stern Szerén.­VIII. A közélelmezési ügyosztály bizottsága* Darvas Gyula, Deák Lajos, Deutsc* Jenő, Deutsch Mór, Farkas József dr., Gailhoffer István, Glraldi Tibor, Kleiner Arfrar, Lampel Vilmos, Pakányi Ferenc, Politzer 1 Gusztáv dr,, Reisz Móric, Szémann Mihály, Vas Béla, Vayand Miklós. ZX, Szociálpolitikai ügyosztály bizottsága: Andréka Kárely, Vibiti Horváth János, Blieszner Ágoston, Gál Benő, Holczer Sándor, IloVzsJcy János, Kértész Miklós, Knor Pálné, Kóosán Károly, Koréin Dezső, Mihal^vits Zsigmond, Németh Béla dr., Ugrón Gábor dr., vitéz Aladár, Weiler Ernő. X. Közegészségi, közkórházi és köztisztásági ügyosztály bizottságát Berkes Jenő, Doros Gábor, Grosch Károly, Hódossy Gedeondw*.-ok, Horovitz Gábor, Kerekes Ödön, Klár Zoltán, Körmöczy Zoltán, Krlezs Árpád dr.-ok, Popelka Béla, Posta Sándor, Rosenák Miksa dr.-ok, Székely János, Tauffer Gábjr, Tauffer Miklós dr._ok. XI. Városgazdasági ügyosztály bizottsága: Battenberg Lajos, Bosnyák Izsó, Brunenker Lajos, Divényi Károly dr., Glück Frigyes, Halász ' Alfréd, Halter Kárcly, Kollmann Deaső dr., Marizieviez Lajos, Nessi Gyula, Németh Jánps, Pálffy József, Rácz "Vilmos dr., Takács István dr., Wezjc#lszky Gyula dr., XII. Nagyüzemi bizottság: /Viz, gáz, villany / Andréka Ká­roly, Draskóczy László, Glüekstahl Samu, Horovitz Gábor, Horváth Károly, Ki­vovits Károly, Kossalka János dr., Milkovits Vaznl, Pászthy János, Péter Jó­zsef; Propper Sándor f Rarraaz Árpád Stadler Nándor; Szabó József, B. Virág I Gé z*. /Folyt ,köv,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom