Magyar Országos Tudósító, 1929. március/2

1929-03-18 [008]

HÍREK. A BÉLÁK-CSALÁD BÁLJA. Harmadszor rendezi* mer a Belák-csaléd Budapesten élő rokonsága az úgynevezett - Rokon-bálját, amelyen a csonka ország területén élő családtagok nagy számban jöttek össze, A családi estély százötven teritékes vacsorával kezdődött, s a rokonság reggelig maradt együtt. Az estélyen többek között megjelentek: Er.Bélák Imréné /Veszprém/, Bélák :. • Endréné /Devecser/, Bélák Lórántné, dr.Festhy Pálné, dr. Pesthy Jánosné /Nagykőrös/, dr.Kesserü Béláné, Kesserü Józsefné, dr. Korpády Zoltánná, Bachó Vincéné, Szenteh rezsenó, Rokssányi Zoltánná, Roks­aányi Mlhályné, dr.parragh Gyuláné, dr.Mihályi Kálmánná /Sopron/, Mihályi Cándorné /Pápa/, Mihály Gyuláné /Bessenyő/, Pohánka Gyuláné, Gzarvassy Eezsőné, Gzarvassy Kornélia /Üzd/, Szily Károlyné, dr.bzirjék Mihályné, Bixlh Jenőné, Gaál Elemérné, Her-jzegh Gyuláné /Solt/', Tóth Károlyné, K. : olff Arthurné, Saféry Gyuláné /Pilisvörösvár/, Safáry Kálmánná, Kovács Béláné, Madarász Henrikné, Kenedy Nándorné, Kiss Antalné /Kecskemét/, Kurz Eajosné, Kaltenecker Jenőné, Klement Oszkámé, Spiegel Jánosné, Szűcs Andcrné, Reibér Henrikné, Bellák Matild, Bizók Margit, Bachő Bözsi, Bozóky Vinci, Gerenday Zsófi, Kesserü Ilonka, Keáserü Jolán, Kovács Ilona, Gizi, Klement Ilus, Bárdossy Manci, Mihályi Kató, Zsuzsi, Parragh Flóri, Vargha Sári, Saád Manci, Szarvassy Cigi, Duci, Manyi, Bánhegyi Tessa, Rakssányi E arabi, Csővári Juci. /MOT/B. MEZŐGAZDASÁG. * EUEOFA LEGJOBBAN TEJELŐ TEHENE. Az Alsóm nántuli Mezőgazdasági Kamara közlése szerint D ő r y Frigyes paradicsompusztai földbirtokos siemir.enthali tehenészetének Ruca nevü tehene a tejellenőrzés adatai szerint 3^4 nap alatt 14.349 kg. tejet adott 3.8f$ zsírtartalommal. Ez a tejterme lés,amely ttSgközelltí a, napi átlagos 40 kg. tejhozamot, minden tekintetben egyedül* •illó -és megdöntötte az eddigi rekordot tartó hires A u s z t á-nak a tej­hozamát is, amely tudvalevőleg 12 ,-707 kg .te jmennyisóg volt. A Ruca tehén bét éves, adatait a ToInavármegyei gazdasági Egyesület szarvasmarhátólyés z­tő és te jelest ellenőrző szakosztálya, valamint az Alsódunántuli ásravas­marhatenyósztő Szövetség tartja nyilván. A legutolsó ellenőrző rr óba­fejés napján 23.5 liter tejet adott. Ezzel az eredménnyel Ruca az egész európai kontinensnek .Legjobban tejelő tehene lett r /MOT/B* H I R E Ki ÜNNEPI VAOSORA A HANGYA BETEGPÉNZTÁRA FŐORVOSAINAK TISZTZEITÉRE. A Hán­ya alkalmazottak vállalati betegsegélyző pénztárának eddigi főorvosa Bar akónyi Sándor dr. egészségügyi főtanácsos magas korára való tekintettél-megvált tisztségétől, s helyét vitéz p i a 1 o v s z k y Béla dirrn, eddigi főorvoshelyettes foglalta el. A távoz6: főorvost és utódját a tisztviselői kar meleg ünneplésben részesítette, a tiszteletükre rendezett t írsasvacsoráh az igazgatóság, nevében G e r g e 1 y István igazgató, a tisztviselők nevében pádig Mikes Ödön mondott üdvözlő beszédet. Fa­rakónyi Sándor és Fialevszky Béla meghatódottan köszönték meg az ünneplést. Pohárköszöntőt mondott még g s i a 'Sándor dr., a MÁV igazgatóságéinak főorvosa, Sólyom Jenő dr. a Hangya eligazgatója és M o 5 s ár y Elek cégvezető. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom