Magyar Országos Tudósító, 1939. június/1

1939-06-09 [206]

/A margitszigeti tárgysorsjáték eredményei, Folytatás 1,/ 6415 Utalvány Budapest-London útra, 2852 utalvány kalapra. 1097 2x2 mozi­jegy, 3131 Utalvány 1 Lloyd-Herbst Mittelmeerf., 5803 2x2 mozijeg;, , 8715 festmény. 2188 ruhaselyem, 8775 levélpapír, 1440 ruhaselyem, 2948 ruha­selyem, 2124 ruhaselyem, 1454 kockás posztó, 2040, 5265, 782, 8709, 3300 számú sorjegyek egyenkint 2 kerti abroszt nyertek, 8934 utalvány Hegye3halom-Berlin oda-vissza útra, 2992 utalvány Hegyeshalom-München útra oda-vissza, 1785 utalvány egy őzbak lelövésére, 7614 muszlin sá'l* fl 9430 akvarell,8372 könyvasztalka, 7119,994, 3662, 1040, 3900 számú sorsje­gyek egyenként 2 gramofonlemezt nyertek, 8317 utalvány Sneged oda­vissza útra, 9691, 9897 2x2 mozijegy, 4508,796, 9988, 6106 és 6375 két mozijegy, 8729 zsolnai váza, 4151 porcellán figura, 9730 két klipsz, 9455 utalvány egy női ruhára, 3406, 7219, 2692, 2592, 4612, 1844, 3443, 4853, 1244, 7977, 9604, 9153 csokoládócsomag Gerbeaudtól, 6529 fürdőtrikó, 9624 és 624 egyenkint fél liter kölni, 5924 egy liter Eau de Cologne, 9665 egy liter levendula, 4039,9369, 1958, 7270, 5122, 9955, 9719, 1449, 3488, 9449 különböző parfömöket a Molnár és Moser cégtől, 1649 karkötő, 4437 disztü, 8499 utalvány egy darab fényképre, 9499 utalvány fényképre, 1835 utalvány tartóshullámra, 2111 teniszütő, 1233 ruhaselyem, 105 utal­vány Budapest-Paris repülőjegyre, 7485 Fiat Topolino, 9242 Opel Cadette, A nyereményeket a nyerő sorsjegy ellenében 1939, június^ 15-étől Vigadó-utca 6, szám alatt, a Margitszigeti Ünnepségek rendezősó­gi irodájában lehet kiváltani, /MOT/B, A M AGYAR KATOLIKUS ORVOSOK SZENT LUKACS EGYES ŰTE TÉNEK KÖZGYŰLÉSE „ A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete június 13-án, kedden es­te 7 órator tartja ezóvi rendes közgyűléséét székházában p/Buda pest VIII,, Esterházy-utca 44./ A közgyűlés után, este fél 8 órakor Zarday Imre dr, helyettes-főorvos tart előadást a szentistváni gondolatok időszerűségéről. Az Egyesület az előadáson, valamint az azt követő társasvacscr án vendé­geket is szívesen lát„/M0T/B, A MEDITERRÁN MUNKAKÖZÖSSÉG - KECSKEMÉTEN. A Mediterrán Munkaközösség budapesti nagysikerű tudományos előadássorozata után, még a nyár előtt megkezdte vidéki körútját. A munkaközösség először Pécsett tartott elő­adást, most pedig Kecskemét város következik ar;rra, ahol a Mediterrán Munkaközösség - a MANSz helyi, tagozata rendezésében és a város és a tár­sadalmi egyesületek támogatásával - vasárnap, június 11-én tart elakadást. Ennek keretében a munkaközösség ismerteti a fascista világnézetek az al­földi metropolis hallgatósága előtt és egyúttal bemutatja a Szerdinia­szigetén lévő sasul mocsár lecsapolásával kapeso latban végzett nagyarányú telepítésről, valamint az olasz aviatika hatalmas teljesítményéről készí­tett ludomanyos filmeket „ Az előadás iránt igen nagy az érdeklődés ós annak külön érdekessége, hogy a kec'skeméti előadáson mind Csáky István gróf külügyminiszter, mint pedig Vinci gr£f olasz követ kilátásba helyezte részvételét, Az illusztris vendégek számára Kecskemét városa ünnepélyes fogadtatást készít elő./MOT/B. A DEBRECENI TISZA ISTVÁN TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGYŰLÉSE. A debreceni m.kir. Tisza István Tudományegyetem az 1938-1958.-ik tanév bezárása alkalmából június 10-én, szombaton délelőtt az egyetemi aulában tanévzáró közgyűlést és istentiszteletet tart. A református istentisztelet délelőtt fél 10 óra­kor kezdődik a debreceni református nagytemplomban, ahol Erdős Károly dr. hittudománykari nyilvános rendes tanár hirdet Igét, Ezt követően, délelőtt 2 fél 11 órakor lesz az egyetemi közgyűlés, amelyen Bacsó Jenő dr, jogtu­^ dománykari ny .r .taná^, az Egyetem ezldei rektora mond ünnepi megnyitó be ­•*k, szedet, maid Bozóky Ferenc dr. jogtudománykari ny.r.tanár, ezidei dékán •'/értekezik: A statisztikai szabályosságok és az akaratszabadság" címmel, 7 /MOT/B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom