Magyar Országos Tudósító, 1932. április/1

1932-04-01 [062]

Kézirat. /? ^ E. 1 s ő k i t d á B ,. Budapest, 1932. április 1. XIV. évfolyam, T3. szám.- , • HIRiS ! -—iX'TÖTTá A MOTORKERÉKPÁR. Ma rggel háromnegyed 9 érakor a Haller­utca és Gát utca sarkén K u t i Károlyné 60 éves asszonyt, napszámos felségét egy motorkerékpár elütötte. Az asszonyt a rren^ők súlyos zúzó­dás okkal a Szent István-kórházba vitték./MŰT/M. —ZAKÁL D&NES DR. ZENESZERZŐ LETT BERÉNY HENRY SZIMPONIKUS CIGÁNYZENá­|. KARÁNAK KARNAGYA. B erény Henrynek, a napoKban elhunyt híres magyar zeneszerzőnek szimfonikus monstre-cigányzenekara, amely két év óta óriá­si sikerrel járja be egtsz Európát, az elhunyt végakaratához képest, rö­videsen ismét külföldi hangversenykörutra indul. A zenekar vezető kar­nagya a jövőben Z a k é 1 Dénes dr*, a jólismert zeneszerző-karnagy lesz, akinek kitűnő zenei képzettsége feltétlenül blztositj? az immár világhí­rű magyar együttes további sikereit, személye pedig azt, hogy a zenekar méltó marad Berény Henry tradícióihoz./MOT/B. —SZOMBATON AVATJÁK A KOhMÁNYZOGYÜRÜS DOKTOROKAT. A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem rector magnificusa éf tanácsa ráta­pordányi ifj.Gévay-Wo 1 ff Nándor és dr. $u*. C s o p a y Dénes államtudományi. továbbá Zemplén Béla orvostudományi és Moravetz Kárcly bölcsészettudományi doktor Jelöltekot április 2.-án, szombaton délelőtt 11 órakor az egyetem aulájában euj» auspiciis Gubernátor is doktorokká avatja. /MOT/B. —A 13 ZLSQ LIPÓTVÁROSI KERESZ TÉNY TARSASKÖR vasárnap délután fél 4 órai kezdettel a kör helyiségében /V. Bálvány-utca 13./ tr.<?sedélutánt rendez a kör tagjainak gyermekei számára. Április 6.-án, szerdán délután 7 órakor a társaskör szociális szakosztálya tart ülést K o ó t> Jenő ny. h. állam­titkár, bizottsági tag vezetésével, fiz ülésen Topercz er AkQ3né, a Magyar Asszonyok Pártszövetségének elnöke "Szociális családvédelem" cimmel előadást tart. Az előadás't vita követi. Április 9.-én, szombaton este 8 arakor műsoros estet rendeznek. /MOT/B. ---LEESETT A KOCSIRÓL ES AGYRAZKODAST SZENVEDETT. Az újköztemetőben, a hősök sírjánál Imre József kocsis leesett a kocsiról és fgyrázkódást szenvedett. A mentők a Rókus-kórházba vitték. /MOT/B, RENDŐRSÉG —P RO DOMO: Héczey Péter rendőrtanécsos, a főkapitánysági sajtóiroda vezetője, kéri a lapok kiadóhivatalainak t. Vezetőit, hogy az április hónapra esedékes sajtóirodai telefondijat, 5 pengőt, elmére a fő­kapitányságra eljuttatni sziveskedjenek./MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom