Magyar Országos Tudósító, 1930. július/1

1930-07-01 [041]

EGYHÁZI HÍREK. FOKY ENDRE ELÖADÍS A A REFORMnTUS DIÁKOK BALATONSZÁRSZÓI KONFERENCIÁJÁN. Balatonszárszóról jelentik: & Be forrná tus Diákok Soli Deo Gloria­Szövetsége ma kezdte meg többnapos konferenciáját, melyen számos főiskolai hallgató jött össze. S ebe s tyén Jenő dr., a budapesti református teológia igazgatója nyitotta meg a gyűlést és az első előadó Puky Endre dr. képviselőházi alelnök volt, aki az oroszországi vallásüldíJzések­JBŐl beszélt. Megráz 0 adatokat sorakoztatott fel amak a sátáni) hadjárat­nak jellemzésére, melyet a szovjet folytat azért, hogy kiirtsa az orosz nép lelkéből a vallásos hitet. És Európa, úgymond Puky Endre dr. tétlemül nézi az egész emberiség örökbecsű értéke: a vallás ellen folytatott ádáz harcot. A köaépkorban a keresztyén államok kereszteshadjátatot indítottak a Megvál­tó sírjáért, most pedig lagymatag tiltakozásokon kivul nem tesznek egyebet, holott egy százötven milliós birodalomban a keresztyénség megmentéséről van s zó, - Mi, magyarok a legteljesebb joggal tiltakozhatunk e barbár raa­bolás ellto, folytatta a képviselőház alelnöke, mert erre jogot ad nekünk az, hogy a történelem folyamán mindig bátor védelmezői voltunk a vallás­szabadságnak. Puky Endre a magyar történelemből vett példákkal bizonyította ezu­tán, hogy mennyire a magyar náp lelkében gyökeredik a yallásszabads ág tisz­telete és hangsúlyozta, hogy a győztes nagyhatalmak hatíÜó magatartása nem méltó ezekhez az országokhoz. Rámutatt az előadó a trianoni békediktátum nak, az 1921, évi XXXIII.t.c-nek kevéssé ismert b'5. és 58. szakaszaira, a­molyek minket, akikkel szemben erre semmi szükség nincs, a vallásszabadság és a vallási kisebbségek jogainak rspektálására kötelez^?**''mialatt a békét diktáló hatalmak tétlenül nézik az Oroszországban folyó, vallásszabadság elleni hadjáratot. Ilyen győzök, hangoztatta Puky Endre dr., elvesztik jo~ gosultságukat arra, hogy minket leckéztesenek. Nem a négyzetkilométerek szá* ma, nem a haderő nagysága ad erkölcsi súlyt egy nemzet fellépésének, hanem az, hogy a hitükért harcolók és szenvedők mellett mennyiben nyilatkozik meg és mennyiben érzi magáranézve kötelezőnek a lelkiismeret és az emberszere­tet parancsait. Kétségtelen, hogy a szovjetállam minden koresztyénell4ines­sége hiábavaló, mert örökérvényű hit iga zs ág oka t az emberi lélekből végleg ki­irtani nem lehet. Az esetek százai, ezrei bizonyítják, hogy az orosz nép lelkében minden eddiginél hatalmasabb erővel ébred fel újból a vallásosság, A magyar ifjúság pedig mutasson az elődökhöz illő példát a türelem, a val­lásszabadság miértekéinek védelmezésében. Holnap, szerdán, a dunamelléki református psüpök, R a v a s z Lász­ló dr, előadására kerül sor. /MOT/F. HÍREK. A KRONE CIRKUSZ..—. . TEHERAUTÓJA ELHÁZOLTA AZ EGYIK ARTISTÁT. Az Újpesten vendégszerepelt Krone cirkusz tegnap tartotta utolsó előadását és ma-korán hajnalban már utrakészen állottak, hogy Székesfehérvár felé induljanak. Az egyik teherautóra segítette felpakkolni a holmikat Buatauchin Iván 30 éves lovaskozák-artista. Az autó megindult ugy, hogy az artista nem tudta kikerülni és Újpesten a Horthy Miklós-ut és Lelnlngen-utca sarkán el­gázolta. Az artista jobb lábát törfce, Sérülésével a gróf Károlyi-kórházba szállították. /MOT/M,

Next

/
Oldalképek
Tartalom