Magyar Országos Tudósító, 1941. március/1

1941-03-01 [248]

Napi rend: 1941. március 2-án, vasárnapi Róra.kat: FluTrr/o-­oabit. - Görögkatoxikus: E.Nb. 1. Vas,- Protestáns? Hí. Lujza,-Kéz európai időszámítás szerint Budapesten a nap kel 6 óra 26 perckor, nyug­ssik 17 óra 28 perckor, a hold kel 7 ó^a 46 perc' - r, nyugszik 21 óra 01 perckor.­Nyitvalevő muz eumok: Országos Magyar Történeti Mú­zeum /Múzeum-krt. 14-16,/ történeti ós régészeti gyűjtemények 10-1 - Ipar­művészeti M u zeum /Ü. lői-ut 33*/ 9-fél 2 - Hopp Ferenc Keletázsiai Művé­szeti Múzeum /Andrássy-ut 103./ 9-fél 2 - Országos Tevmészet-'-udctnányi Muzeum /3aross-u.l3./ állat-, ásvány- és őslénytára 9-fél 2 - Növénytá­ra /Akadéinia-u.2./ 10-1 - Országos Magyar S z épmüvészeti M„zeum /Aréna­ut 41./ minden tára nyitva 10-fel 2 - Országos Levél tár /Bécsikapu-tér 4./ 9-fél 2 - Mezőgazdasági Muzeum /Városliget, Széchenyi-sziget./ 1Q-1 ­Egészségügyi Muzeum /Eötvös-u«3. / 3-6 - Magyar Tudományos Akadémia . ./AV.adémia-u,2,/ 10-12 - Királyi Várpalota termei, Erzsébet királyné emlék muzeum /Királyi Vár./ 9-fél 2 - Ráth György Muzeum /Vilma klrálynő-ut 12., 9-1 - Országos M a gyar Zsidómúzeum /Dohány-u.2./ 10-12 - Országháza megte­kintheő 9-4 - Tudományegyetemi Növénykert /Romanelli-u„25./ 9-12 és 2-6 ­Aquinouni Muzeum /Szentendrei-ut 7./ 9-8 - Óbudai Zsidó Muzeum /Lajos­u.163./ 9-12 - Várhegybarlang, jégkorszakbeli ős ál lat csontok múzeuma /Szentharomság-u.2./ elöljáróság! udvarból nyitva egész nap.--O r szág­gyülési M u zeum 10-1 - Régi Műcsarnok /Andrássy-ut 69./ "A XJXJCX, szá­zad külföldi mesterei" kiállítása 10-2 ­Nyitvalevő könyvtárak:! Fővárosi Nyilvános Könyv­tár /Reviczky-u«l./ 9-2 - A többi könyvtár zárva.­' Nyitvalevő kiállítások: Országgyűlési Muzeum /O r szágháza, MI, kapu./ 1914-1924. tiz év politikai története 9-fél ­2 - Műcsarnok /Hősök-uere/ 9-fél 2 - Műterem /Kossuth Lajos-u.12./ 9-2 Nemzeti Szalon /Erzsébet-tér 5«/ 9-5 - Tamás Galéria /Akadémia-u.8./ 10- 2 - S z entfoldi Muzeum /Hűvösvölgy, Heinrich István-ut 3-5./ 9-12 és 3-6 - Ernst Muzeum /Nagymező-u.8./ 10-6 - Ipaimüvészeti Társulat állandó mintakiállitása /Mária Valéria-u.12./ 9-2 - /MOT/.­Napi rend: 1941, március 3-án, hétfőn: Rőm.kat r Kunigunda.­Görögl:atolikus: Eutróp.-'Protestánst Kornélia,-Középeurópai Időszámí­tás szerint Budapesten a nap kel 6 óra 23 perckor, nyugszik 17 óra 31 perckor, a hold kel 8 ó^a 41 perckor, nyugszik 22 óra 58 perckor.-, Nyitvalevő" muz eumok: íSroságoe Magyar Természettu­dományi Muzeum /Baross-u,13./ állattára 9-fél 2 - Iparművészeti Muzeum /üllői-ut 33./ 9-fél 2 - Néprajzi Muzeum /Könyves Kálmán-krt.40./ 9­12 - Szépmüvészeti Muzeum /Aréna-ut 41./ antik és modern eredeti szobor­gyűjtemények, grafikai ki állítás 9-fél 2 - Mezőgazdasági Muzeum /Város­' liget/ 10-1 - Magyar Tudományos Ak ad érni a /Akad érni a-u. 2./ Vörösmarty és Goethe szoba 10..12 - Királyi Várpalota termei, Erzsébet királyné em­lékmúzeum /Királyi Vár./ 9-4 - Ráth György M u zeum /Vilma klrálynő-ut 12./ 9- fél 2 - Régi Műcsarnok /Andrássy-ut 69./ "A XIX-XX* század külföldi Mea-jerei" kiállítás 10-fél 2 - Tudományegyetemi Növénykert /Romaneixi­u.25./ 9-12 és 3-6 ~ Várhegy barlang, jégkorszakbeli ős állatos ontok mú­zeuma /a z enthárocság-u.2./ eiőljarósági udvr.rból nyitva egész nap,­Nyitvalevő X ö n y v t árak: Fővárosi Könyvtar / Re­viczky-u.l,/ 9-7 - Akadémia Könyvtára /Avadémia-u.2./ 3-7 -Országos Széöhenyi Károly-u.5-7./ 9-2 - és 3-6 - Teohnológiai Könyvtar /József­krt.6./ 9-1 és 5-8 - Pedagógiai Könyvtár /Mária Eerézia-tér 8./ 9-2 és 5-8 - Mezőgazdasági § zakfctf ay^áar /Városliget, Széchenyi-sziget,/ 10- fél 2 - Kereskedelmi és Iparkamara- Könyvtára /S Z emero-u.6./ 9-12 ­Vakok Könyvtára /l<?a-u,5./ 8-12 és 2-6 - Egyetemi K ö nyvtar /Fereciek­tere 5,? 8^ - /Polyt.kov./

Next

/
Oldalképek
Tartalom