Magyar Országos Tudósító, 1929. január/2

1929-01-17 [002]

HÍREK . ELŐADÁS JAMES COOK FELFEDEZÉSEIRŐL• A James C Q ő k születésének 200 éves évfordulója alkalmából H a 1 á s.z Gyula január 20.-án vasárnap dél­előtt 11 órakor előadást tart az Urániában James Oook f elf edezéseiről./!.'OT/F A ROVARTANI TÁRSASÁG ÜLÉSE. A Magyar Rovartani Társaság január 18.-án pénteken este fél 7 órakor a Magyar Nemzeti Múzeum álattárában /Baross-utca 15./ ülést tart. K a d • c s a Gyula "Ujabb adatik és megfigyelések hazánk lepkefaunájából" címmel, K o v á c s Zoltán dr. n A Pieris Srgane előfordu­lása Budapesten" Kimmel olvas fel. A rendes ülés előtt választmányi ülést tartanak./MOT/B. AZ ERZSÉBET NÉKAKADÉMIA TANULMANYI KIRÁNDULÁSA. Az Erzsébet népakadémia január 20.-án, vasárna?, a Hungária műtrágya, kénsav és vegyipari gyár meg­tekintésére tanulmányi kirándulást rendez. Találkozás reggel 9 órakor a 32-es villamos Ken-utoai megálléjánál. Vezető Scholtz- Pál Kornél. /MOT/B. MEZŐGAZDASÁG. NAGYGYŰLÉST TARTANÁK k SZŐLŐSGAZDÁK. A Szőlősgazdák nagygyűlése elé, amelyet január 2o.-án, vasárnap a régi képviselőházban tartanak, nagy érdek­lődéssel tekint az egész magyar szőlőbirtokosság. A gyűlésen a magyar sző­lőtermelés megmentésére irányuló mozgalom legszükségesebb rontjait tárgyal­ják. Kosins zky Viktor a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének elnöke rámutat az aktuális kérdésékre, Baross Endre dr. az egyesület igazgatója pedig ismerteti azokat az alapfeltételeket, amelyek az értékesí­tés és termelés jövedelmezőségén biztosítják. Rámutat azokra a kor­mény lg ér etekre , melyek elhangzóttak£ ismerteti a kormányitézkedéseket, ame­lyek a magyar bortermelés és értékesités érdekében történtek, /l 1T/F. GYŰLÉST TART AZ OL'GE NÖVÉNYTERMESZTÉSI SZAKOSZTÁLYA. Az Országos vagyar Gazdasági Egyesület földművelési és növénytermesztési szakosztálya január 25.-én, pénteken délután 5 órakar a Köztelek székházában gyűlést tart. Tár­gyalják a földmüvelésügyi miniszternek a mintatrágyat©J.e.pftk további létesí­téséről és a szikes talajok jatritására vonatkozó állami akció folytatásáról szóló leiratát fia györvidéki földművelők egyesületének a kamatmentes mütrá­gyahitel visszafizetésére vonatkozó átiratát. Végül F 1 e í s c h m a n n Rudolf n0vényneme3itő igazgató "Az egri főkáptalan növénytermesztési kísér­leti telepének gyakorlati eredményei" cimmel tart előadást ./i,;0T' ./B. FEBRUÁRBAN TARTJÁK k HORTOBÁGYI BIKAVASÁRT. A Debrecen-Hortobágyi magyar tenyészbikatelep február 21.-én, csütörtökön rendezi ezévi bikavásárát a Nagyhcrtobágy vasutállcmás közelében fekvő „ Kisálcmzug-pusztán. Értékesítésre kerül 60 darab fajtiszta magyar tenyészbika. A bikák a sif­ragulyai tehenek ivadékai. /MCT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom