Magyar Országos Tudósító, 1930. május/2

1930-05-16 [037]

HÍREK A-—A PETŐFI TÁRSASÁG ÜLÉSE. A Petőfi Társaság május 18-án, vasárnap délelőtt féltizenegy órakor a Magyar Tudományos Akadémia termében felolvasó ülést taxt, melyen szerepelnek: Pékár Gyula,Lampérth Géza, Móricz Pál, Géczy István és Kis-3 Menyhért. Vendégeket szívesen látnak. /MOT/B. A GROF APPONYI ALBERT POLIKLINIKA JCTEKONYCELU GYERMEKELÖADÁSÁ. Május 18-án, vadárne-p délelőtt tizenegy órakor a gröf Apponyi Albert Poliklinika jótékonycélu'gyermekelőadást tart a Décsi Mozgóban a szegény beteg gyer­mekek javára. - Gyermekek! Nagytréfa, móka keretében előadjuk'a Ludas Matyit. Hogy önzetlen munkánknak sikere legyen ez tőletek függ* Gyermekek jöjjetek el mindannyian, kacagástok száritsa fel a szenvedők könnyeit,le­gyen jó kedvünk áldásthozó imádság, amelyből enyhülés, egé3zség fakad. Gyer­mekek segítsetek, jöjjetekl Pajtdsi szeretettel hlv a kis Zoli! Lesz gyer­mek-revü, Minden gyermek ajándékot kap! /MOT/B. ÁRVERÉS. A m.kir.Postatakarékpénztár Árverési Csarnoka értesiti a közön­séget, hogy a m.kir .Postatakarékpénztár kézizálogkölc .sön üzletében /m.kir. zálogházak/, valamint annak közvetítőinél.elzálogosított és 1930.április 3C-ig lejárt, de ki nem váltott, illetőleg nem rendezett zálogtárgyakat, továbbá az Árverési Csarnokhoz eladásra beadott, de vevőre nam talált és az Árverési Csarnokból 30 nap alatt el nem szállított különféle tárgyakat júni­us hó l-től kezdődőleg nyilváno:. árverésen eladja. Erről ugy az érdekelt clzálogositókat, valamint az olárvereztető­ket azzal értesít.ük, hogy jogukban áll tárgyaikat az árverés magtörténtéig kiváltani, illetve - a zálog7->vagy let ót j e gyeik felmutatása, továbbá a köl­csöntőke é? a járulékoknak lefizetése ellenében - magukhoz váltani. Az árveréseket: és padig az arany-, ezüst- és ékszertárgyakét hétfőn, szerdán és szombaton, : z egyéb ingóságokét hétfő kivételével minden köznapon, délután 3-6 óráig az /.rverési Csarnok helyiségében /lX.,Lónyay­utca 30-32. az .alatt/ tartják. Az árverésre kerülő tárgyak az .árverést meg­előző hétköznapokon délután 3-6 óra között ia 3. és 4.számú kiállítási ter­mekben megtekinthetők. /MOT/B. A MAGYAR MÉRNÖK- ES ÉPÍTESZ EGYLET Mü- és középitési szakosztályai május 26-án, hétfőn délután félhét órakor együttes ülést tartanak, melynek tárgya: Vitaest: A modern kórházépítéssel szemben felállítandó követelményekről. Előadó: Csilléry András dr. - - : ' :./l.lOT/B. MAGYAR-DÉLUTÁN, A "Pro Hungária" Nők Világszövetsége a Nemzetközi Nfíegye­sülotek Szövetségének Budapestre érkező tagjai tiszteletére május 20-án,ked­den délután öt órai kezdettel a margitszigeti Spolarits Kávéházban magyar­délutánt rendez. Vendégeket -sziv^sen látnak. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom