Magyar Országos Tudósító, 1939. december/2

1939-12-15 [219]

N a o i r e n d: 1939 • december? 16-án, szombaton: Rom.kat: ktel­Protestáns: Albina.- GörKgkatolikaa: Aggeusz pr.- Izraelita: S, Vajig,- Középeur-.paii idcsz ami ttis szerint Budapesten a n'pp kel 7 ora 25 arckor, ryúgs'zik 15 ora 53 perckor, a hold kel 10 ora 56 -erekor, nyug­szik 21 ora 47 nerckor._ „ lyitvalevö muzeumok: Országos Magyar J-örtene ti :.;-v,eum /ihxzeum-krt. 14 -16. / törtemé ti és régészeti gyLlj temé-yek 9-1/2 Néprajzi Múzeum /"«nyves Kálmán-krt .40./ 9-12.- Iparművészeti Múzeum /Üllöi-ut 33./ 9-1/2 2.- Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum /A-nd- • 'v..ss"-ut 103./ 9-2.- Országos Levéltár /Bécsi kapu-tor.4./ 9-1/2 2,­"..KiV.Mezőgazdasági Múzeum /Varöslige t,Szecheny i-szige t./ 10-1.- Magyar •ludomé;-: os -m-adomia /Akadémia-u.2,/ Széchenyi és Vörösmarty szoba 10-12.­Kirá' : vi V.'rnalota termei, Erzsébet kir alyné emlékműéeum /Királyi Vár*/ 9_4._"M..th György Muzeum/Vilma királyno-ut 12./ 9-12.- Országos Magyar ziaómuzeum /2) oh ,.-,­y-u.2./ 10-1/2 2,- Tudományegyetemi Növénykert /Eo-^ marelll-u.25./ 8-12 és 2-6.- Aquincumi Múzeum /^zenterdrei-ut 7./ 9-.L2 és 3-3.- V; rhogybarlang, jégkorszakbeli os ailatcartok muzeupa /Szenthá­*omsig-u,2,/ elölj áros ?gi udvarból nyitva egész nap.- Budapesti Önkén­tes -'íontöegyes '.let Múzeuma /Marko-u.22./ 9-12.- Országos Magyar Termé­szettudományi Múzeum /3aross-u.l3./ régiségtára és. törtere ti tára 9-1/2 2, M.Kir .n..dimuzöum /^as tyasé tány-40./ 9-2 .- Közlekedésügyi Múzeum /Varos-, liget,/ 9-1 és 3-6.- Országos Magyar Szépművészeti Múzeum /Aréna-ut 4:,./ 'k-mXIX-XX. szazad külföldiemésterei M kiállitásá. A kiállítás sziiihol;,e r I., ArdráSsy2.ut 69./ Régi Mücsarnok.*10-l/2 2.­Nyitvalevo k ö n y v % á r a k: Fővárosi könyvtár / í{ c~ iczky-u.l./ 9-2.- Akadémia könyvtara /Akadémia-u.2./ tudoraányos kutat K sz mára 3-1, a nagyközönség számára 3*7.- Országos Széchenyi könyvt r . / :-izoum-krt*14-1ö7/ 9-2.- 2tatisztikal könyvtár /Keleti Károly-u.5~7./ a-2 ós 3-6.- Iparművészeti könyvtár /iij.lci-ut 33./ 9-1/2 2;- Mezőgazda­s gi szakkönyvtár /Városligeti S-écher^i-sziget./ 10-1/2 2.- Kereskedel­ii és Iparkamara könyvtara /3zemoru-u,aV 9-12.- Vakok könyvtara / aa-U* a./ 8-12 és 2-5.- Egyetemi könyvtár /F^rciek-tcro 5./ 8-3.- Pedagógiai •cörwt r /.bkría Terézia-tér 3./ 9-12 és 5-8.­líyitvalevo kiállítások: Országgyűlési Múzeum /Qrs.zágh .za,XVIl".kapu./ 1914-1924. tiz év politikai története 9-1/2 2.­Szépmüvészeti Múzeum /Aréna-ut 41./ eg iptomi gyűjtemények 9-1/2 2.­[iqsarnok Árosök-tero./ Horthy Miklós kifliitás megnyitása 11 órakor. _ - Utorem /mos uth ^ajos-u.„2./ 9-2.- 10-6^ Nemzeti zalon /Erzsébet-tor*/ 10-6.- Tam s Galéria /Akadémia-u.8•/ saj tföbemutató 10-0.- Szentföldi guzeum /''••••v-.-EvölSeiíiricfíi Istvan-ut 5-6. / 9-12 és 3-6.- Ernst Mú­zeum /-'agymez 0*4,8./ 10-6.- Országos Magyar Iparművészeti Társulat al­1 .ndc mirtaki;álliia.sa !--:ria Valéria*u,12,/ 9-2.- /MOT/,— ORSZÁGOS LEVÉLTÁR •.. -• " .K. szekció „galUl PTM. Simu'ních altloornaga 1848. december 13-án mintegy 15.000 f i d^ztrak' s'ereg::el Nagyszombat közei m*en megtámadta óulyon "ichard honvédezredes 170C főnyi csapatát, amelyéi Görgey fővezér küldött Or­dodv őrnagy csapatainak megsegítésére. A* ^rildt* tartó heves utkozot estefele kezd-.-dÖtt, A magyar sereg vakmeyt szuronyharcot vivott i tul­o^ejű ellenséggel a varos belsejében, A férés ütközetben killöríöson ma­il tf'rt az 3r*d íófceréeg nevet viselő 48. ^alogezred egyik zászlóalj-, v/a honvéd tüzérség, melynek parancsnoka klek tüzér o*nagy volt. Gu,., m •V^ichard csak akkor vezette el seregét az éj leple aiatt Pozsora g- a. / ba, amikor .az öliénség a magyar csapatot már minden oldalról aor.'iz.^t .

Next

/
Oldalképek
Tartalom