Magyar Országos Tudósító, 1938. március/2

1938-03-29 [177]

—A T»V*3ZX KUT YAKIALLITAS NAGY SIKERE* A mezőgazdasági kiállítás ke-­rétében március 25-tól 23-ig nagyszabású kutyakiállitást rendezett a Magyarfajta Kutyákat Tenyésztők Egyesülete, tarsegyesületeinek részvét­levél. Harmincnyolc különböző fajtájú kutya vonult fel az érdeklődők előtt napokon keresztül, A kutyaldállitás programját élénken tarkított^ a pestkörnyéki államrendőrség osztályparancsnokságai idomított rendőr­kutyáinak mindig érdeklődést keltő bemutatója, továbbá a magyar foxter-­rier és tacskótenyésztők egyesületének mükotorék- és patkányfogó versenye is állandóan sok érdeklődött vonzott. nz évről-évre mind nagyobb számban jelentkezőket a kis területen alig lehetett befogadni, A kiállitás napjain 410 kutya szere­pelt, melyek közül az alábbiak kutyái nyertek győztes cimet: Komondoro 1­nál Vántsa János Zn r lói Kofa, kuvaszoknál legifjabb Balázs Antal Hűvös­völgyi Gombó nevü, puliknál Skoff Dezsőné Hidegkúti Bojszi Panni és Kócos Peti nevüek, Ö zv. Hagy Lajosné Koppánymonostori Pajtás nevü, Oohotniczky Rudolf Zsuzsa Kató nevü, Keszthelyi Gábor Mezőföldi Panni nevü, Schnábel József Subaházi Rongyos Puli nevü, Szup Menyhért Hajdú­sági Móric nevü, Déry György Állatkerti Koma Gipsy nevü /Kanadába ké­szülő/, Márkus Dezsőné Ráicospataki Barát Lurkó nevü, Orbán Irén Lili nevü, dr. Schlick Frigyesné Bogárka nevü, Arató Mihály Állatkerti Morzsa Bodros Betyár, Neuwirth László Ferenci Borzas nevü, Ilyes Ferenc Füstös nevü, dr. Thuránszky Béláná Ujvilágtanyai Bukfenc nevü, Kindl Gyula Hekmek nevü, dr. Ruttkai Nedeczky Endre Lompos Csuli nevü kutyája, Pu­miknál: Szentpétery Kálmán Dybuk nevü, vitéz Szalay Sándor Acsádi Morzsa nevü, Péter Ernő Csimpi nevü, Pusztai István Panni nevü kutyája, fox­terriereknék győztes cimet kaptak: Klein Jenő Champion Cornwall Boyfriend nevü, Göncöl Tamás Rókarém H« jasbaba nevü kutyák* Airedale terrierek­nél Heinrich Tiborné Győztes izlandi Ficsúr nevü, dr. Bogyó Jánosné nemzetközi champion Wirecoat Napóleon nevü kutyák, Welsh terriereknél győztes lett mindszenti Lichtenberg Sándorné Hungariaes Bungaló nevü, 8ealyham-terrlereknél Mrs. E.B. Hubbart Burstow Susie nevü kutyája, tacskók közül kapuvári Tóth Ferenc, Várcdy Istvánná és Halmi Pál ku­tyái vitték el a győztes cimet, A vizsláknál: Kölesei-Kende Mihály, Vi'lrker János, Bozóky Zoltán, Miksa Miklós, Horváth Emi IV. r vitték el a pálmát, \ kutyái/ h tenyészcsoportok közül a kuvaszoknál dr. vitéz Benárd Ágost és Müller Ottó, puliknál Pálmai undoráé és báró Uznánszky Livia és Skoff Dezsőné tenyészete, pumiknál Fehér Lili tenyészete, foxterri­ereknél Horváth Lajosné, Rókarém kennelé kapta a legjobb minősítést. /MOT/B. AZ 0;.SZO0S NÖKÉPZŐ EGYESÜLET április 26-án délután 5 arakor tartja közgyűlését az egyesület székházában Budapest, IV., Veres Pálné-u .36. /MOT/BB CSENDŐRSÉG ÉLETVESZÉLYES SZÜRK/LAS OLLÓVAL. Gellért István 48 éves tapolcai vásári cukorkaárus Szentoékkálla községben papirvágő oll val hátbaszurta Varga Julianna 40 éves tapolcai hajadont. Varga Juliannát életveszélyes sérüléssel a tapolcai krivázba szállították, Gellért a cselekményt sze­relmi féltékenységből . _ követte el. A csendőrség a gyanúsítottat » elfogta és a zalaegerszegi, kir. ügyészségnek -tadta./MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom