422 találat (0,238 másodperc)

Találatok

1. 1941-04-03 / 7. szám
[...] 22 g kát Bőgi József Szaniszló 1920 III 9 ref Dietz Kálmán Szaniszló 1920 IT 17 r kát Farkas Ferenc Szaniszló 1920 VII 4 g kát [...] I 17 r kát Vig Sándor Szaniszló 1920 XII 9 ref Marosán [...] XII 6 g kát Dudla Sándor Szaniszló 1919 XI 19 g kát [...]
3. Adattár (94. oldal)
1481 Angyal Sándor rk sz 1885 febr 10 [...] 1908 09 1482 Antonovié Antonovich Szaniszló Sándor rk sz 1883 dec 27 [...] gk sz 1884 nov 18 Szaniszló 45 e Nagyvárad a földmívelő [...]
4. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (192. oldal)
[...] Fegyelmi ügyek Weibner Gyula Bányai Sándor Horváth Aranka Hecht Ferenc Nősek [...] Gábor Zoltánné Lukács Ferencné Ádor Sándor Tóbiás Teréz Ladányi Miklós Weisz [...] Sandorné Szélesi János Kenyeres Istvánné Sándor Lajos Reik Fülöp Wein Tibor [...] József Russz György Szabó Gyula Szaniszló Sándor Dobos József Teglovics János Kovács [...]
5. ADATTÁR • PAPP IZABELLA: Jászságiak az 1848-49-es szabadságharcban. A Jászkerületi Honvédegylet naplója / 337. o. (369. oldal)
[...] 443 Szálai Pál közhonvéd 444 Sándor István közhonvéd 445 Sándor István közhonvéd 446 Sándor János közhonvéd 447 Sándor József közhonvéd 448 Sándor Mihály közhonvéd 449 Sándor Pál közhonvéd 450 Szaniszló István közhonvéd 451 Szaniszló Máté közhonvéd 452 Szaniszló Pál közhonvéd 453 Szanku Ferenc [...]
6. Heves vármegye igazgatástörténete a középkorban és a török hódoltság idején 1000–1686 (45. oldal)
[...] járási területen Kürthy Sebestyén Tárkány Szaniszló 1552 Csiga János Kürthy Sebestyén Tárkány Szaniszló a Tiszán inneni és a [...] kishevesi járási területen 1564 Istenmezey Sándor Kürthy Sebestyén Tárkány Szaniszló a Tiszán inneni és a kishevesi járási területen 1571 Istenmezey Sándor Bocsi Albert a harmadik szolgabíró [...]
7. Az ősi székesház, a nagykárolyi várkastély (43. oldal)
[...] hadainak élére Méltóságos Generális Károlyi Sándor urat eleikbe rendelte és instal­lálta Szaniszló Zsigmond egykorú naplója ezt így [...] authoritate tek nagys Generalmarchal Károlyi Sándor uramat ő nagyságát 1 Az [...] vadász kirándu­lásra szakított időt Károlyi Sándorral s az udvar egy részével a közeli Szaniszló helységbe rándult nagyobb konyhakészletet s [...]
8. Adattár (123. oldal)
[...] Andrelió Vilim Vilmos 1364 Angyal Sándor 1481 Antók Dániel 697 Antolic Milan 1365 Antonovic Antonovich Szaniszló Sándor 1482 Apfeltaller Apfelthaler Anselmus 257 [...] 434 Artner Edgár 1744 Auguru Sándor 698 Azary András 934 Azay [...]
9. Repertorium 1974-1994 • IDŐRENDI RÉSZ (42. oldal)
[...] 87 IN MEMÓRIÁM 397 HORVÁTH Sándor Székely László 1894 1991 88 [...] 8 z 400 DOBRI Mária Szaniszló Ferenc 1792 1869 A neves [...] Szombathelyen született nagy­váradi püspökről I Szaniszló Zsigmond címeres pe­csétje címere 1695 [...] síremlékén lát­ható címer G 4 Szaniszló Ferenc G 5 Előkelőségek Szaniszló Ferenc emléktáblájának leleplezésén 1936 május [...]
10. IDŐRENDI RÉSZ (42. oldal)
[...] 87 IN MEMÓRIÁM 397 HORVÁTH Sándor Székely László 1894 1991 88 [...] 8 z 400 DOBRI Mária Szaniszló Ferenc 1792 1869 A neves [...] Szombathelyen született nagy­váradi püspökről I Szaniszló Zsigmond címeres pe­csétje címere 1695 [...] síremlékén lát­ható címer G 4 Szaniszló Ferenc G 5 Előkelőségek Szaniszló Ferenc emléktáblájának leleplezésén 1936 május [...]
11. (246. oldal)
[...] fia Péter nádori ember és Szaniszló testvér presbiter konvent i kiküldött kallói Demeter fiai János és Szaniszló alpereseket Kallón jankaházai de Jankahaza [...] mandátumban fel­sorolt nádori emberek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...] idézésre felsorolt nádori em­berek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...]
12. Személynévmutató (321. oldal)
[...] 86 201 204 224 Koszta Sándor 39 Kosztin Tamás 39 Kosztka [...] Bh 2 295 133 Kozma Sándor T 1086 199 1096 Kökényesi Miklós helyesbben Szaniszló korábban Gaertner Miklós Szaniszló Kökényesi Gaertner Szaniszló Bt 401 160 196 199 [...] Kőrösy József 35 246 Körösy Sándor 298 Köszler János Köszler Johann
13. II. fejezet • A Nagyatádi-földreform (200. oldal)
[...] urad kasznár Balogi Gyula sk Szaniszló Mihály András sk községi biró ifj Szaniszló Bénus József sk Lezák Lajos sk Szaniszló Mihály László sk Juhász Ferenc sk Sütő Sándor sk Stuc János sk özv [...] István arnóti lakos Nagyságos Densz Sándor kir táblabíró úrhoz mint az [...]
14. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (388. oldal)
[...] Magyarországra kibújdosottak ügyeivel is foglalkoztak Szaniszló Ki követi minőségben volt jelen [...] erdélyi vármegyék követei először Károlyi Sándornak adták be az összeirást ki [...] elengedte bizván minden dolgokat Káro­lyi Sándorra 143 1 1709 április 18 [...] a n bujdosó vármegyék részéről Sza­niszlót választják követnek a munkácsi később [...]
15. (284. oldal)
[...] Horwathy és általa carnalis testvéreinek Szaniszlónak és Péternek meg örököseiknek adomá­nyozta [...] meg határosok jelenlétében iktatni akarták Szaniszló birtokré­szeit Istvánnak és carnalis testvéreinek [...] János aki Horvath y i Sandor leánya Erzsébettől szárma­zik bemutatott két [...] Balázsnak és Jánosnak Bá­lint fia Szaniszló és Sandor fia Dénes ottani nemesek meg [...]
16. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (377. oldal)
[...] ezt betetőzte a pestis A Szaniszló naplóján kivül felhasznált vonatkozó iroda­lom Szaniszló állításait támasztja alá vagy azt [...] szeptember végén indultak bujdosni így Szaniszló 1707 szeptember 23 án indult [...] A szatmár me­gyei főispánnak Károlyi Sándornak sürgősen intézkednie kellett ideiglenes elszállásolásukról Szaniszló pl Sólyiba került 124 1 [...]
17. Nyíri járás (266. oldal)
[...] kerülletbe Helynevek II 305 307 Szaniszló községből Szathmár megyéből Helynevek Szaniszló Községből Szathmár Megyéből 1 ör [...] egy nevén ismertetik s ez Szaniszló 3 nem 4 1414 ben [...] jöttek ide 6 Szirmay Szerént Szaniszló helysége Báthory Lászlónak Zaniszló nevű [...] Császár és Király Gf Károlyi Sándornak adományozá és így az ahhoz [...]
18. Nyomtatás alatt történt változások (226. oldal)
[...] 60 122 Lajos leik 197 Sándor alezrd 44 110 136 Balogh Sándor hdn 67 Balosics Illés 135 [...] 9 Miksa dr 110 203 Sándor 67 141 Banyik Lőrincz 186 [...] 198 Barac Milutin 59 133 Szaniszló th 72 133 Barák János [...] Ákos dr 83 206 Barrac Szaniszló 73 133 Barsi Miklós 198 [...]
19. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (378. oldal)
bari irja Szaniszló egy Elek György nevü emberhez [...] a Kolozs megyeiek Szatmórban maradtak Szaniszló Mondók­ra került ahol irja szállottam [...] bujdo­sók egy egy megbízottja Szabolcsban Szaniszló s Eötvös egyik megbízott embere [...] amikor Rákóczi 1708 nyarán Károlyi Sándort 18 000 főnyi hadsereggel Erdély [...]
20. (5. oldal)
[...] Ödenburg in 1622 57 PAPP SÁNDOR Oszmán adatok Bethlen Gábor portai [...] harmincéves háború elején 61 PAPP SÁNDOR Zusätzliche osmanische Angaben zu Gábor [...] Dreißigjährigen Krieges Lengyel TÜNDE Thurzó Szaniszló a Magyar Királyság nádora 1622 1625 79 LENGYEL Tünde Szaniszló Thurzó Palatin des Königreichs Ungarn [...]
21. II. fejezet • A Nagyatádi-földreform (199. oldal)
[...] 1931 január 10 én Densz Sándor s k kir Ítélőtáblai biró [...] képviseletében Konszky András urad kasznár Szaniszló Mihály András ifj Szaniszló Bénus József Lezák Lajos és Szaniszló Mihály László mint megváltást szenvedők [...] és nevében Juhász Ferenc Sütő Sándor Stuc János özv Balogi Lajosné [...]
22. Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Ila Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (10_1-2_25. oldal)
[...] a semptei udvarban 68 Thurzó Szaniszló alnádora Szlavniczai Sándor János akire nézve mindaz érvénnyel [...] fasc ban 67 Levele Thurzó Szaniszlóhoz 1619 szeptember 7 ről Galgócból [...] Imrével együtt Thurzó Kristóf és Szaniszló között bizonyos javak ügyében megegyezésre [...] NRA 416 29 70 Egy Sándor János alnádori relációjára készített nádori [...]
25. „Nemcsak a nemzetnek... Az egyetemes Európának." Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának székházában 2004. május 26-án • R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi tanácsülései Miskolcon 1704, 1706 (35. oldal)
[...] cár inkább Lengyelország békéjét ke­resse Szaniszló királyt elismerte a császár elismerték [...] Miután a francia király elismerte Szaniszló koroná­ját aligha akarhat újabb királyválasztást [...] inkább Lengyelország szabadságának szeretete mint Szaniszló király iránti gyűlölet vezesse A [...] maguk meg nem hívják Márki Sándor máig kétségbe nem vont de [...]
26. Források a XVII–XIX. századból • Kávássy Sándor: Ismertetések a régi Szatmárról (81. oldal)
[...] harmincad­fiók van 19 Részege 20 Szaniszló 21 Terem 22 Vasvári 23 [...] 24 Mezőpetri 25 Rohod 26 Szaniszló 27 Terem 28 Vitka Németből fordította Kávássy Sándor
27. Levéltári Közlemények, 9. (1931) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei : második közlemény / 38–111. o. (9_1-2_87. oldal)
[...] István Chwry i János Bátori Szaniszló fia István fia László Szaniszló fia István Az alperesek tanúi [...] Ders fia András Dobus i Sándor fia György Sándor fia Mátyás Péter fia Ágoston [...]
28. Függelék (216. oldal)
[...] 18 Takács Györgyi 14 Ványáné Szaniszló Márta 15 TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ Kozma Pál 13 Sülé Sándor 9 ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ Balázs Viktoria [...] 8 Jandó Istvánná 11 Jenei Sándor 8 Jobbágy Zoltán 18 Jónás [...] 16 Vámos Lászlóné 13 Ványáné Szaniszló Márta 18 Varga Józsefné 10 [...]
29. Tanulmányok • Nagy Gyöngyi: Barabás István unitárius lelkész élete és egyházi pályája (52. oldal)
[...] két pályázó közül Szent Iványi Sándor 27 Barabás István pedig 15 [...] után már csak Szent Iványi Sándor nevét teijesztették fel akit végül [...] RETKES Attila 2016 14 94 SZANISZLÓ József A Budapesti Unitárius Egyházközség [...] 2010 160 161 A továbbiakban SZANISZLÓ József 2010 52
30. Bevezetés (25. oldal)
Takáts Sándor A török hódoltság korából I IL Bp 1928 Villányi Szaniszló Három évtized Esztergom megye és [...] 1684 1714 Esztergom 1892 Villányi Szaniszló Néhány lap Esztergom város és [...]
31. Horváth József: Gothard Jenő tudományos tárgyhagyatékának utóélete (6. oldal)
[...] számolt be hogy herényi Gothard Sándor volt országgyűlési képviselő földbirtokos és [...] gimnáziumnak adományozták Unokatestvé­rük felsőbüki Nagy Sándor nagybirtokos pedig pénzbeli hozzájárulásával lehe­tővé [...] és a fizikaszertár őre Molnár Szaniszló foglalta leltárba 1918 május júni­us [...] okával A sajtó érdeklődésére Molnár Szaniszló a gimnázium fizikatanára s egyúttal [...]
32. Levéltári Közlemények, 60. (1989) 1. • Jakó Zsigmond: Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori történetének vázlata, XVI–XIX. század / 3–55. o. (60_1_42. oldal)
[...] szerint ezt a manufaktúrát Köpeczi Sándor létesítette 1789 ben tehát még [...] Kemény cs csombordi lvt Missiles Szaniszló István Kemény Simonhoz 1793 II [...] 5 5 Uo Kemény Simon Szaniszló Istvánhoz 1793 X 10 Fasc [...] 1793 IX 5 259 Uo Szaniszló István Kemény Simonhoz 1793 rV [...]
33. TÓTH GYÖRGY: Néhány fontosabb esemény kronológiai sorrendben Gothard Jenő életéből és az általa alapított Gothard Asztrofizikai Obszervatórium történetéből (13. oldal)
[...] Gimnáziumba kerül a Gothard­örökösök Gothard Sándor Dr Gothard István és Felsőbüki [...] részéről leiró kartonok készülnek Molnár Szaniszló prern fizikatanár 93 db eszköz [...] első tudományos méltatása melyet Molnár Szaniszló publikált 1935 Újságcikkek formájában megemlékezések [...]
34. I. A VÁRMEGYÉK KIALAKULÁSA ÉS TERÜLETE (61. oldal)
[...] Tököl város bíráját hogy Kocka Szaniszló királyi étekfogót mint gyermekeinek szállásadóját [...] az hogy 1512 ben Kocka Szaniszló királyi étekfogó a budai káptalan [...] máj 9 én Thewkel i Sándor Pálnak és leányának 143 A [...]
35. Lexikon (406. oldal)
[...] Klára 56 éves lh Szeged Szaniszló Péter gyári munkás Sze­ged 1900 05 23 Hajdú Julianna Szaniszló András fel Illés Mária lh [...] 04 26 Freyberg Erzsébet Szántó Sándor lh Szeged Vasas Szent Péter [...] követően Auschwitzba deportálták Holtnyilv Szántó Sándor keresk Hmvhely 1881 06 18 [...]
36. I. Kaposvár művelődéstörténetéből • 1. Kaposvár művelődésének kérdései a XVIII-XX. században (28. oldal)
[...] Berzeviczy Gergely Dessewffy József Tolnay Sándor Hartmann Seyfert és Sind állatorvosi [...] Gyöngyössy János Heltai Gáspár Kisfaludy Sándor Pálóczi Horváth Ádám Péczeli József [...] Fessler Ignác Oláh Miklós Töltényi Szaniszló Tessedik Ferenc stb művei és [...] bővült a könyvtár állománya Töl­tényi Szaniszló a megye ösztöndíjas pesti majd [...]
38. Névmutató (648. oldal)
[...] 266 templomi fülke Komora Magyarossy Szaniszló 52 7 20 Koncsek László [...] 5 1 145 Konkoly Thege Sándor 1937 7 8 1 65 66 Konkoly Thege Sándor 1969 Hv 5 1 107 108 Kontz Sándor 1942 52 1 27 Kontz Sándor 1944 52 2 15
39. 1938-09-22 / 19. szám
[...] lakos előadja hogy férje Zöld Sándor 1938 évi április 26 án [...] kéri a körözését Személy­adatai Zöld Sándor született Berettyóújfaluban 1881 évben r [...] 60 éves állítólag nőtlen 3 Szaniszló József közelebbi adat nincs Battonya 4 Szaniszló Józsefné 5 Fülöp Mihály közelebbi [...]
40. Kanyar József: Kaposvár mezőváros művelődéstörténetéből a kései feudalizmus idején (150. oldal)
[...] Berzeviczy Gergely Dessewffy József Tolnay Sándor Hartmann Seyfert és Sind állator­vosi [...] Gyöngyössy János Heltai Gáspár Kis­faludy Sándor Pálóczi Horváth Ádám Péczeli József [...] Fessier Ignác Oláh Miklós Töltényi Szaniszló Tessedik Ferenc stb művei és [...] bővült a könyvtár állománya Töltényi Szaniszló a megye ösztöndíjas pesti majd [...]
41. III. A folyóiratban található cikkek, tanulmányok (160. oldal)
[...] 1997 42 44 2009 Szabó Sándor A kiskunfélegyházi Kiskun Levéltár Levéltáraink [...] 3 1980 491 502 2011 Szaniszló Ferenc Alapelvek a tanácsi iratok [...] 3 1999 28 32 2012 Szaniszló Ferenc Számítógépes szervnyiívántartás a Heves [...]
42. 1916-04-20 / 16. szám
[...] 777011916 kig sz Kiskorú Krausz Sándor illetősége kerestetvén a tárgya­lás folyamán [...] 7844 1916 kig sz Kiskorú Szaniszló Károly illetősége kerestetvén a tárgya­lás [...] már vm született református vallásu Szaniszló Mária hajadonnak atyja Sz Pál [...] körül született özv Gyekes Jánosné Sándor Julianna illetősége kerestetvén a tárgyalás [...]
44. Repertorium 1974-1994 • ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE • Személyek (82. oldal)
[...] Ferenc 335 Szakály János 138 Szaniszló Ferenc 400 emléktáblájának leleplezése 1936 [...] 400 síremlékén látható címer 400 Szaniszló Zsigmond címere 1695 400 Szántóné [...] 418 Tóth László 138 Tóth Sándor 138 Turáni József 138 Ulreich [...]
45. MUTATÓK • Illusztrációk jegyzéke (82. oldal)
[...] Ferenc 335 Szakály János 138 Szaniszló Ferenc 400 emléktáblájának leleplezése 1936 [...] 400 síremlékén látható címer 400 Szaniszló Zsigmond címere 1695 400 Szántóné [...] 418 Tóth László 138 Tóth Sándor 138 Turáni József 138 Ulreich [...]
46. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 403. o. (407. oldal)
[...] 246 Finta János 119 Finta Sándor 376 377 Finnyás Imre 248 [...] 317 Garics Demeter 255 Gärtner Szaniszló Kökényesi Szaniszló 71 Gáspár György 248 Gáspár [...]
47. Mutató (200. oldal)
[...] 141 Szabó Mihály 86 Szabó Sándor dr 70 Szabolcska Irodalmi Társaság [...] 12 Szakmán Ferenc 121 Szalay Sándor dr 73 Szálkai Sándor 45 Számvevőségi Tisztviselők Országos Egyesületének [...] Debreceni Helyi Csoportja 87 Szappanos Sándor 115 Szatmár Bereg Ugocsai Egyetemi [...] Széli János 98 Szembralovits Sz Szaniszló 46 Szenczi Molnár Ének és
48. (482. oldal)
[...] Zala várm Gyermekeik a DÉNES Sándor István T T r ikrek [...] család első ismert őse HOSSZÚMEZEY Szaniszló az ungh­vármegyei a Turul XI [...] faluk kenézséget Fiának JÁNosnak fiai SZA­NISZLÓ JÁNOS PÉTER GYÖRGY és BOGDÁN [...]
49. Személynévmutató (332. oldal)
[...] László Ságy Elemér Gyula szorkolai Sándor Béla Sándor Bertalan Sándor Ferenc Sándor Ferenc Károly Sándor Imre Sándor Imre F Sándor Imre Miklós Sándor István Sándor István Ödön Sándor Jenő Sándor Jenő János Lófő farczódi Sándor Lajos István Sándor Tibor Sánta Gábor Sántha Ernő Szaniszló Gyula Sántha Kálmán János Márton [...]
50. Közlemények • GECSÉNYI Lajos: A rejtélyes Thurzó. Thurzó Ferenc, a Magyar és az Udvari Kamara elnöke (1549-1563) (31. oldal)
[...] rejtélyes Thurzó Takáts 1899 TAKÁTS SÁNDOR A harminczadosok elleni vizsgálat 1560 [...] 247 257 é n Takáts SÁNDOR Thurzó Ferenc Takáts Sándor A magyar múlt tarlójáról Bp [...] WENZEL Gusztáv Thurzó Zsigmond János Szaniszló Ferenc négy egykorú püspök a [...]
51. (35. oldal)
[...] helyette­seihez Dolha i János fia Szaniszló uterinus tesvérei György és Bogdán [...] megyei Komlós nevű birtoka valamint Szaniszló György és Bogdán Sarkad más [...] atyja Ugrin meg testvérei János Sándor Imre és István a panaszos Szaniszlót Györgyöt és Bogdan t igyekeznek [...]
52. (339. oldal)
[...] birtokra a néhai Bálint fia Szaniszló birtokrészére mentek amelyet Sza­niszló magtalan halála címén a király [...] másik Horwathy ból való István­nak Szaniszlónak és Péternek adományozott ahol összehíván [...] nobilis domine Elyzabeth vocate filie Sandor fuisset extradata que videlicet portio [...] Dyonisii et Ladislai fihorum predicti Sandor per eosdem Dyonisium atque Ladislaum [...]
53. (304. oldal)
[...] konvent­hez Iktassák be Vrmezew i Szaniszló fiát Miklóst és fiait Pétert [...] Thin­pus t és Györgyöt valamint Szaniszló fiát Szaniszlót és István fiát Miklóst a [...] meg őket Kijelölt királyi embe­rek Sándor de Lipse Gregorius de eadem [...]
54. A BUDAPESTHEZ CSATOLT VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGJAI 1945-1949 (242. oldal)
[...] Thuróczy Lajos Tóth József Tóth Sándor dr Török Sándor Turcsány Ferenc Ujszászy László dr [...] Víg Imre Visnyei Lajos Visnyei Sándor Ziegenheim Dezső Ziegenheim Sándor Zubriczky Iréneusz dr ÚJPEST Andrásfi [...] Halász Kálmán Harmat László Holacsek Szaniszló Hazai Lajos Hlatki János Hlavács [...]
55. Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711) (407. oldal)
[...] magyar nemzet története Szerk Szilógyi Sándor VII kötet Budapest 1898 673 [...] az 50 éves kor körüli Szaniszló már 1707 ben megváltja magát [...] megállapítható Jelenleg megbízhatónak csak a Szaniszló óltal leirt 486 tordai menekült [...]
56. (263. oldal)
[...] előtt Horwathy i Bálint fia Szaniszló necessitatibus ipsorum ad presens non [...] is oly módon hogy ezt Szaniszló sok éven belül nem válthatja [...] fejében kötelesek a zálogot visszaadni Szaniszló e földekért más birtoká­ból kárpótolja [...] a megállapodásukat amelynek értelmében Kezegh Sándornak és fiának Mihálynak a Szabolcs [...]
57. Tanulmányok • II. • Pálffy Géza: Örök vesztesek vagy örök nyertesek? Felkelések a kora újkori Magyarországon és Erdélyben (297. oldal)
[...] 1608 őszi Bethlen főkapitánya Thurzó Szaniszló az 1622 nyári diétán lett [...] fegyveres ellensége volt Sőt Thurzó Szaniszló utódja sem lett más 1625 [...] szatmári béke kuruc aláírója Károlyi Sándor is hamaro­san 1712 ben császári [...] 70 52 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Bp 1988 [...]
58. Mutatók (392. oldal)
[...] lásd Tibolth Sályvége irtványföld 1358 Sándor 769 Sándor András házastársa lásd Mikó Ka­talin Sándor Benedek 88 828 özvegye 729 828 Sándor Ferenc leányai Borbála Dorottya 1598 Sándor Jakab 220 Sándor Tamás 562 Sánta András 2027 [...] János Sebe Péter 1776 Sebestyén Szaniszló 2100 Sebő András 992 Sebő [...]
59. (180. oldal)
[...] 34 98 108 120 Szalay Sándor 51 Szalber Jakab 90 Szaniszló Borbála lásd Lázár Dávidné Szaniszló család 42 43 Szattmáry Vilma [...]
60. Névmutató (32. oldal)
[...] 70 SZINNYEI József 151 SZILÁGYI Sándor 91 TAGLIAFERRI Giovanni Maria 85 86 87 TAKÁCS Sándor 9 60 92 93 TEUBNER [...] 94 TÓTH József 145 TÓTH Sándor László 62 132 TÖRÖK Pál [...] D Csaba 68 135 VILLÁNYI Szaniszló 69 98 VIRÁGHALMI Ferenc 155 [...]
61. II. kötet • Könyvtárnokság és családos élet (200. oldal)
[...] Ferenc theologiai tanárral A püspök Sza­niszló Ferenc meghívására a residentiába szálltunk [...] Dávid püspöki pénztárnokkal valamint Gáborral Sándorral 29 én másnap reggelig voltam [...] Nagy Váradon voltam újévig mindég Szaniszló Ferenc püspök vendége lévén 200 [...]
62. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ (229. oldal)
[...] fia Pál Naprágyi D 69 Sándor András fia H 144 Hanvai [...] foesperes H 81 Sandrinus 1 Sándor Sánkfalva Gömör m később Sankovce [...] 09 Hős 1 Hős Katalin Szaniszló lánya H 243 Miklós János [...] Péter Domokos fia D 69 Szaniszló H 243 Sankovce 1 Sánkfalva [...]
63. Mutatók (416. oldal)
[...] 92 Seidner Mihály 110 Selmeczy Sándor 99 Simon Izidor 115 132 [...] Sipler Pál 23 24 Sipler Sándor 29 Skorovszky Károly 25 Slesinger Károly 99 Smidl Sándor 37 Smidt úr 92 Snapp Sándor 74 Sólyom József 92 Somogyi [...] dr 74 Szalay István 59 Szaniszló János 15 Szatmáry Király Pálné [...]
64. (409. oldal)
[...] 4239 József 3447 Vince 4209 Szaniszló István 2244 János 2243 Szarvas [...] Arnoldné 1372 Szegő Edit 2432 Sándor 2432 Szelczky József 302 Szemerédi [...] 267 353 4209 Margit 2408 Sándor 4209 Szlezák Slezák István 334 [...] 141 Szolik István 2989 Szögvári Sándor 3447 3550 3699 3760 Szölszki [...]
65. NÉVMUTATÓ (98. oldal)
[...] Spenik János Stem Miksa Stern Sándor Sulóka Mária Sütő István Swartz [...] Szakács György Szalontai Gábor József Szaniszló Ferenc Szava András Szendrey József Szerdi János Szervát Sándor Széchenyi Aladár gr S 7 [...]
66. Személynévmutató (289. oldal)
[...] Dobos Ödön János 4235 Dobos Sándor 4203 Dobozy Elemér Sándor 2500 Dobronyovszky Károly Gyula 1072 [...] 4695 Dohos László 3870 Dohy Sándor 815 Dojcsák Andor László 4278 [...] Dolfin Kornél 4051 Dolleschall Frigyes Sándor 511 Dolozselek Gyula Pál 6218 [...] M A 4978 Döme László Szaniszló 7455 Döméi Erzsébet Hona 1333 [...]
67. TANULMÁNYOK • Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban / 59. o. (82. oldal)
[...] kerületek gondoskodnak Az önkéntesekkel Kökényesi Szaniszló is Szolnokra megy és a [...] elrendelte A csapat parancsnoka Kökényesi Szaniszló ideiglenes nemzetőrségi őrnagy Szeptember 13 [...] Küry Lajos Mocsy Bálint Illésy Sándor Farkas János Tóth György Ficzek [...]
68. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (73. oldal)
[...] Bassa Endréné Juhász Józsefné Dékán Sándor Szlávik Miklós Fodor Teréz Reisz [...] Petrik József Ritzl Mihály Grétzer Sándor Liksz Szilveszter Kanczel Gyula Fűzi [...] Hauth Istvánné Somogyi István Miklós Sándor Palócz Géza Veres András Kizárások [...] Frigyes Mihók István Móna Kálmán Szaniszló Gyula Takács József Stern Sára [...]
69. Mutatók (585. oldal)
Név és tárgymutató 585 Sándor Sandur mgr avdi vdi emb [...] 718 Péter János f 588 Sandor San drin János Miklós és [...] Säniob 1 Szentjobb Sanisläu 1 Szaniszló Sänmihaiu 1 Szentmihálytelke Sännicoarä 1 [...] 65 66 79 221 681 Sándor Sándor a 681 Sándor Sándor I 681 Tamás György a [...]
70. A Farkasréti temető 2003-ban (az adattár folytatása) (554. oldal)
[...] 27 Bazédi és körpenyesi Kontz Sándor altábornagy 1870 1942 1 28 [...] 15 Bazédi és körpenyesi Kontz Sándor ifj őrnagy Kontz Sándor altábornagy fia má­sodik világháborús hősi [...] 1868 1941 3 19 Farkas Sándor vezérőrnagy 1867 1945 3 20 [...] 1945 7 20 Komora Magyarossy Szaniszló hadbiztos vezérőrnagy 1861 1945 7 [...]
71. Mutató (334. oldal)
[...] Zsérci Molnár Terézia 587 a Szaniszló Veronika 1225 Szanyi Sándor József 973 Szanyi Sándor 973 a Szara Erzsébet 983 [...] Istvánné 299 728 736 Szarka Sándor 563 Szarka Zoltán 728 Szarka [...] Lászlóné Páricsi Mária 510 Szekeres Sándor 387 Szemán János 800 Szemán [...]
72. Mutató (112. oldal)
[...] Petőcz Károly 247 307 Petőfi Sándor 28 38 157 560 2 [...] 257 461 pr 106 Priszter Szaniszló 516 Pro regione Alföldért díj [...] 249 Rajki László 492 Rajki Sándor 1879 267 Rajnai Rudolfné 172 [...] Rózsa Zoltán 566 573 Rúzsa Sándor Rózsa Sándor S E Sass Ervin Ságvári [...]
73. M. kir. honvéd lelkészek (220. oldal)
[...] 1 Pelczer Béla 4 Urai Sándor 9 jungburgi Kern Gyula II [...] 9 Juhász József 25 Abodic Sándor 7 Lazareszku Lukács 4 Székely [...] 4 Richter Pál 4 Imrik Sándor 14 Gaudnik Szaniszló 1 5 Stubendek József 2 [...] Miklós 21 Deli Ignácz 6 Sándor József 6 Bászler István 6 [...]
74. Betürend szerinti névmutató (305. oldal)
[...] 92 133 Márton 118 211 Sándor Lázár dr 157 237 Zoltán [...] Füspök József 62 146 Füzék Sándor 184 Füzesséry Ödön 104 Tibor [...] Frigyes dr 147 235 Gábor Sándor 177 189 G achal Sándor 3 67 112 G adó [...] Gáthy Károly 88 131 Gaudnik Szaniszló 220 Gause Henrik 106 Gavalér [...]
75. TELEPÜLÉS-LEÍRÁSOK • 21. Kecskemét mezőváros (182. oldal)
Fizetés Bors Sándor alszámvevő 525 Ft Horváth László [...] János írnok 315 Ft Vostri Szaniszló szállásmester 315 Ft Burián István segéd szállásmester 210 Ft Balogh Sándor őrmester 210 Ft Skultéti János [...] díjnok 1 Ft napidíj Simonyi Sándor díjnok 78 kr napidíj Varga [...]
76. Ortutay András: Falusi árvák helyzete a XVIII--XIX. század fordulóján, Bajnán (97. oldal)
[...] KEML Összeírások 235 44 Villányi Szaniszló i m 99 1 45 [...] III n 5 46 Villányi Szaniszló i m 99 100 1 [...] Esztergom Vármegyében földes Ura Gróf Sándor Uraság lakosai katolikusok fekszik Sáp [...]
77. M. kir. honvéd gyalogság (123. oldal)
[...] Szabó János Piringer Ede Gosztonyi Sándor Köpösdi Ede Kulisics István Könyves [...] Zwicker Győző Fischhof Sámuel Szabó Sándor Bánhidy Lajos Radislovits Lajos Temmer [...] Dusán Balogh János Tartalék Faragó Sándor Hajdú István Bielek Mihály Pollak [...] Szappanos Péter Vincze András Szepesi Szaniszló Troppauer József Fülöp Zsigmond Gröber [...]
78. Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Ila Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (10_1-2_52. oldal)
[...] Ferenc galgóci udvarbíró Pogrányi Benedek Sán­dor János Tieffenbach Rudolf Vaniay Illés [...] tanulságosak a birtokkezelő személyzetnek Thurzó Szaniszlóhoz írt levelei A többi fasciculusok [...] kívül Listhius Anna Rozina Thurzó Szaniszló felesége Thurzó György felesége Czobor [...] között 5 fasciculus Missilisek Thurzó Szaniszlóhoz 1615 1620 ból Ki kell [...]
79. Személynévmutató (312. oldal)
[...] Gyula Kováts Medárd Károly Kováts Sándor Kováts Szabó János Kováts Szabó [...] Rudolf Kosa Ferenc Kosa György Sándor Kosa Rezső Kótay Pál Szaniszló Kökény Dezső Sándor Kölbl Mihály J Kölcze Jenő [...] 3368 Kövér János 3991 Kövér Sándor 713 Köves István 5176 Kövesdi [...]
80. Személynévmutató (304. oldal)
[...] Szabó József báró 259 Susán Sándor 108 Szabó Károly 135 Süllei [...] 265 Szabó Árpád 272 Szabó Sándor 133 134 137 145 Szabó Barna 259 Szabó Sándor 159 161 Szabó Béla 20 [...] 221 Szabó Gyula 259 262 Szaniszló Ferenc 166 Szabó Imre 108 [...]
81. A JÁSZKUN KERÜLET 1848/49-BEN • II. A Jászkun Kerület a forradalom és szabadságharc alatt (34. oldal)
[...] 62 Badányi Antalt és Kökényessi Szaniszlót 63 Badányi a kinevezést nem [...] Szabó László őrnagy és Anvander Sándor százados alatt 65 Bár a [...] 1814 jan 14 kiskunfélegyházi Szabó Sándor országgyűlési képviselő testvére Nádor huszártiszt [...] 302 p 63 Kökényessi Gaertner Szaniszló 1817 nov 13 1889 febr [...]
82. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FŐBB TISZTSÉGVISELŐINEK ARCHON-TOLÓGIÁJA (1919-1944) (171. oldal)
[...] 133 Posta Péter 7 Posztos Sándor 44 49 Pölöskei Ferenc 5 38 39 Propper Sándor 19 Pusztaföldvár 128 Pusztaközpont Kardoskút [...] dr 43 45 79 Simon Sándor 41 Sipőcz Jenő 28 30 [...] 63 Száméi Lajos 9 12 Szaniszló József 11 Szapáry Lajos 19 [...]
83. (435. oldal)
[...] ki Dolha i János fia Szaniszló panaszát amely szerint Borsowa i [...] János nyolcadára megidézte Dolha i Szaniszló ellenében 1901 Ápr 22 Visegrád [...] unokáját Szentszalvátori Albertet továbbá Ellősi Sándor fiait mivel elfoglalták Bátmonostori László [...]
84. Nyomtatás alatt történt változások (249. oldal)
[...] 122 Makrai Aladár 153 169 Sándor 155 172 Malatinszky József 69 [...] Manojlovic Gábor 58 143 Marcziariu Sándor 183 Marcsiss János 57 132 [...] Gábor 62 János 69 145 Sándor 58 145 227 Markos György [...] József 180 Maurovic Antal 180 Szaniszló 58 142 Maurovich Fábián 71
85. Nyomtatás alatt történt változások (222. oldal)
[...] 63 126 Lajos 198 200 Sándor alezr 47 141 Sándor hadn 71 115 Balosics Illés [...] 194 Miksa dr 111 206 Sándor 70 145 Banyik Lőrincz 191 [...] Bárczy István 8 57 103 Sándor 54 118 Bardel György 63 [...] Ákos dr 86 209 Barrac Szaniszló 74 138 Bari Miklós 201 [...]
86. Mutató a Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-IV. köteteihez. Összeállította: László Gézáné (511. oldal)
[...] A 348 B 105 Szabó Sándor B 335 Szabó T Attila [...] 85 Szamovolszky Konstantin B 350 Szaniszló János B 337 Szaniszló Zsigmond A 270 Szánta család [...] Király Zsuzsanna C 326 Szatke Sándor B 183 Széchenyi István A [...] Szécsy Péter A 196 Szedleczky Sándor A 196 Szednak György Diuro [...]
87. (542. oldal)
[...] 109 118 122 128 István Szaniszló fia 1427 1432 63 77 [...] 80 István János és Miklós Szaniszló fia István fiai 1462 212 [...] Belsewhassas erdő 313 Béltheki Balk Sándor fiai János és László 1431 [...]
88.
[...] balatonszentgyörgyi Lkos munkakönyvérvénytelenitése 184 Pongrác Sándor nagykanizsai lakos elveszett tehenének nyomozása [...] somogyacsai lakos járlatérvénytelenitése 341 Pulai Sándor magyaregresi lakos iparigazelványérvénytelenitése 299 Presser [...] Resenbaum József körözése 162 Rozsnyevszky Szaniszló körözése 256 Rosta Antal kaposvári [...] Sandl János körözése 272 Saftics Sándor körözése 304 Sajtótermékek terjesztésének szabályozása [...]
89. BEVEZETÉS (34. oldal)
[...] Tormay Szilárd Szabó Endre Fa­ragó Sándor Szabó János Theisz Mátyás Kiricsi Ferenc Gondol Sándor Márkus Miksa Kökényesi Szaniszló Kreinitz György Csuka István Lászlóffy [...] Istók András Fieder János Tec Sándor Nagel Keresztély Farczádi István Harnyiczek [...]
90. SZEMÉLYNÉV MUTATÓ (214. oldal)
[...] Mária 170 Steiner 182 Steiner Sándor 189 198 Stelcs István 173 [...] István 193 Szarnék Manóné 189 Szaniszló Ferenc 178 Szapáry Antal gróf [...] 192 Székely Kálmánné 192 Székely Sándor 170 Szekeres György 184 Szekeres [...] 180 Szijjártó Antal 184 Szüágyi Sándor 187 Szirmay Alajos gróf 173 [...]
91. (440. oldal)
[...] oklevelével bizonyították majd Imre és Sándor részéről ítéletet kértek maguknak Erre [...] fel minthogy azt Zenthkyral i Szaniszló akit az teljes joggal megilletett [...] mesterekkel mind pedig Zenthkyral i Szaniszló szavatosukkal a jelen nyolcadon különös [...]
92. Mutatók (517. oldal)
[...] 143 Szálkai Márton 364 Szalóki Sándor 205 208 Szaniszló Ferenc 150 158 Szántó Győző [...] 25 39 73 217 Szegedy Sándor 181 Székely Andor 399 Székely [...] 259 Szél Imre 365 Szél Sándor 189 Szele György 431 Szeleczky [...] 433 Széli Farkas 227 Széli Sándor 292 Szenei Molnár Albert 154 [...]
93. GIMNÁZIUMOK (32. oldal)
[...] 1 SZIKRA Gyula Halottaink Sárközi Sándor Nagy Sándor Göbölös Béla Michna Pál Uo [...] H Kovács Mihály 111 Micska Szaniszló Miskolc 1960 Borsodm ny 192 [...] éve 1560 1985 Szerk Pápay Sándor Miskolc 1985 Borsodm ny 434 [...]
94. (132. oldal)
[...] Visegrád U a bizonyítja hogy szaniszlói de Zanizlov György fiának Mihálynak [...] vádat a meg­holt gyóntatója Mihály szaniszlói pap azonban azt vallotta hogy [...] azt hogy meggyilkolták volna majd Sándor petri i nemes szabolcsi szolgabíró [...] Kalló és Semjén közt amikor Szaniszló felé tartott a bátori nemesek [...]
95. M. kir. honvéd gyalogság (184. oldal)
[...] járás Állomáshelye Zágráb Parancsnok Nemicic Sándor őrnagy Segédtiszt Renc Aurél hdgy [...] Emil Antal Seholtz Frigyes Pandic Sándor th Szabadságolt állomány Százados Főhadnagyok [...] König Vilmos Simonovic Gyula Maurovic Szaniszló Devidé Ferencz Krsnjavi Ignácz Fink [...]
96. Betürend szerinti névmutató (312. oldal)
[...] Mátrai Izsák dr 147 248 Sándor 166 250 Mátray Arnold 83 [...] Miksa dr 251 Ágoston 104 Sándor 57 254 János 88 Matskásy [...] 239 279 Oszkár 91 168 Sándor 98 153 Mátyás Miklós 177 [...] Marsó György 274 280 Maurovié Szaniszló 89 184 Lőrincz 274 280 [...]
97. Személynévmutató (314. oldal)
[...] Gabrieli János 116 Gaertner Miklós Szaniszló Kökényesi Gaertner Szaniszló Bt 401 196 Gájas Ferencz [...] 91 Gosztonyi István 297 Gosztonyi Sándor T 654 Bh 1 476 [...]
98. (482. oldal)
András Szaniszló Terebes dictus Lőrinc és másik Szaniszló nevű jobbágyait húshagyó kedd márc [...] be a hűtlen Nekche i Sándor fia Zsigmond baranyamegyei Nekche nevű [...]
99. Függelék • A Levéltári Évkönyv 1970-1974. évi köteteinek összevont mutatója (Összeállította: Domokosné Szálai Zsuzsanna) (283. oldal)
[...] Balogh Péter 1974 87 Balogh Sándor 1971 306 Balogh ügyész 1973 [...] Mózes I Báthori Mózes Bathorn Szaniszló 1 Báthori Szaniszló Báthori Ágnes Bathorn Ágnes 1971 [...]
100. (482. oldal)
Sándor fia János Solyagh Thoti Olazfalu [...] fia Iván fia Demeter fia Szaniszló fia János ellen az említett [...] András uterina nővére Vaja i Szaniszló felesége Margit nevében is felmentette [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 12Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 4Archívum Comitatus Castriferrei 2A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 2Borsodi Levéltári Füzetek 7Budapest Története I-V 1Budapest Történetének Forrásai 2Budapesti Negyed 1993-2010 5Dél-Alföldi Évszázadok 3Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 2-26 2Fejér Megyei Levéltár közleményei 4Fejér Megyei Történeti Évkönyv 1Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 1Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 1Forrástudományi segédletek 1-3 1Győri Tanulmányok 6Gyulai füzetek 1A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 10Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 10A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 2A Heves Megyei Levéltár segédletei 1A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 4A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 3Körösök vidéke 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 2Közlemények Székesfehérvár történetéből 1Levéltári Közlemények 1923–2016 12Levéltári leltárak 1-89 14Levéltári Szemle 1951–2019 9Miskolc írásban és képekben 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 62MOL kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1-10 8A MOL segédletei 1-28 5Nagy Iván Könyvek 3Nagy Iván Történeti Kör Évkönyv 1Pest Megye Múltjából 6Pest Megyei Levéltári Füzetek 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 14Somogy vármegye Hivatalos Lapja 13Somogyi Almanach 2Sorozaton kívüli 87Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 4Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 19Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 6Tanulmányok Csongrád megye történetéből 3Tanulmányok Diósgyőr Történetéhez 3Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 1Tolna Megyei Levéltár segédletei 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 24Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 11Váci Történelmi Tár 3A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 1Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 17