Csorba Csaba: Miskolc középiskoláinak levéltári dokumentumai a kezdetektől 1950-ig - Borsodi Levéltári Füzetek 29. (Miskolc, 1989)

GIMNÁZIUMOK

SZABÚ József: Pózna Lajos. = 1938/39. 24-25. 1.képpel PÖDÖR László: Folkmann Ervin. = 1939/40. 11-12.1. képpel KOMÁN András: Tolnai Artúr. = Uo. 12-14.1. képpel ÁDÁM János: Pólay Vilmos. = 1940/41. 3-5.1. : Podhorszky Győző. = 1941/42. 3-5.1. PÖDÖR László: Lukács Béla. = Uo. 5-7.1. SZIKRA Gyula: Halottaink. (Sárközi Sándor, Nagy Sándor, Göbölös Béla, Michna Pál). = Uo. 7-9.1. Tass Kálmán. = 1942/43. 4-6.1. Halottaink (Pfliegler Imre, Zokony /Vucskits/ Jenő, Csörsz /Auersvvald/ István, Langer Henrik, Wojnarovich István, Bogdánfy /Behyna/ Dezső, Szmetana György, Kiss László, Tóth Zoltán, Schmiedt Ferenc). = Uo. 6-11.1. Villányi Andor, 1879-1943. = 1943/44. 3.1. Az iskola folyóirata FRÁTER. A Miskolci Kir. Katolikus Farter György Gimnázium ifjúsági lapja. Miskolc, 1933. dec. - 1944. szept. megjelent havonta. Júliusban és au­gusztusban szünetelt. Átmenő évfolyam és sorszámozással. 1941/42. 7/8. számtól kéthavi összevont számok. ÜZEN A FRÁTER. A Miskolci katolikus ifjúságnak. Megjelent 1947/48-ban Az iskola történetére vonatkozó kiadványok: BAJAY Amand: A miskolczi kir. kath. gymnasium története. Miskolc, 1B95. Forster ny. 216 1. A régi épület képével RFK, HOM HtD A 400 éves miskolci Földes Ferenc Gimnázium emlékkönyve. Szerk. Tok Miklós és H.Kovács Mihály. 111. Micska Szaniszló. Miskolc, 1960. Borsodm. ny. 192 1. képekkel Az 1953-ban egyesített református és katolikus gimnázium történetére vo­natkozó írásokat vegyesen tartalmazza. A katolikus gimnáziumra vonatkozó tanulmány: ZSUPÁN László - BANDI Géza: Iskolánk története. (A ref. gimnázium történetét is tartalmazza.) = 15-50.1. RFK, Lévay Kvt A miskolci Földes Ferenc Gimnázium 425 éve (1560-1985). Szerk. Pápay Sándor. Miskolc, 1985. Borsodm. ny. 434 1. képekkel

Next

/
Oldalképek
Tartalom