Bakács István: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok 3. kötet : 650–1560. alaptörzsszámok : Repertórium (Levéltári leltárak 53. Budapest, 1971)

Áttekintő raktári jegyzékek

Apollonia (Boronkay Miklós) Anna (Berzeviczy Jer.) Erzse (Kapuváry I.) I. Miklós, 11686 András (Rajczy Zsuzsa) (Erem Mária) | | ; j | | József (xl706) I. Ferenc II. Miklós septemvir 1760 Gábor + György Julianna (Krotunszky lengyel grófnő) (Szunyogh Krisztina) (Mihalőczy Zs.) (Závody M.) j 1—^ 1 | ' | r~ Antal Szaniszló Ferenc I. János András + I. László 1756 III.Miklós xl723-1797 József , |- (1763-1847) francia báró . Nógrádi fősz. biró Jászkun kapitány Antal + Mátyás (Falconet Mária Lucia) J (Szentiványi I.) (Beniczky Angéla) I (Bene Konst) \ \^ . i sT* a i V~l i AnzeIm (+1830) Imre II. János + 1837 \ ™ ° H | B §• Vince (Pongrácz Róza) (Tersztyanszky Fr.) ^ \ + ^ | (Molnár Zs.) Mária / wil _n 71 7 A nx' • J^ n ° S i ..a o » \ I" I ^ Vince Franciaor- György Mihály, pap . László Apollónia (Skerlecz A) s N \ , , . ./ . /,oni ,occv , oí :r n , o % 'ÜSS. \ , f V ír O ? TI szagban br. Jászkun főkapit. (1804-1855) +1865 (Harmos G.) I f» r* N \ » 5 V 3 & o , , . T , , lv , T1 . V ' * 7 P>'\O°O<O<£|!B n (Vaulchier Ludov.) (Kovács Ilona) Antal +1855 V^^asj-g-g". I / Nógrádi alispán \/ f & 1 / (Br. Vécsey Eleonóra) /\ K > ^ _ f T 1 1 1 1 / \ , h Szaniszló Mária | | | Sándor Imre Anna Viktória Franciska Rozá- S£ \ ™ > ^ (Vajda N.) CTomsics?) + Ua g. \ pT §[ (Kovács Zs.) (LitassyB.) ° \ Sf i i [ i i r IV. Miklós 1772-1846 József 1773-1860 q« régiséggyűjtő Fehér m. alisp. £. jjj­M (Rudnyánszky A.) | 3 V. Miklós Lőrinc (Rudnyánszky (b. Laffert Flóra) vincencia) 1801-36 1804-1854 körül Tinka Antónia Béla - Miklós - Gyula (Huszár Ilona) Anna (Draskóczy László) Antónia (Luby József) Róza • (Károlyi János) Miklós |— (Gytirky Alex.) István ! — (Br.Barkóczy R.) —Jozefa — Jozefa Bora —• Franciska István (HencziJ.) Magdolna Xavér + —• Cecilia Ignác . István i—Aladár — János n ,, Lfános + ^Bela^^ Lajos \^^-^-

Next

/
Oldalképek
Tartalom