Dunainé Bognár Júlia – Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 23. (Szeged, 1996)

Lexikon

Szalma Pál Szeged, 1901.01.27.; Akszer Rozália — Szalma Pál; fel.: Varga Anna; lh.: Érd, Parkváros; Is­meretlen helyen és körülmények között halt meg. (Holt.nyilv.: 1945. febr. 15.) Szalma Péter földm.; 28 éves; Far­kas Csamangó Rozália - Szalma Péter; lh.: Szeged-Röszke; 1944 nyarán vonult be katonai szolgálatra. Valószínűleg a kelet-magyarországi harcokban halt meg. (Holtnyilv.: 1944. okt. 15.) Dr. Szarnék Sándorné Kohári Klára 56 éves; lh.: Szeged:* Szaniszló Péter gyári munkás; Sze­ged, 1900.05.23.; Hajdú Julianna - Szaniszló András; fel. : Illés Mária; lh. : Bp. III., Óbudai Gázgyár II/3.; 1945. március 28-án halt meg Szegeden. A hősi halottak temetőjében temették el a Móravárosi KatPléb. anyakönyve sze­rint. Szanka István földm.; Szeged-Fel- sőközpont, 1919.06.19.; Kopasz Anna - Szanka Antal; lh.: Szeged-Fehértó, 13.; 1945. március 15-i időponttal holttá nyilvánították. Az ÚM szerint Szovjet­unióban hadifogságban halt meg 1948. május 25-én. Szántai (Spitzer) Imre Szeged, 1914. 05.20.; Kom Izabella; fel. : Ba- zsikRozália; lh.: Szeged, Vajda u. 18.; 1942. november 6-án meghalt. Felesége honvédelmi özvegy. (Szeged hadi­gond, ir.) Özv. Szántó Arminné 70 éves; lh.: Szeged;* Szántó Benő lh.: Szeged * Szántó Benőné lh.: Szeged;* Szántó Ernő magántisztv.; Szeged, 1914.; fel.: Freiberg Irma; lh.: Szeged, Szilágyi u. 8.; A 105/2.táb. munkásszá­zad állományában doni hadműveleti területen meghalt 1942. november 12- én. (HL veszt.1.) Szántó Ferenc keresk.; Nagybecs- kerek, 1912.; lh.: Szeged, Kossuth u. 17.; Szegedről 1944. április 3-22. között a bácstopolyai intemálótáborba került. Nem tért vissza. (Csm. ÉL) (Szegedi zsidó polg.) Szántó Gábor lh.: Szeged;* Dr. Szántó Imre lh.: Szeged;* Szántó János gabonaügynök; Török- kanizsa, 1906.03.25.; Pless Ilona - Szántó Zsigmond; fel.: Schillinger Olga; lh.: Szeged, Tisza L. krt. 54.; Szegedről 1942. július 11-én munka- szolgálatra bevonult, majd a szovjet frontra került, ahonnan utoljára 1943. január 4-én adott hírt magáról táb. posta útján. Valószínűleg a Don menti hadműveletek során vesztette életét. (Holtnyilv.: 1943. febr. 13.) Özv. Szántó Józsefné 70 éves; lh.: Szeged;* Szántó Lívia htb.; Szeged, 1917.04. 26.; Freyberg Erzsébet - Szántó Sándor; lh.: Szeged, Vasas Szent Péter u. 15.; 1944 júliusában a Sopron megyei Harka községbe deportálták, ahol 1945 januárjában tífuszban meg­halt. (Holtnyilv.: 1945. jan. 15.) Szántó Miklós lh.: Szeged;* Szántó Pál magántisztv.; Török- kanizsa, 1903.01.02.; Pless Ilona - Szántó Zsigmond; fel.: Kelemen Ibolya; lh.: Szeged, Kölcsey u. 10.; Szegedről 1944. április 15-én Bácstopolyára internálták, ezt követően Auschwitzba deportálták. (Holtnyilv.). Szántó Sándor keresk.; Hmvhely, 1881.06.18.; lh.: Szeged, Vasas Szent Péter u. 15/B.; Szegedről deportálták. (Sz. Árvaszék) 406

Next

/
Oldalképek
Tartalom