Iványi Emma: R szekció : Az 1526 utáni gyűjtemény : Repertórium (Levéltári leltárak 67. Budapest, 1977)

BEVEZETÉS

Honvéd menház 1881-1909 1 r.e. = 0,05 iratfm. A szabadságharcban résztvett öreg honvédek számára létesült men­ház /Budapest, Soroksári-út/ iratai. • Növedéki naplószámok; 1927*32, 54. l»tétel A honvédmenház ülés jegyzőkönyvei, szám­adásai, általában hivatalos iratai 1881-1909 2»tétel A honvédmenház tagjaival kapcsolatos iratok /túlnyomórészt altisztek/ /Votacsek Vilmos, Papp József, Böhm Jó­zsef, Csokásy Károly, Somogyi József, Tóth Dániel, Puderkó János, Viskus Já­nos, Tölesei Miklós, Bán László, Varga Mihály, Balogh Kálmán, Frank Ferenc, Rákóczy Mihály, Szakács István/ 1880-1890-es évek 3.tétel Ua. /Ferenczi István, SzÖllősi Gábor, Ve­szerle András, Zsoldos Imre, Kurgyits Gá­bor, Csapó István, Kupecz János, Hubai János, Fehérvári József, Besenyey Gábor, Bikszegi István, Takáts József, Csonka Gábor, Tormay Szilárd, Szabó Endre, Fa­ragó Sándor, Szabó János, Theisz Mátyás, Kiricsi Ferenc, Gondol Sándor, Márkus Miksa, Kökényesi Szaniszló, Kreinitz György, Csuka István, Lászlóffy János, Bornyász Mihály, Kiss Károly, Rády József, Zavaros Mihály, Biró Domokos, Gázmer Ig­nác, Trombitás Alajos, Valach György, Köh­ler József, Istók András, Fieder János, Tec Sándor, Nagel Keresztély, Farczádi István, Harnyiczek András, Rotter Vilmos, Lovrics József, Réthy Ferenc, Vinter Ádám, Szentmiklósy János, Keiner Emánuel, Hat­faludy Albert, Erdei István, Balogh Kál­mán, Szelezsán György, Horváth István, özv.gr.Wartensleben Ágostonná Patay Róza/ 1880-1890-es évek R 75 Irányi Dániel 1849-1892 és é.n. 1 r.e. = 0,05 iratfm. Irányi Dániel /1822-1892/ pesti jogász, publicista már 1848 előtt Kossuth Lajos bizalmasai közé tartozott. A szabadságharc alatt kormánybiztos, a forradalmi vésztörvényszék tagja. Az emigrációban te­vékeny ujságiró: egy francia szerzővel együtt a szabadságharc történeté­ről könyvet irt. 1868-tól kezdve a függetlenségi párt egyik irányitója,

Next

/
Oldalképek
Tartalom