Á. Varga László - Pásztor Cecília: AZ 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára II/2. 1956. november 14.–1957. január 16. - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 37. (Salgótarján, 2002)

494. A BM Országos Rendőrkapitányság központi ügyeletesének összefoglaló jelentése a december 8-ai salgótarjáni eseményekről – Budapest, 1956. december 8–9.

Szaniszló Ferenc vb-elnökhelyettest, Bagyinszki János vb­titkárt, Reznicsek István vb-tagot, Kiss Ferenc vb-tagot. Utasítja a vb-titkár[t], hogy a szükséges adminisztratív in­tézkedést tegye meg. Határidő: 1956. december 10. Felelős: vb-titkár. Bagyinszki János s. k. Szaniszló Ferenc s. k. vb-titkár tanácsülés elnöke Reznicsek István s. k. Mravik Ignác s. k. (P. H.) Egy és háromnegyed oldalas, a „Nógrádkövesd Község Tanácsának Végrehajtó Bi­zottsága. Nógrád megye. Balassagyarmati járás" köriratú bélyegzővel és saját kezű­leg hitelesített eredeti fénymásolata. - NML XXXII. 8. d) 2. 494. A BM Országos Rendőrkapitányság központi ügyeletesének összefoglaló jelentése a december 8-ai salgótarjáni eseményekről Budapest, 1956. december 8-9703 Adta Ladvánszky [Károly] rendőr őrnagy. Salgótarján városában december hó 8-án déli 12 órakor nagyarányú tün­tetés volt, melyet tűzharc követett. 704 Az esettel kapcsolatban a megyei fő­osztály ez idáig részletes jelentést nem adott; Ladvánszky r[endőr] őr[na]gy, Az első bekezdésből egyértelműen megállapítható, hogy az összefoglaló decem­ber 8-ai délutáni és december 9-ei reggeli információkra épül. A tüntetés oka az volt, hogy december 8-án hajnalban Házi Sándor vezérőrnagy parancsára letartóztatták Gál Lajos kisterenyei, valamint Viczián Tibor szúpataki lakost. Utóbbit 1950-ben 12 év börtönbüntetésre ítélték a Kakuk-Adorján-féle ún. kisgazdapárti összeesküvési perben, de december 8-án éppen otthon tartózko­dott, mivel a forradalom alatt kiszabadították börtönéből. Egyébként eredetileg nem Viczián Tibort, hanem Kelemen Károlyt akarták letartóztatni, ám mivel ő otthon elbújt, helyette Vicziánt vitték el a salgótarjáni fogdába. Hogy Gál Lajost és Kelemen Károlyt miért igyekeztek letartóztatni, arra vonatkozóan Id. 454. a-d) számú dokumentumokat. 435

Next

/
Oldalképek
Tartalom