A Levéltári Szemle repertóriuma 1961–2004 (Budapest, 2006)

III. A folyóiratban található cikkek, tanulmányok

III. A folyóiratban található cikkek, tanulmányok 2007. Szabó Miklós: Marosvásárhely levéltárának története 1848-ig. (Levéltártörténet). (42/4. 1992. 50-59.) 2008. Szabó Mónika: Levéltári katasztrófavédelem Vesztfáliában. (Kilátó). (47/1. 1997. 42-44.) 2009. Szabó Sándor: A kiskunfélegyházi „Kiskun Levéltár". (Levéltáraink életéből). (17/2. 1967. 451^460.) 2010. Szabóné Fehér Erzsébet: A sárospataki kollégium 19. század eleji kéziratos tantervei. (Adattár). (30/3. 1980. 491-502.) 2011. Szaniszló Ferenc: Alapelvek a tanácsi iratok levéltári selejtezéséhez. (A vándorgyűlés előadásai). (49/3. 1999. 28-32.) 2012. Szaniszló Ferenc: Számítógépes szervnyiívántartás a Heves megyei Levéltárban. (35/4. 1985. 21-26.) 2013. Szántó Ferenc: Fővárosi levéltárigazgatók szófiai értekezlete. (Hírek). (37/4. 1987. 107-108.) 2014. Szántó György Tibor: Hangarchiválás és tudománytörténet. (30/3. 1980.425-428.) 2015. Szántó György: A Lengyel Tudományos Akadémia Levéltára, mint a lengyel tudománytörténeti források központi gyűjtőhelye. (Figyelő). (28/3. 1978. 631-633.) 2016. Száraz György: Jeney Andrásné - Száraz György - Tóth Árpád: A Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságainak kiadványai 1952-1979 között. A KSH Levéltár katalógusáról. (38/1. 1988. 56­58.) 2017. Száraz György: Száraz György - Tóth Árpád: Tartalmi és tájékoztató katalógus a Központi Statisztikai Hivatal Levéltárának mikrofilmtárában. (36/1. 1986. 15-20.) 2018. Szászi András: A belügyminisztériumi iratok első selejtezése. (Részlet a Belügyminisztériumi Levéltár történetéből). (Levéltártörténeti adattár). (13/1-2. 1963. 177-199.) 2019. Szászi András: Egy szaklevéltár alakításának előmunkálatai. (Irattári munka). (14/3. 1964. 95-107.) 2020. Szaszkó István: A budapesti angol követ titkos jelentése az 1956. évi magyar forradalom okairól és következményeiről. (Dokumentum). (40/3. 1990. 66-72.) 2021. Szecskó Károly: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Borsod-Heves­Nógrád területi szekciójának ülése Egerben (1990. október 4). (Hírek). (41/2. 1991. 108-110.) 2022. Szedő Antal: [Bevezető]. (13/3. 1963. 1.) 160

Next

/
Oldalképek
Tartalom