Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1916. (35. évfolyam 1-52. szám)

Somogyvármegye Hivatalos Lapia 1916. évfolyamának tárgymutatója. A. Adóhátralékosok körözése 7, 11, 12, 172, 380, 608. Anyakönyvvezető-helyettesi kinevezések 10,136,196, 309, 476, 660. Alispáni évnegyedes jelentések 57, 229, 405, 611. Auguszta Gyorssegély-alap támogatása 78. Ásványi Ilona körözése 262. Alkoholellenes előadások tartása az iskolákban 292. Acetyléngáz előállítása és felhasználása 298. Ausztriai kórházban fekvő betegek látogatása 307. Andocsi vadászterület bérbeadása 364. Ambrusics Ferenc körözése 364. Apaállatok vásárlása állami támogatással községek részére 374. Artner Nándor körözése 396. Ajtai Julianna körözése 454. Attalai körjegyzői állásra pályázati hirdetés 509. Aberman Róza körözése 584. Állatbetegségek állásáról heti kimutatás 5, 10, 16, 28, 42, 52, 84, 98, 128, 132, 160, 170, 178, 190, 196, 204, 215, 225, 258, 269, 279, 287, 292, 302, 308, 325, 348, 363, 375, 383, 393, 401, 431, 437, 451, 472, 476, 508, 518, 532, 571, 581, 588, 601, . 605, 646, 659, 665, 668, 693, 703, 708. Árvíz elleni védekezés 15. Árvaságra jutott olyan kiskorúak védelme, kiknek árvasága hite- . lesen megállapítva ugyan nincs, de apjuk hősi halált halt 34. Ásványolajtermékek legmagasabb árának megállapítása 40. Állatvizsgálatok megtartása 1916-ban 47. ÁHatösszeirás elrendelése 81. Árpatermés 1916. évi zár alá vétele 313. Állatok védőojtásáért felszámítható dijak megállapitása 447. Állategészségügyi ebadó-alapból kát. beszállásolási alap által fel­vett kölcsön visszafizetése 641. Arvatári vagyonkezelés ellenőrzése tárgyában alispáni rendelet 663. 8. Bálint József körözése 181. Balaton magas vízállásának apasztása 185t Bálint Mihály körözése 192.

Next

/
Oldalképek
Tartalom