Évkönyv ’92 - Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 1. (Esztergom, 1992)

Ortutay András: Falusi árvák helyzete a XVIII--XIX. század fordulóján, Bajnán

KEML - Esztergom vármegye adószedőjének iratai 1740. május 9. 39. KEML - Esztergom vármegye adószedőjének iratai 1740. december 31. Borovszky Samu i.m. 456.1. 40. KEML - Esztergom vármegye adószedőjének iratai: Documentae Rationes et Perceptorales 1741-1742. 41. KEML - Összeírások 136. 42. KEML - Összeírások 143. 43. KEML - Összeírások 235. 44. Villányi Szaniszló i.m. 99.1. 45. KEML - Esztergom vármegye törvényszékének iratai VII. fasciculus III. n. 5. 46. Villányi Szaniszló i.m. 99-100.1. 47. KEML - Esztergom vármegye adószedőjének iratai: Documentae Rationes et Perceptorales 1757-1758. Isó István, Isó Mihály, Isó György, Jósa János öregebb, Jósa györgy, Jósa János özvegye, Jósa István, Jósa János ifjabb. Jósa Márton és Irostyán Klára. 48. KEML - Bajna község urbáriuma 49. KEML - Esztergom vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai I. 622. 50. KEML - Esztergom vármegye adószedőjének iratai: Conscriptio Domestica I. Comitatus Strigoniensis et quidem Processus Nominis Ejusdem Anno 1770 determinata Anno autem 1771 terminata... Az urbárium és a vármegyei összeírások szempontjai erősen eltértek egymástól. De az említett esztergomi járási összeírás is két teljesen különböző adatsort hoz Bajnáról és a többi községről. Csak példaként: férfi: 180 és 234, ökör: 242 és 306, juh 396 és 629, szántó 2010 pm és 4262, szőlő 446 kapás és 894 112 kapás. A számítás különbözőségére nem tudok magyarázatot adni, de feltehetően az adóalap csökkentése volt a célja. 51. KEML - Esztergom vármegye adószedőjének iratai V. sz. n. 1771. szeptember 15. 52. KEML - Esztergom vármegye adószedőjének iratai V. sz. n. 1771. december 16. 53. Az első magyarországi népszámlálás (Szerkesztette: Dávid Zoltán-Dányi Dezső) Bp., 1960. 50-51.1. 54. KEML - Esztergom vármegye törvényszékének iratai XII. 1785. 55. KEML - Esztergom vármegye törvényszékének iratai XII. 1787. 56. KEML - Esztergom vármegye adószedőjének iratai: Rovásos összeírások összesítői 1799-1800. 57. Vályi András: Magyar országnak leírása I. kötet 94.1. 1796. Leírása: „Elegyes lakosú magyar falu Esztergom Vármegyében, földes Ura Gróf Sándor Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Sáp falunak szomszédságában, s az Uraságnak szép kastéllyával, s jeles vadas kertyeivel ékesittetik. Nevezetesíti szép vidékjét Jósef F.K. Fő Hertzegnek az idén itten tett víg vadászattya. Régi volt kastályát a helységgel együtt az Ozmánokkal való viszontagságok elpusztították a 16. századnak eleivel pedig Enyingi Török István e tartományának birtokosa, újj lakosokat szállítatott ide, s ismét felépítette; de viszont elpusztíttatott, Rákótzi hadakozásának alkalmatosságával, kivált képen midőn Nyerges Újfalu Vára ostromoltatott, a rátzok kitsapásaikor felgyujtogattatván, nagy kárt tettek e helység akkori lakosainak, mert mind házaikról, mind pedig házi bútoraiktól megfosztattattak, s ily gyászba vala e helység, mint egy három esztendeig pusztán, mig viszont felépíttethetett. Szép templomjok az Uraságnak költségével elég, fája tűzre, és épületre, szőlei meglehetősek vagyonnyaiknak el-adására közel alkalmatossága Dunán, és Esztergomban; első

Next

/
Oldalképek
Tartalom