A nagykállói Kállay-család levéltára II. kötet (Budapest, 1943)

királynéi emberek: János fia: István, petri [de Petri] Sáridon, petri László; magyi [de Maaghy] László; baarik-i Lőrinc; Miklós. Csonka, foltos, fakult papíron zárópecsét részeivel. (No. 1927.) 2025. 1386. június 26. A leleszi konvent jelenti Szécsi Miklós nádornak, hogy Budán 1386. május 22-én kelt parancsa értelmében péterházai [de Peturhaza) -Jakab fia: Péter nádori ember és Szaniszló testvér presbiter konvent i kiküldött kallói Demeter fiai: János és Szaniszló alpereseket Kallón, jankaházai [de Jankahaza] (Jankafalva) István fia: János és Lőkös fiának: Miklósnak kiskorú fia: László szavatosokat pedig Egyeden (Bihar megye) megidézték a Harang (ma Harangod) nevű birtok miatt folyó perben kallói István fia: István mester ellenében Szent Jakab ünnepének nyolcadára (aug. 1.) A mandátumban fel­sorolt nádori emberek: rohodi Sándor fia: János, rohodi György, péterházai [de Peterhaza] Jakab fia: Péter. Papíron, rongált zárópecsét részeivel. (No. 1930.) 2026. 1386. augusztus 29. Buda. Szécsi Miklós nádor, a kunok bírája elmarasztalja kallói István fiát: Jánost, mert Szent Jakab ünnepének nyolcadán (aug. 1.) nem jelent meg kallói István fia: István ellenében, akit megyeri (Vas­megyer) János képviselt. Papíron, zárópecsét és egy caput sigilli darabjával. (No. 1935.) 2027. 1386. augusztus 30. Buda. U. a. felszólítja a váradi káptalant, hogy ivánkaházai (Janka­falva) (máskor egyedmorosíori) [de Eggyed, de Egyedmonustra] (Bihar megye) István fiát: Jánost idézzék meg Szent Mihály ünnepének nyolcadára (okt. 6.) a megyeri (Vasmegyer) János által képviselt kallói István fia: István ellenében, mert Szent Jakab ünnepének nyolcadán (aug. 1.) nem jelent meg mint szavatos abban a perben, amely Harang birtoka miatt kallói István fia: István, valamint kallói Demeter fiai: János és Szaniszló között folyt. István fia: János szavatos társa: ivánkaházai Lőkös fiának Miklósnak kiskorú fia: László. A Szent Jakab ünnepének nyolcadára való idézést péter­házai Jakab fia: Péter királynői ember és Szaniszló testvér leleszi presbiter végezték. Az elkövetkezendő idézésre felsorolt nádori em­berek: rohodi Sándor fia: János, rohodi György, péterházai Jakab fia: Péter, kecseti [de Keched] Gergely; pilisi [de Pjiis] (Nyírpüis) János, petenyeházai [de Pethenyehaza] (Petneháza) János fia: László. Papíron, zárópeesét és egy caput sigilli darabjával.-(No. 1934.) Az oklevél hátlapján olvasható feljegyzés szerint az idézés Jankafalván [Jankafalwa] megtörtént, a királynéi ember Jakab fia: Péter, a káptalané pedig István kar-pap volt. - - , ;.; .; ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom