A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1895 (Budapest, 1895)

M. kir. honvéd gyalogság

Honvéd gyalog ezredek I. oszt. századosok : Dr. Münnich Aurél. Braun Vilmos. Bohner Jakab. Reiner Dávid. Sólymos Gusztáv. Koczor János. Főhadnagyok: Scheinberger Ignácz. Ruderschmidt Ferencz (h. t.) Bokor Pál. Temesi Schiller Károly. Lesztyánszky János. Szabó János. Piringer Ede. Gosztonyi Sándor. Köpösdi Ede. Kulisics István. Könyves Kálmán. Dr. Kelemen Béla. Hadnagyok : Schuster Márton. Dr. Székely Vilmos. Tukács Ádám. Green Jenő. Reinlein Károly. Zwicker Győző. Fischhof Sámuel. Szabó Sándor. Bánhidy Lajos. Radislovits Lajos. Temmer Ede. Korényi Antal. Filipetz László Pál. Draskóczi Draskóczy . Pál. Konstantin Gyula. Bischoff Gusztáv. Miskolczi Gotthilf Alfréd. Varasánvi Vedres Já­nos. Tombátz Lajos. Rausch László. Thanhoffer Antal. Krummenacker Fe­rencz. Lukié Dusán. Balogh János. Tartalék: Faragó Sándor. Hajdú István Bielek Mihály. Pollak Győző. Seltenreich Kornél. Vuckovacky Döme. Kresztics Balázs. Székely Ignácz. Kőgl Árpád. Turinszky Mihály. Dr. Goldmann Fülöp. Retzler József. Szalay Jenő. Léber Antal. Scherbán Aurél. Mészáros Lajos. Manojlovits István. Drechsler Lipót. Lantos István. Szirmai Jenő. Szappanos Péter. Vincze András. Szepesi Szaniszló. Troppauer József. Fülöp Zsigmond. Gröber György. Bráz János. Küzdi Árpád. Balogh István. Weiss Salamon. Kallós Ede. Túróczi Mihály. Körösi István. Krausz Sándor. Till Ernő. Privári Ferencz. Joó János. Bogdán Mihály. Darvassy Gyula. Sávay Lajos. Örlősi Gyula. Franki Jakab. Gottl Rezső. Biacsi Imre. Fodor András, j Bója László. Lippay Lajos. Révay Kornél. Kónya József. Kraxner Antal. I Haty Jenő. 123 Gera Károly. Szabó Imre. Bán Gyula. Fleischer Hugó. Vetzlberg József. Kanyó Géza. Hódy József. Hadapródok: Józsa Lajos, th. (pót- tart.) Klapka István, th. (pót­tart.) Marinkovics Lázár (pót­tart.) Kuricza János, th. Follrath Lajos, th, (pót­tart. Bácskay József, th. Ezredorvosok : Dr. Fejes József. Dr. Bárdos Arthur. Dr. Gyuritza Sándor. Főorvosok: Dr. Diamant László. Dr. Schön Géza. Dr. Lányi Pál. Dr. Bódy Jenő. Dr. Nagy Miklós. Dr. Kovács Izidor. Dr. Fejér Kálmán. Dr. Neth János. Dr. Magyar Károly. Dr. Dózsa Lajos. Dr. Koreck József. Dr. Popovic Milán. Dr. Dékány Gusztáv. Dr. Bleyer Márkus. Dr. Reiner Gyula József. Segédorvosok: Dr. Klein Mór. Dr. Berger Mór. Segéilorvos-helycttesek: Dr. László Vilmos Dr. Pollitzer Tivadar. Dr. Mezei Izsó. Kezelőtiszlek : Deutsch Ferencz,hdgy Klebinder Henrik, hdgy

Next

/
Oldalképek
Tartalom