A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1889 (Budapest, 1889)

M. kir. honvéd gyalogság

184 Honvéd gyalog-félrlandárok 25. honvéd gyalog-féldandár. Felállittatott: 1886. {Alakult-, a 80-ik, 83-ik és 90-ik honvéd zászlóaljakból.) A törzs állomáshelye: Zágráb. Parancsnok : Kiegészitési-tiszt: Segédtiszt: Orvosfönök: Kezelő-tiszt: Pavich Károly, alezredes. Lovag Bogdanovic Hannibal, szds. Matiasevic Pál, fhdgy. Dr. Spanner Ignácz, ezredorvos. 1. zágrábi zászlóalj. (81. népfölkelési járás.) Állomáshelye: Zágráb. Parancsnok : Nemicic Sándor, őrnagy. Segédtiszt : Renc Aurél, hdgy. Kezelő-tiszt: Cuckovic János, fhdgy. Népf. nyilv. tiszt: Sztraka Gyula, ny. áll. fhdgy. Századosok : Főhadnagyok: Tettleges állomány. Lapcevic István. Fabianec József, (v. ül.) Rukavina Gergely. Erseg András. Molnár Dávid. Sorgac Károly. Markovié György, j Hadnagyok: Hadapród : Hanzély Ferencz. Poznovia Károly (nyilv. t.) Schröder Győző. Kopp* Jakab. Thomas Emil Antal. Seholtz Frigyes. Pandic Sándor, th. Szabadságolt állomány. Százados. Főhadnagyok : Hadnagyok: Dutkovic Ágoston (a VII. honv. kér. par. vez.) König Vilmos. Simonovic Gyula. Maurovic Szaniszló. Devidé Ferencz. Krsnjavi Ignácz. Fink Zsigmond. Herczig Átfréd. Dr. Schwartz Lajos. Hrncic Lipót. Hadapródok : Seunik lózsef, th. Perók Ftilöp, th. Mírovic Mi'ován, th. Zlatarovic György- Főorvos : Dr. Fuchs Ödön. Alorvos : Kopp Ede. Segédorv.-hely. :Albrecht Armin. Hdgy.-kez.-t.: Pavin János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom