A Farkasréti Temető 3. - Budapesti Negyed 42. (2003. tél).

A Farkasréti temető 2003-ban (az adattár folytatása)

1-23: Neszveda Ágoston (őrnagy) 1860-1909 [Gerenday]. Sírfelirata: „Felejthetetlen jó fér­jének emelte ez emléket gyászoló felesége. " 1-27: Bazédi és körpenyesi Kontz Sándor (altábornagy) 1870-1942. 1-28: Szárazajtai és nagyborosnyói Bartha László (vezérőrnagy) 1879-1943. 1- 31: NagykárolyfalvaiHefelle György (altábornagy) 1860-1942. 2- 2: Kulistei Ehmann József (altábornagy) 1863-1940. 2-13: SzécsiMór (őrnagy) fi895. 2- 15: Bazédi és körpenyesi Kontz Sándor, ifj. (őrnagy; Kontz Sándor altábornagy fia; má­sodik világháborús hősi halott) 1910-1944. 3- 4: Guggenberger Károly (vezérőrnagy) 1868-1941. 3-19: Farkas Sándor (vezérőrnagy) 1867-1945. 3- 20: Sille Sándor (vezérőrnagy) 1883-1946. 4- 9: Phleps Gyula (altábornagy) 1860-1924. 4-15: Brandner Gyula (méneskari százados) 1861-1907. 4- 20: Krusnyák Károly (festőművész) 1889-1960. 5- 2: Perbáli Hódula Károly (altábornagy) 1863-1942. 5- 19: Schnepfenheimi és hassenbergi báró Wasmer Adolf (huszár főhadnagy) 1822-1896. 6- 18: Olay Ferenc (miniszteri tanácsos) 1886-1936. 6- 21: Szent-Istvány Béla (vezérőrnagy) 1871-1945. 7- 20: Komora-Magyarossy Szaniszló (hadbiztos vezérőrnagy) 1861-1945. 7- 21 : Méray-Horváth Róbert (pilóta, vitorlázórepülő, magyar bajnok, világcsúcstartó; sí­elő) 1922-1945. Sírfelirata: „Csillag hullott alá... " 8- 18: Inczédi Gombos Mihály (altábornagy) 1871-1943. 53. (VK3.) parcella 1. sírbolt: Severini Sorsich Béla (gyalogsági tábornok) 1860-1930. 3. sírbolt: Horváth László (altábornagy) 1860-1934. 1-19: Gyimesi Gyula (római katolikus pap, káplán; a Kanadai Magyar írók Szövetségének elnöke) 1913-1995. 1-24: Sebessi Gönczy Béla (a Magyar Államvasutak igazgatója) 1859-1935. Vele: Sebessi Gönczy Béla, ifj. (hadapród, első világháborús hősi halott) 1893-1915. 1-33: Lilienbergi báró Abele Ferenc (altábornagy, diplomata, a Legfelső Honvéd Tör­vényszék elnöke; báró Abele Ferenc tábornagy fia) 1875-1928. 1-35: Seprősi Paikert Alajos (vezértörzsorvos, a katonaorvosi kiképzés megreformálója; a budapesti ivóvízellátás kiépítésének egyik vezetője; ifj. Paikert Alajos közgaz­dász apja) 1831-1914. \-\\:Zay Ödön /Zipser/ (altábornagy) 1885-1947.

Next

/
Oldalképek
Tartalom