Fehérné Bozsics Mária - Rácz Attila - Koltai Gábor: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 1948-1956 - Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 12. Levéltári segédletek 5. (Budapest, 2007)

Napirendi jegyzékek - Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések

Béláné, Versitz János, Verők Mihály, Baranyai Istvánné, Galambos Mihály, Szabó József, Marton Imréné, Illés László, Szabó Károly, Mészáros Árpád, Szarka Antal, Grécz Ágoston, Székely György, Unghy József, Végvár István, Iván Lajos, Bali Károlyné, Harmath József, Krisztmann Antal, Kanyurek Lipóthé, Bizik Ernő. • Javaslat új alapszervezetek megalakítására. • Javaslat a Budapesti Népnevelő c. füzet 9. számának tematikájára. (41. ő. e. 1-75. p.) 1951. szeptember 11. 1. Jelentés a budapesti pártszervezetek júliusi tag- és tagjelöltfelvételi munkájáról. 2. Jelentés a Fővárosi Tanács irányítása alá tartozó vállalatok 1951. I. félévi tervtelje­sítéséről. 3. Különfélék: • Káderjavaslatok: Király Klára, Dankos Anna, Bassa Endréné, Juhász Józsefné, Dékán Sándor, Szlávik Miklós, Fodor Teréz, Reisz Margit, Kovács Istvánné, Tóth Ágnes, Bátori József, Tyeplik Dezsőné, Csikós Ernőné, Kardos Sandorné, Takács Anna, Janovszki Aranka, Petrik József, Ritzl Mihály, Grétzer Sándor, Liksz Szilveszter, Kanczel Gyula, Fűzi Géza, Gyarmati János, Farkas Elek, Dér Ferencné, Dóka László. • Javaslatok három- és öthónapos kultúriskolára. • Kimutatás az öthónapos pártiskolát végzettekről. • Kimutatás a háromhónapos pártiskolát végzettekről. • Fegyelmi ügyek: Losonczi (Loibl) Imre, Szűcs József, Jávor Endre, Nagy Elemér, Szigeti István, Schenker Ignác, Rinyi István, Hauth Istvánné, Somogyi István, Miklós Sándor, Palócz Géza, Veres András. • Kizárások: Farkas József, Szűcs Béla, Imreh Jolán, Kovács Pál, Nagy István, Bisztray Géza, Révai Ferencné, Nagy Pálné, Reviczki Sándor, Wels Frigyes, Mihók István, Móna Kálmán, Szaniszló Gyula, Takács József, Stern Sára, Nagy Miklós, Soós Miklós, Tessényi Lászlóné, Benczédi István, Geller Gábor, Máté Gáborné, Németh Béla, Stein Lenke, Vincze Sándor, Gyöngyösi Istvánné, Galántai István, Pápes Kálmán, Horváth Ferenc, Prekó István, Schönek Anna, Bánsági Andor, Korsós János, Góbel János, Nagy Imre, Szabó Kálmán, Szálai Borbála, Kovács István, Kenéz Katalin, Soós Lajos, Klojber Viktorné, Pelsőczi Kálmán, Szávai Gyula, Farkas Miklós, Dóczi Lajos, Fehér Mihály, Rajna Imréné, Schwitzer Istvánné, Várasdi Kamilla, Temesvári Kornél. • Javaslat új alapszervezetek megalakítására. (41. ő. e. 76-169. p.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom