Egy új együttműködés kezdete; Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés - Annales Archivi Soproniensis 1. (Sopron-Budapest, 2014)

Tartalom/Inhalt/Contents A kötet szerzői/Autorenverzeichnis/List of Contributors DominkOVITS PÉTER-KATONA CSABA: A Magyar Királyság egy fon­tos 17. századi országgyűlése. Egy meghatározó esztendő Sopron vá­ros aranykorából (Szerkesztői előszó) 9 DOMINKOVITS, PÉTER-KATONA, CSABA: Ein wichtiger Reichstag des 17. Jahrhunderts im Königreich Ungarn. Ein bestimmendes Jahr aus dem Goldenen Zeitalter der Stadt Ödenburg (Sopron) (Vorwort der Herausgeber) 14 Az uralkodó és a rendek/Herrscher und Stände/Ruler and Es­tates PÁLFFY GÉZA: Egy elfelejtett kiegyezés a 17. századi magyar történe­lemben. Az 1622. évi koronázódiéta Sopronban 17 PÁLFFY, GÉZA: A Forgotten Compromise in the Seventeenth-Century History of the Kingdom of Hungary: The Hungarian Diet and Queen’s Coronation at Sopron (Ödenburg) in 1622 57 PAPP SÁNDOR: Oszmán adatok Bethlen Gábor portai kapcsolataira a harmincéves háború elején 61 PAPP, SÁNDOR: Zusätzliche osmanische Angaben zu Gábor Bethlens politischen Beziehungen am Beginn des Dreißigjährigen Krieges Lengyel TÜNDE: Thurzó Szaniszló, a Magyar Királyság nádora (1622-1625) 79 LENGYEL, Tünde: Szaniszló Thurzó, Palatin des Königreichs Ungarn (1622-1625) 93 H. NÉMETH István: Városok, várospolitika a 17. század eleji Magyar- országon. Tendenciák és következményeik 95 H. NÉMETH, István: Städte und Städtepolitik in Ungarn am Anfang des 17. Jahrhunderts. Tendenzen und Auswirkungen 121 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom