Levéltári Közlemények, 9. (1931)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK AM. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI D R CSÁNKI DEZSŐ KILENCEDIK ÉVFOLYAM. 1—2. SZÁM. (1931 MÁRCIUS—JÚNIUS) BUDAPEST KIADJA A MAGY. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom