Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

fekvő birtokrészeikre PÁLFFY GYÖRGY és ANDRÁS s rokonaik személyében. Úgy látszik, hogy a mileji PÁLFFY család egyik ágát képezi. A leszármazás szakadatlan az új adományos ANDRÁS­tól jön le. Hogy a mileji PÁLFFY családdal közös család, bizo­nyítja a vasvári káptalan egy 1723-iki levele, melylyel SIMON PÉTER odaajándékozza a nádori adományban nyert Milley, máskép Simonszeg és Nagylengyel községben fekvő birtokrészét PÁLFFY IsTVÁNnénak, SIMON KATALINnaki ki neki nővére volt. A család ez ága a «pálffyszeghi» előnevet használta. ANDRÁsnak fia volt ISTVÁN, ennek fia volt GYÖRGY, ki 1790-ben született. Czímere: Kék paizsban zöld halmon kardot tartó oroszlán. Sisakdísz: kardot tartó pánczélos kar. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös. Vallása: róm. kath. GYÖRGY (szül. 1790., t 1853. jan. 1. Nagylengyel), az 1809. évi zalai felkelt nemesi seregben harczolt. Neje: HORVÁTH Júlia. Gyermekeik: I. KAROLIN (szül. 1834. jul. 9. Nagylengyel). Férje: lukafalvi és zarkaházi ZÁRKA József (f . . .). Birtoka: Liczkó. II. ELEK (szül. 1840. máj. 12. Liczkó, + 1895. jul. 28. Pölöskefő). Neje: koltai KOLTAY Karolin (f 1873. Pölöskefő). Gyermekeik: 1. MAGDOLNA (szül. 1871. ápr. 17. Pölöskefő). Férje: dr. BOLLA László, ügyvéd. Lakás: Vasvár. 2. LÁSZLÓ (szül. 1872. márcz. 5. Pölöskefő, Zala várm.), Zala vármegye szolgabirája. Neje: véssei VÉSSEY Ilona (szül. 1882. febr. 1., V. László és nedeczei NEDECZKY Emilia leánya). Es­küvő: 1901. decz. 1. Felső-Rajk. Birtoka: Pölöskefő. Lakás: Pacsa (Zala várm.). Gyermekeik: a) DÉNES Sándor István ).,,,-, T-, ^ , . T , _ r , . } ikrek (szul. 1902. szept. 24. Pacsa) b) MARGIT Ilona Stefánia J v y r ' c) ILONA Emilia Karolin (szül. 1903. okt. 23. Pacsa). PETROVAY. (Dolhai és petrovai.) A család első ismert őse HOSSZÚMEZEY Szaniszló az ungh­vármegyei (a <(Turul» XI. 75. lapján tévesen beregvármegyei) oláhok vajdája 1335-ben költözött be több atyjafiaival Havas­alföldről (a mai Romániából) s megszerezte a beregvármegyei Hosszúmező (ma Dolha Máramaros vármegyében) és az ungh­vármegyei Láz faluk kenézséget. Fiának JÁNosnak fiai SZA­NISZLÓ, JÁNOS, PÉTER, GYÖRGY és BOGDÁN 1398-ban adományba

Next

/
Oldalképek
Tartalom