Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1938. (57. évfolyam 1-26. szám)

# Soitisgjf vármegye Hivatalos Lapja LVII. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTEi Dr. BERNÁTH LAJOS vármegyei aljegyző. 1938. Nyomatott Szalai könyvnyomdában Kaposvárott, Gr. Tisza István utca 20. Felelős vezető Farkas Kálmán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom