Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1981. (Szombathely, 1981)

TÓTH GYÖRGY: Néhány fontosabb esemény kronológiai sorrendben Gothard Jenő életéből és az általa alapított Gothard Asztrofizikai Obszervatórium történetéből

1901. szeptember 6. G.J. utolsó csillagászati értekezése /a Hova Terseiről/. 1902-1909. G.J. a szombathelyi Mayer Gépgyár R.T. igazgatósági tagja. 1908. nyarán készült Gothard utolsó csillagászati műszere: egy 19 cm 0 Merz-objektivvel felszerelt refraktor. 1909. május 29. Gothard Jenő halálozási időpontja. 1909 -I9IO. Konkoly és Harkányi Gothard-nekrolog­jai, melyekben életmüvét, tudományos munkásságát először méltatják. /Az ötvenes évek végéig általában e­zeknek az ismertetéseknek alapján mél­tatják Gothardot/. 1918. A Gothard-hagyaték a szombathelyi Pre­montrei Gimnáziumba kerül a Gothard­örökösök: Gothard Sándor, Dr. Gothard István és Felsőbüki Iíagy Pál rendelke­zéséből, mint "örök alapitvány". Egyidejűleg a herényi "nagy" Gothard­kastély /Szombathely-Herény,Béke tér 1. - ma műemlék/ eladásra kerül. 1918. június A Gothard-hagyaték egy részéről "leiró kartonok" készülnek. Molnár Szaniszló prern.fizikatanár 93 db eszköz fényké­pét és 60 db tárgy magas szinvonalu le­irását adja meg ezeken. Megemlítendő még, hogy az adományozási leltár 40 fé­le asztrofizikai, 105 féle fizikai, to­vábbá fel nem sorolt tételszámú könyv­tári, biológiai, ásvány-, kőzettani, valamint történeti /régészeti/ és művé­szettörténeti tárgyakat foglal magában. 1920-as évek elejétől kezdődően a legfiatalabb Got­hard-fivér, Dr. Gothard István G.J. fi­zikai laboratóriumi felszerelésének felhasználásával eredményes elektros­hock-, és röntgen gyógykezeléseket folytat Herényben. 1928. A Gothard-hagyaték első tudományos méltatása, melyet Molnár Szaniszló publikált. 1935. Újságcikkek formájában megemlékezések arról, hogy 25 éve /?!/ halt meg G.J. - 13 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom