Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1921. (40. évfolyam 1-52. szám)

XIV. Pénzbüntetés és pénzbírság- mértékének ideiglenes felemelése 344. Pettendi vadászati jég bérbeadása 374. Piróezki Mátyás nagybábonyi lakos munkásígazolványának érvénytelenítése 93. Pintér István körözése 299. Polányi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 87. Polgári iskolai tanárok — menekültek — elhelyezése 140. Polgár László körözése 146. Pozsonyi Gábor balatonszentgyörgyi Lkos munkakönyvérvénytelenitése 184. Pongrác* Sándor nagykanizsai lakos elveszett tehenének nyomozása 184, 214. Poczik István körözése 256. Pófadóaiap létesítése 392 Puhán Ferenc körözése 359. Pubek Márton somogyacsai lakos járlatérvénytelenitése 341. Pulai Sándor magyaregresi lakos iparigazelványérvénytelenitése 299. Presser Oszkár körözése 256. Rácz János csömendi lakos erdőőri eskübizonylatának érvénytelenítése 145. Ráksi község vadászati jogának bérbeadása 172.. Ráksii úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 183, 200, 209. Radics József babócsai lakos járlatérvénytelenitése 184. Reil Mátyás körözése 93. Reider Gyula köröshegyi lakos járlatérvénytelenitése 159. Reichardt Béla temetési költségeire 20.000 korona megszavazása 279. Rend ciroü szaklap ajánlása 412. Rinyaszentkirályi vadászati jog bérbeadása 23. Rinyabesenyői vadászati jog bérbeadása 134, 171. Rimóczi Mária körözése 162. Rippl-Rónai Ödön-féle hagyaték átvétele- 391. Rónai Józsefné — c'.zv. — segélye 50. Resenbaum József körözése 162. Rozsnyevszky Szaniszló körözése 256. Rosta Antal kaposvári lakos kárára elkövetett lopás tetteseinek nyomozása 471. Rögtönbiráskodásnak hűtlenség és lázadásra korlátozása 227. Rögtönbiráskodásnak gyújtogatásra, fosztogatásra, síb. kiterjesztése 367, 368. s # Sárközy Bc,ia alapítvány kamataira pályázati hirdetmény 21, 27. Sás- és nádtelepek, síb. kezelésére utasítás 103, 365, Sajtos József somogyaszaíói lakos járlatérvénytelenitése 129. Samu Károly kónyii lakos járlatérvénytelenitése 144. Sárdinec József bodvicai lakos járlatérvénytelenitése 145í Ságvári segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 236. Sandl János körözése 272. Saftics Sándor körözése 304. Sajtótermékek terjesztésének szabályozása a szerb megszállás alól felszabadult terüle teken 315.

Next

/
Oldalképek
Tartalom