Fehérné Bozsics Mária - Rácz Attila - Koltai Gábor: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 1948-1956 - Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 12. Levéltári segédletek 5. (Budapest, 2007)

Napirendi jegyzékek - Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések

• Javaslat a Pártbizottság január 12-i ülésének napirendjére. (93. ő. e. 1-98. p.) 1954. január 12. Pártbizottsági ülés 1. Szóbeli beszámoló a vezetőségválasztások előkészítéséről. 2. Javaslat a kongresszusi munkaverseny szervezésére Budapesten. 3. Különfélék: • Fegyelmi ügyek: Weibner Gyula, Bányai Sándor, Horváth Aranka, Hecht Ferenc, Nősek Károly, Elek Kálmán, Győré János, Sipos Árpádné (Papp Eszter), Sulyok József, Szabó Lajosné, Kamarás Rezső, Gábor Zoltánné, Lukács Ferencné, Ádor Sándor, Tóbiás Teréz, Ladányi Miklós, Weisz Jenő, Nóvák József, Molnár József, Lakasz Antal, Czwillinger István, Remte Lajos, Szín István, Nagy Sandorné, Domaberger Józsefné, Béres D. Gábor, Ferkel Ferenc, Binder Jenőné, Pesti Sandorné, Szélesi János, Kenyeres Istvánné, Sándor Lajos, Reik Fülöp, Wein Tibor, Paál László, Winchein István, Hadarics Mihály, Bottyán Józsefné, Néczin János, Laukó Mihály, Dorogi Sándor, Kiss József, Tamás László, Sárai Vilmos, Neszmerák Júlia, Král Lajos, Paduc István, Séra József, Russz György, Szabó Gyula, Szaniszló Sándor, Dobos József, Teglovics János, Kovács Ferenc, Klauzál Anna, Kocsis Pálné. • Káderjavas latok: Krska Gyula, Bartik András, Nemes (Niederkirscher) Frigyes, Szőcs Dezső, Bedics István, Horváth József, Pataki Antal, Adorján József, Dóka László, Erdei Mihály, Fülöp Péter, Dékány Margit. • Javaslat a Ganz Vagongyár Üzemi Bizottsága elnökének ügyéről. • Bejelentés Marián István, a Budapesti Pártbizottság volt munkatársa panaszáról. • Javaslat a Pártbizottság munkatervének módosítására. • Javaslat rendkívüli pártválasztmányi ülés összehívására. • Javaslat a személyi igazolvány bevezetésével kapcsolatos probléma megoldására. • Javaslat a Budapesti Pártértekezlet káderelőkészítési bizottságának tagjaira és munkájára. • Javaslat a kerületi pártértekezletek, pártválasztmányok és pártbizottságok személyi összetételére, a káderek kiválasztásának módjára, valamint a pártértekezletek, pártválasztmányok és a pártbizottságok létszámára. • Javaslat új alapszervezetek megalakítására. • Javaslat a Pártbizottság január 19-i ülésének napirendjére. • A Budapesti Városi Tanács VB jelentése a főváros víz-, gáz-, csatorna- és köztisz­tasági szolgáltatásainak fejlesztési problémáiról. (Csak előterjesztés van, a jegyző­könyvben nem szerepel.) (93. ő. e. 99-201. p.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom