Mizser Lajos: Szatmár vármegye Pesty Frigyes 1864–1866. évi helynévtárában - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 24. (Nyíregyháza, 2001)

Nyíri járás

8-or Hedeg (!) rét, Kraszna hát , Ásovány , Huszti Kert , Sziget Domb . Nagy Éger , Püspök kaszálló . Sebes hát Domb . Sebes nevezetű Patak mentibe,- Jelenben Kraszna háti Dűlő be létezik,­9. A Kéri határtol kezdve, neveztettek, 1-ör Nyáras . Pettyes . Tóbeli . Sivatag . Kenderhelv; Király gaz ; Ótoványos Szurdék . Panyolai elö . hol Panyola községének hidason átjárása van, Kukja Szeg . Apáthi ; Jelenben a Nyárasi Dűlő be léteznek,­10-er Kintses Mona , Farkas Szeg , SzanJszlo , Tobi fok . Nagy Jánosnö fok , Homorod hegyi . Jelenben a Közbülső Dűlő be neveztetik,­11 -er Fábján Domb. Szurdok mező . Homorod hát . Ásott fok . Csete kert . Két fok . Pipó Kert , Pap tava .- Jelenben a Homorod háti Dűlő be neveztetik,­12-er Bombi Kert . Baratzkos hát . Bolond tér . Farkas Zug . Kerek kert . Bodo Kert . Vas Kert . Sos Kert Szén Égető kert . Klara kert . Batsko fok . Nagy Simonnö Kaszál lója . Nagy Kert . Kórogv Patak hát . Loggó kert . Piros Kert . Beretzk Irotványa Vég Orbánné réve hol Századok előtt a Szamoson hidason átjárás volt jelenben Sujmos tó nak neveztetik,- Mely mostan Kotsord háti Dűlő be neveztetik ­Be látásunk után a rendeletnek a' fent irtak Szerént tettünk, eleget,- Szamosszegen 27-ik Május 1864. Balogh Péter Kun Gábor főbíró jegyző Dienes Jósef hites. Kun Adam hites Kósa Mihály hites Filep János hites Puskás István hites Meg jegyeztetik még az is hogy Szamosszeg községe jelenben Szatmár megyéhez tartozik, a' Nyiri Járás Il-ik kerülletbe.­Helynevek (II, 305-307) Szaniszló községből, Szathmár megyéből. Helynevek Szaniszló Községből Szathmár Megyéből. 1- ör Szathmár Vmegye, Nyiri járás Székhely NKároly 2- d A' Község csak egy nevén ismertetik 's ez Szaniszló 3. nem 4. 1414-ben Báthory László és István fiai kőzött létre jött osztály levélben - mint Szirmai irja. 5. Hihetőleg Erdélyitől, miután a' nép nagyobb része román 's mivel már svábok v. németek ís lakják ezek a' szomszéd német falukból jöttek ide. 6. Szirmay Szerént Szaniszló helysége Báthory Lászlónak Zaniszló nevű fia által telepíttetett és építtetett 1374-ben E' falu folyvást Báthory Zaniszló ívadékaín ísmeré urának, míg 1660-ban az az Ecsedi vár birtokához csatoltatott, 's a' mint a' vár urai változtak ugy ugy e' helység lakosai ís majd a' Bethlenek, majd a' Rákóczíak jobbágyai voltak - 1712-ben az Ecsedi uradalmat mint 2. Rákótzy ferentz part üzése (!) következtében ura vesztett jószágot VI Károly Császár és Király Gf Károlyi Sándornak adományozá és így az ahhoz tartozó Szaniszló helységet ís Jelenleg Gf Károlyi György a' földes ur.

Next

/
Oldalképek
Tartalom