129 találat (0,277 másodperc)

Találatok

1. 1900-05-27 / 21. szám
[...] bizottság nevében Dutkay Béta Fürdők István az összeíró biz elnöke az [...] után meghalt özv Füchsel Adolfné Feuer Katalin asszony 73 éves korában [...] Mariska Berényi Bandika mint unokái Feuer Salamon Feuer Adám Feuer Salamonné szül Wodianer Josefa Feuer Ádámné szül Feuer Ilona mint testvérek özv Feuer Dávidé szül Bettelheim Nanette özv [...]
2. 1914-04-12 / 15. szám
[...] 190 3 3 j Féhn István i főszer és festékkereskedése Kossnth [...] a m o o o Feuer Márk Utóda női férfi és [...] 8 U 8 8 ö Feuer Hark Utóda cég alatt fog [...] 1914 márc hó Kiváló tisztelettel Feuer Márk Gyula Vonatkozással a fenti [...]
3. 1911-04-02 / 14. szám
[...] mennyiségben Kívánatra házhoz szállítva Jámbor István 167 3 3 fűszer és [...] Hanglemezek a legnagyobb választékban kaphatók FEUER MÁRK ÁRUHÁZA Ö GYULA Szükségesnek [...] felsők legújabb modeldarabokat Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK 139 5 6 Meghívásra [...]
4. 1914-04-05 / 14. szám
[...] 190 2 3 Fé hn István fűszer és festékkereskedése Kossuíh tér [...] 1 én átadtam s az Feuer Márk Utóda cég alatt fog [...] 1914 márc hó Kiváló tisztelettel Feuer Márk Gyula Vonatkozással a fenti [...]
5. 1911-03-26 / 13. szám
[...] szállítva 167 2 3 JTííinfoor István fűszer és csemegeüzletében GYULÁN valamin [...] cd o ű cd N FEUER MARK ARUHAZA GYULA Szükségesnek találtam [...] felsők legújabb modeldarabokat Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK 139 4 6 Meghívásra [...]
6. 1904-03-06 / 10. szám
[...] Alajos utóda Fábián Lajos Féhn István és ifj Kohlmann Ferencz üzleteiben [...] Felez József redönykészitő ifj Pécsy Istvánná há­zában Keskeny utcza OOOQOÖOOOOOOOOOOOOGÖOOOOOOQOOOOOOOOOOO A [...] Mihály eleki főszolgabíró nyerte meg Feuer Márk Telefon 41 o o [...] kérve maradtam tisztelettel 001 2 Feuer Márk férfiszabó GyapjusKÖvetek és kellékek [...]
7. 1917-09-23 / 38. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 2 3 Budapest [...] céljából október l től Szent István utca 18 szám alá helyezem [...] 2 Kolm B Kella Szent István utca 20 szám alatti ház [...]
8. 1904-02-07 / 6. szám
[...] külön osztályú mérték utáni q Feuer Márk áruháza Gyulán Van szerencsém [...] készülnek Tisztelettel 59 i i Feuer Márk férfiruha raktára Gyula és [...] Badics Elek LŐrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedik i [...]
9. 1917-09-16 / 37. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 1 3 Budapest [...] munkára nők alkalmazást nyernek Sál István fémáru és elektrofechnikai vállalatnál Gyulán [...]
10. 1917-09-30 / 39. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 3 3 Budapest [...] 9 i i crősittctuek Szent István utca 25 szám alatti ház [...] céljából október l től Szent Istvan utca 18 szám alá helyezem [...]
11. 1904-03-13 / 11. szám
[...] társulat rende 9 tagja Szent István király gyógy szertárában ESZEK alsfliáros [...] főszolgabíró nyerte meg O o Feuer Márk O o o o [...] nagyközönség pártfogását kérve maradtam tisztelettel Feuer Márk férfiszabó CtyapjnsKövetek és kellékek [...]
12. 1905-12-17 / 53. szám
[...] a határozat kihirdetését Dr Pándy István inditványát mely szerint a közgyűlés [...] Zöldy János főorvos dr Berthóty István tb főjegyző Bezey Sylvius kir [...] korona előirány­zott ármellett beadtak ajánlatot Feuer Márk 29 V 2 0 [...] 0 enged­ménynyel hajlandó elvállalni Mivel Feuer Márk ajánlatában kijelentette még azt [...]
13. 1904-01-03 / 1. szám
[...] meleg szavakkal mondott köszönetét Kiss István számvevőségi főnöknek aki a gyulai [...] alispánját kereste föl hol Kiss István számvevőségi főnök tolmácsolta szép szavakban [...] cse­lédségi ruhák szállításával miután úgy Feuer Márk mint özv Kálmán Lászlóné [...] a képviselőtestület tekintettel arra hogy Feuer Márk orosházi lakos­nak Gyulán csak [...]
14. 1913-06-15 / 24. szám
[...] év előtt vette magához a Feuer cég hetesnek s mivel Messinger [...] ki a Dunából Sötétbarna kabátja Feuer Márk Gyula cégjelzéssel van ellátva [...] hogy az illető valószínűleg Fábián István kereskedő segéd­del azonos Akkorra különben [...] felismerte a másik halottban Fábián Istvánt Az együtt öngyilkossá lett jobarátok [...]
15. 1903-03-08 / 10. szám
[...] között feltétlen nyugdijviszonosság kimondását Berthóty István th főjegyző abból indulva ki [...] kiadásait dotáczió alakjában fedezi Berthóty István Ambrus Sándor véleményével szemben kifejti [...] hatósági vizsgálatok ideiglenes beszün­tetését engedélyezték Feuer Márk orosházi lakos felebbezését a [...] megvizsgálása végett áttették a pénzügyigazgatósághoz Feuer Márk felebbezését Orosháza község képviselőtestületének [...]
16. 1903-01-18 / 3. szám
[...] békési gyógyszerész ifjú nejét szül Feuer Jennyt ragadta el a kérlelhetlen [...] én A boldogult leánya volt Feuer Ádám mezöberényi tekintélyes földbirtokosnak Holt­testét [...] szám­adást tudomásul vették dr Pándy István indítvá­nyára elhatározták hogy Kossuth Lajos [...] tiszt Galli János ügyész Pándi István dr a választmány tagjai lettek [...]
17. 1894-05-06 / 18. szám
[...] 4 Netaláni indítványok 5 Beliczey István egyleti elnök ő méltósága lemondása [...] én Az elnökség megbízásából Zlinszky István egyleti titkár Előléptetések a honvédségnél [...] Lujza Buday Nina Dobozy Mariska Feuer Jenni Gécs Jolán Csaba Grosz [...] Fejér Imréné Fehér Jánosné Szegha­lom Feuer Ádámné Fekete Gézáné Gécs Jánosné [...]
18. 1902-01-19 / 3. szám
[...] G Szabó Pál pénztárnoknak Fazekas István közgyámnak Bokor István esküdteknek Mol­nár János Kulcsár István Pusztaszenttornyán bírónak Kis Istvánt tör vénybirónak Fás Józsefet pénztárnoknak [...] Keresztúri Gergelyné Kádár Ferenczné Major Istvánná Kukta Istvánná Vagen­hoffer Ferenczné Domokos Jánosné Bagi [...] Kri­zsán Andrásné Gerlein Mártonná Fáskerti Istvánná Nádudvari Istvánná Néveri Károiyné Gremsperger Pálné Barát [...]
19. 1871-05-07 / 37. szám
[...] kárvallott inge­rülten válaszold hogy hiszen Feuer ist eh genug da Ich meine mit Wasser hinein Feuern szólt az impertinens tüzér R [...] és Péchy T szintén Patay István azt találja hogy a mentelmi [...]
20. 1905-03-12 / 11. szám
[...] akiadótulajdonos Do bay János nyomdája FEUER IMlA FLíC kész férfi és [...] felvétetik Bővebbet a tulajdonosnál Szent István utcza 333 sz 97 1 [...]
21. 1899-12-10 / 50. szám
[...] 1 től két évre Kányáczki István dobozi lakosnak évi 130 frtért [...] volt három ajánlat adatott be Feuer Márk a fenti árból 24 [...] tagokul felvétettek Vitán Lajosné Kiss Istvánná Tóth Ferenczné Baranyik Ignáczné Csiszár [...] a feleségével veszekedő Nagy Gy Istvánt hogy az estére meghalt Az [...]
22. 1905-03-19 / 12. szám
[...] Utasítás mellékelve Kapható Gyulán Féhn István Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos [...] 0 I I I I FEUER 1 S L A IR [...]
23. 1905-01-22 / 4. szám
[...] Utasítás mellékelve Kapható Gyulán Féhn István Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos [...] a n é közönséget hogy Feuer Márk üzletéből ki­léptem és a [...]
24. 1908-07-12 / 28. szám
[...] kapható és megrendelhető Gyulán Fehn István ifj Kohlmann Ferencz és Jámbor István üzleteiben Békésen Tokaji Gyulánál 190 [...] Tisztelettel értesítem zönséget hogy a Feuer Márk ezégtöl hol mint szabász [...]
25. 1901-06-09 / 23. szám
[...] Rezső ri Herzberger Dávid Féhn István Tokay Gyula u Pilz Márton [...] egyenruházati és hadfelszerelési czégünk képviseletével Feuer Márk urat Gyulán és Orosházán [...]
26. 1905-02-12 / 7. szám
[...] a raktári megbízott és Jámbor István füszerkereskedő Gyulán a Démusz házban [...] V aV íV íV aVVíV FEUER MARK kész férfi és gyermek [...]
27. 1905-02-19 / 8. szám
[...] házak i Gyulán a Szent István utcza 379 számú ház és [...] ügyvédnél Y 68 2 a FEUER IVE kész férfi Jés gyermek [...] Lőrinczy László Südy CSaliliamar IlieggyO István Varságh Béla Békésen Benedekty Gyula [...]
28. 1911-03-12 / 11. szám
[...] 10 százalék előleggel megrendelhető Jedlieska István szőlőtelep tulajdonos Z E X [...] 3 SZÁR wwwvw wvvvwvv Lőrincz István cipészmester Budapest IV Váci utca [...] vidéke közönsé­aa gét hogy a Feuer cégtöl kiléptem és a városházával [...]
29. 1927-12-03 / 97. szám
[...] maradok tisztelettel tí 34 Ljindenherger István Négy középiskolát végzett fiú tanulónak [...] tk szám Árverési hirdetmény kivonat Feuer Márk utóda cég végrehajtatnak Krizsán [...]
30. 1917-09-02 / 35. szám
[...] ismerőseimmel tudatni hogy a volt Feuer Márk jelenleg özv Átláss Samuné [...] munkára nők alkalmazást nyernek Hal István fémáru és elektrotechnikai vállalatnál Gyulán [...]
31. 1913-05-25 / 21. szám
[...] lovak Bécsi biztositó intézet Kukla István Feuer Márk Yonyiga Illés Kann és [...] Rendeléseket elfogad Szabó József Szent István utca G Telefonszám KI I [...]
32. 1899-10-15 / 42. szám
[...] kiirtására Gyula Deutsch József Féhn István Ferentzy Alajos ifj Kohlmann Ferenci [...] Schreiber Adolf Schwarcz Mór Szilágyi István Kis Jenö Messer Lipót 139 [...] testvérek Szeghalom Weidinger György OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Feuer Márk kész férfi női és [...]
33. 1913-04-13 / 15. szám
[...] 1 angol nyelvmester kerestetik fim FEUER MÁRK férfi ruharaktára Gyula MAKRAI [...] haj­taténak Kukla Mátyás ifj Kukla István Kukla Fe­renc és Kovács Katalin [...]
34. 1925-02-28 / 16. szám
[...] Dezső né Kraft Viktorné Losonczy Istvánná dr Ma­darász Kálmánná dr Márky [...] utca 9 sz alatt levő Feuer Márk Utóda cég üzletébe helyeztem [...] kedvező fizetési teltételek mellett Mayer István butorraktárában 201 2 Báró Wenekheim [...]
35. 1925-02-25 / 15. szám
[...] Pál K Schriftart József Szecsey István Sál József Czégényi István Schreiber Ottó Bi rát István Schmidt Gynla Hegedűs István Fául haber József Seheibert Jahab [...] Fikker Ferenc Kátay Ferenc Kukla István Schneider Mátyás Zozmann János Számvizsgálók [...] utca 9 sz alatt levő Feuer Márk Utóda cég üzletébe helyeztem [...]
36. 1901-06-30 / 26. szám
[...] Kossuth Lajos tér és Szent István utcza szegletén 283 sz Werner [...] egyenruházati és hadfelszerelési czégünk képviseletével Feuer Márk urat Gyulán és Orosházán [...]
37. 1908-03-01 / 9. szám
[...] 585 K 2 f Soós István és társa Orosházházi Népbank igényper [...] kasino 242 K 50 f Feuer Márk és társa Polónyi Kálmánná [...] Ignácz és Sámuel czég Fehér István 132 K 20 f Szabó [...] szerkesztőség Nyilatkozat Alulírott ki Nándii István helybeli asztalos mester ellen sértő [...]
38. 1909-01-17 / 3. szám
[...] orosházi lakos 60 koronával tartozott Feuer Márk közismert ruhaneművel kereskedő czégnek [...] Január 22 Kornis Gyula Símig István örökösei 2000 kor Dr Osváth [...]
39. 1900-05-13 / 19. szám
[...] 2 8 Berlin Gyula Féhn István Békés Végh József Csaba Finda [...] május 10 Marcsek György Kárnyáczki István jegyző 139 1 albiró Előnyösen [...] 0 0 0 0 0 FEUER MAKK BL a m 000 [...]
40. 1920-10-16 / 84. szám
[...] Békén 1920 október 16 Sinkovits István köszörűs elvállal kések ollók husdarálógépké [...] legjutányosabb áron kaphatók Kiváló tisztelettel Feuer Márk Utóda 2497 1 1 [...] Tisztelettel 2494 l l Raráth István kelmefestő Ecsedi utea 26 számú [...]
41. 1908-09-13 / 37. szám
[...] egyik újonnan alkal­mazott erdőtisztjótől Jomcsala Istvántól a hiva­talos esküt kivette A [...] Sándor alispán Haraszti Sán­dor Wagner István Kállay Ödön Serly Kálmán Zsíros [...] Miksa La vatka Gyula Pfeiffer István Mázor Pál Beliczey elnök üdvözölte [...] József Kovács Pál 460 korona Feuer Márk és t Polónyi Kálmánná [...]
42. 1908-06-07 / 23. szám
[...] énztár igényper Réthy Béla Fenyves István 61 K 17 f Kruács [...] András 100 K Ifj Tóth István Selyán Zsuzsánna ingók kiadása Kálnay [...] Kalocsai Ferencz Brósz János igényper Feuer Márk és társa Polónyi Kálmánná [...] 99 f Csernus Katalin Adósz István gyermektartás Kerekes Sándor Fejes György [...]
43. 1914-09-27 / 39. szám
[...] békéscsabai dohánybeváltó hivatalhoz szakértőnek Pfeiffer Ist­ván tb titkárt helyetteséül Solyomy Lipót [...] Gyula 419 1 1 Tolt Feuer utóda cég szabásza és üzletvezetője [...]
44. 1905-12-24 / 54. szám
[...] egyesület megkeresése segélyezés iránt 24 Feuer Márk felebbezése a vármegyei szol­gaszemélyzet [...] képviselőtestületi Vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...] tar­tozásának törlése tárgyában 58 Lévay István békési lakos felebbezése a halottkémi [...] sz határozata ellen 67 Szabó István békési lakos felebbezése Jan tyik [...]
45. 1907-09-15 / 37. szám
[...] 91 1205 35 F Schriffert István Gyula 815 39 1192 88 [...] 788 24 1150 01 Kalocsa István Gyoma 785 43 1148 10 [...] 759 69 1051 75 Laurinyec István Békéscsaba 759 47 1049 94 [...] Csorvás 645 48 829 59 Feuer Márk Orosháza 643 90 826 [...]
46. 1918-08-25 / 34. szám
[...] délelőtt tartatott meg dr Berthóty István vármegyei főjegyző vezetésével aki a [...] jutalomban részesül Cim Káposzta Mihály Feuer cég 550 l l 16622 [...] végzendő munkálatokra nőket alkalmaz Sál István 532 2 2 fémáru és [...]
47. 1914-10-04 / 40. szám
[...] ifj Balogh József 3 Kopasz István 50 Sál Antalné 60 Burda Istvánná 1 Bartos Gusz távné 1 [...] L Kovács János 5 Kukla István 1 Szőke Ferenc 2 Barát [...] bab 5 klgr liszt Burda Istvánná 50 klgr bab Czinczár Paula [...] f Kertész Gyula X volt Feuer utóda cég X 419 1 [...]
48. 1903-03-01 / 9. szám
[...] x O Í CD Ö FEUER MÁRK Gyulán és Orosházán ui [...] Badics Elek Lőrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedikti Gyula [...]
49. 1908-05-17 / 20. szám
[...] utján leendő betöltése 7 Kiss István törvényhatósági bizottsági tag­nak lemondása folytán [...] szállítót tűzifa vámdijmentességi ügye 32 Feuer Márk czég felebbezése a kórházi [...] Ferencz Hölczer Kálmán és Papp István vármegyei alkal­mazottak segély iránti kérvénye [...]
50. 1906-09-30 / 39. szám
[...] Békéscsaba Seiler Elek Békéscsaba Kalocsa István Gyoma Kállai József Gyoma Bázár [...] Pál Szarvas Achim János Békéscsaba Feuer Márk Orosháza Endrész András Gyula [...] Békéscsaba 722 49 97849 Bolla István Pusztaföldvár 721 92 970 40 [...] budapesti czégét koporsókra a Barát Istvánét üveges munkákra pedig a Werner [...]
51. 1907-12-08 / 49. szám
[...] a gyulai közkórházba szál­lították Nagy István uradalmi gépész neje múlt hó [...] 1 K 40 f Kovácsik István 1 K 40 f Grünbam [...] Moldoványi Gábor Czapert Sándor Szlota István Bánfi András Mol­doványi Ferencz Húsz L Árpád Feuer Manó Kudelka Antal Ferdéuyi Ferencz [...]
52. 1906-04-22 / 16. szám
[...] elhatározta hogy a szállítást a Feuer Márk czégnek adja ki A [...] Daimel Sándor főjegyző dr Berthóty István tb főjegyző Kiss László dr [...] Perszina Alfréd Fábry Károly Kiss István Südy István Moldoványi János dr Hajnal Albert [...] Szalay József Bakucz Tivadar Kárnyáczky István Jantsovits Emil dr báró Drechsel [...]
53. 1921-04-16 / 31. szám
[...] elő A nagy pőr Tisza István gyilkosai pőrében a főtárgyalást megkezdte [...] Kéri Kramer Pál hírlapíró Friedrich István nemzet­gyűlési képviselő gépgyáros és volt [...] c 7 d 6 Sötét Feuer János 9 Ffi h 3 [...] YI Teréz körut 40 Krizbai Istvánnak a csibosóri szőlője eladó Értekezni [...]
54. 1913-11-09 / 45. szám
[...] üzlet helyiség Gyulán a Szent István utcában 20 szám alatt a [...] Gyulavidéki Takarékpénztár Kann és Heller Feuer Márk Nagy Jenő Magyar István özv Miyer Istvánná Fábián Lajosné Leuchtmann Izsák Tóth [...]
55. 1908-09-20 / 38. szám
[...] Újhelyi Ferencz Tótkomlós F Schriftart István Gyula Braun D Márton Mezöberény [...] Aladár Budapest Braun Mór Gyula Feuer Márk Orosháza Ifj Zahorán György [...] Szeghalom Csóti József Vésztő Bolla István Pusztaföldvár Kresnyák János Szarvas Kliment [...] Békéscsaba Kovács Lajos Gyoma Nyitrai István Szeghalom Polner Ödön Budapest Reiner [...]
56. 1904-02-21 / 8. szám
[...] Budapest Kun Ede ifj Czeiler István Arad Sailer Vimos Kerényi Soma [...] Uj albiró A király Domokos Istvánt a nagy­váradi kir ítélőtáblához berendelt [...] annyira Ítélve Kirándulás özv Tóth Istvánná és Kiss Zsófia hódmezővásárhelyi lakosok [...] elvesznek ha lehetséges Ezek is Feuer Márk Herczfeld Miksa és Bein [...]
57. 1907-09-22 / 38. szám
[...] mint elhaltak Beliczey Rezső Laurínyecz István békéscsabai Székács István szentetornyai gróf Károlyi István s Horgosi Kárász Imre volt [...] Steinberger Mihály Roraváry János adótárnok Feuer Márk Lőwy Sámuel terménykereskedő Ketter [...] Münich József Garai Frigyes Bolla István Nagy Károly Nyitrai István Grünvald Adolf Buch Adolf Weisz [...]
58. 1915-01-10 / 2. szám
[...] Bekker Antal Túri Károly Barát István Sál József 5 5 K [...] Békési Imre Soltész Béla Máyer István cég Kiss Lajos 3 3 [...] Gremsperger Pál Ábrahám Já­nos Kukla István Burda István Kalocsa István Implom János Kállay Gábor Leopold [...] Mihálik János Pénzes Ferenc Balog István Feuer Márk utóda Szilvási testvérek Kertész [...]
59. 1905-12-31 / 55. szám
[...] Zöldy Géza Garzó Gyula Südy István Zahorán György Medovarszky Pál Múlt József Kraszkó Mihály Soós István Morvay Mihály Ne very Albert [...] Dombi Lajos 72 dr Pándi Ist­ván 47 Morvay Mihály 38 és [...] megta­gadta a szolgaszemélyzet ruházatának szállítását Feuer Márk czégre bízta majd a [...]
60. 1904-12-04 / 49. szám
[...] 7 u Junászka Mihály Siflis István 30 2 0 Néveri István 26 o oés Pomucz János [...] Blum és társa Budapest 20 Feuer Márk 39 V 2 és [...] Hevesi ígnáczné Havasi Hermanné Hegyi Istvánná Kele tt men Béláné Kaudersz [...] Yincze z Ferenczné Sarkad Verböczy Istvánná Leányok j Balog Mariska és [...]
61. 1903-02-22 / 8. szám
[...] megrendelések minták beküldésével pontosan eszközöltetnek FEUER MÁRK Gyulán és Orosházán sz [...] Badics Elek Lőrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedikti Gyula [...]
62. 1913-12-14 / 50. szám
[...] Denise dr Bucskó Koriolánné Puskás Istvánná Lindl Jolán Mich Teréz Schriffert [...] Ondrus Cyrillné és özv Lindl Istvánná Dobay János sátrában Dobay Ferencné [...] vállalati ár mellett kapta meg Feuer Márk 247 és Gultmann és [...]
63. 1918-05-26 / 21. szám
[...] K Zádor Mór dr Lusztig István Eeinitzer István Gyepes István és neje Maltas Mór Garay [...] Gullrich Jánosáé Fá­bián Lajos Jámbor István Feuer Márk utóda Frattini János özv Máyer Istvánná Oravecz Jenőné Stéberl Mihály Messinger [...] Árdrágításért elvont iparengedély Ifj Kukla István gyulai Szent István utcai szatócsot a műit évben [...]
64. 1905-03-12 / 11. szám
[...] Miskucza Illés Sál József Mayer István 1 1 korona Joó Dániel [...] Schriffert József 3 kor Csomós István 2 kor Góg György Góg [...] Csete Gyuláné Ambrózi Józsefné Klement Istvánná Hajdú Gáborné Braun Károlyné Horváth [...] József vendéglős 5 kor Kukla István Feuer Márk 3 3 kor Endrész [...]
65. 1910-03-13 / 11. szám
[...] a cselédcsizmák szállítását S flis István gyulai lakosoknak a vászonnemüeket és [...] a szolga és cseléd­ruhák szállítását Feuer Márk a kefekötő munká­latokat Deutsch [...] fiók és alpakka szállítását Schmidt István a porcellán és üvegnemüek szállítását pedig 8 chartenreiter István gyű ai lakosoknak adta vállalatba [...]
66. 1907-03-03 / 9. szám
[...] Schmidt Iván Papp József Tobak István Pusztai János Ágoston Lajos Szathmáry [...] Ferencz dr Bikády Antal Boka István Feuer Márk Kiss Antal Arató Lajos [...] Z János Kocziszki Mihály Kárnyáczki István dr Hajnal Albert Pfeiffer István dr Szondi Lajos Wilim István Seiler Elek Szalay József Belenta [...]
67. 1905-04-02 / 14. szám
[...] cselódruházat 1 067 20 kor Feuer Márk 29 5 0 2 [...] 6 asztalos 861 korona Barát István 13 0 7 vászonnemüek 15 [...] hazájába Amerikába vitor­lázott Eljegyzés Schmidt István gyulai ifjú vaskeres­kedő eljegyezte Mondák [...] ásszonyok Hartenstein Vilmosné dr Kiss Istvánná Kálmán Farkasnó Serkédi Jánosnó Peter [...]
68. 1917-05-20 / 20. szám
[...] Békés 1917 május 20 Szakács István Két évtizede ugyan hogy a [...] szép hírnevet most elhunyt fia István aki zsenge ifjúkora óta évtizedek [...] jelentés a következő özv Székács Istvánná Tu czentaller Irma úgy a [...] D Moldoványi Gyula Barabás György Feuer Márk utóda Blum Nor­bert Weisz [...]
69. 1906-02-25 / 8. szám
[...] banknál az eladó gróf Wenckheim István javára A 450 000 koronából [...] a következő ajánlatokat A cselódruházatnál Feuer Márk ajánlatát 22 0 áren­gedménnyel [...] bizottságnak A főgimnázium pénztárosa Moldoványi István A főgimnáziumi igazgató félévi jelentése [...] építész eljegyezte Hegyi Erzsikét Hegyi István iparos pol­gártársunk leányát Talált tárgyak [...]
70. 1923-09-08 / 72. szám
[...] felülfizettek Galbáos András 5000 Gáspár István Fejes Bertalanná 3000 3000 É [...] N Gergely Gyapjas Feri Nagy Ist­ván Fuksz N 400 400 Gyepes [...] Keresztessy Lajosné Vécsey Frigyesné Oláh Istvánná Hajdú Lászlóné Tokai Istvánná Szilágyiné Biróné N N Vargáná [...] N N N 100 100 Feuer Márk utóda Nádházy 20 koronát [...]
71. 1909-02-07 / 6. szám
[...] Hanzsala Gyuláné Halasi Mórné Kéler Istvánná Kovács Dezsöné Kis Sándorné Nagyszalonta [...] Magyari Jánosné Mazurek Perenczué Noránt István 1 é Nád­házi Károly né [...] ifj Klavács János id Kéller István Kovács Dezső Kukla István Draskovits József P Nagy József [...] János Nádházi Lajos Hajdú Antal Feuer ezég ifj Ludvig József Szabó [...]
72. 1908-10-11 / 41. szám
[...] E 8 1908 október 11 István órás Orosháza Dr Tardos Dezső [...] Imre földműves Békés Dr Pándy István ügyvéd Békéscsaba Dr Oláh Antal [...] kereskedő Gyula ifj Z Bereczky István földműves Békés Binder Sándor gépész [...] Sándor és neje ingatlan tulajdon Feuer Márk Gyula város 817 kor [...]
73. 1910-01-16 / 3. szám
[...] fogadta Ajánlatot adlak be még Feuer Márk és Jeszenszky Károly gyulai [...] Fábián L íjosné és Jámbor István ajánla­tival szemben A vármegyei földadóbizottság [...] Wenckheim Frigyes rendes és Pfeiffer István póttagok nem fogadták el a [...]
74. 1914-12-13 / 50. szám
[...] a polgármester bejelentette hogy Titz István városi képviselőnek a múlt közgyűlésen [...] emeltetett fel A cselédségi ruházatokra Feuer Márk utóda 5539 36 kor [...] el Cselédségé csizmákra egyedül Siflis István adott bo ajánlatot és pedig [...] Bucskó Koriolán Nádházy Gyula Murvai István Beleznai Antal és Névery Albert [...]
75. 1904-04-03 / 14. szám
[...] a múlt esztendőben elhalt Frailer István városi iktató továbbá Rosenthal Lipót [...] megfelebbeztetik A vármegye törvényhatósági bizottságnak Feuer Márk felebbezésére hozott elutasító határozat [...]
76. 1904-02-21 / 8. szám
[...] Jancsovios Péterné Deutsch Jakab Fáskerti Istvánná Fóhn Nándor Bácskai István Fridrich János Scheibert József Nagy [...] Schwimmer Arnoldné Glatz Jánosné Hegyi Istvánná Jeszenszky Béláné Sál Gyuláné Hoffmann [...] Ádám 5 korona Csirke Mátyás Feuer Márk 4 4 korona Páskuj [...] Kiszel Antal Puskás János TaIlián István Szállá Lajos Haverda Ferencz Féhn [...]
77. 1913-08-10 / 32. szám
[...] kir ügyészség vádat emelt Horváth István békéscsabai rendőrfőbiztos ellen hivatali hatalom­mal [...] az eset után egy Horváth Istvánnak irt levélben őt piszkos gyáva [...] és az utóbbi miután Horváth Istvánnal az irodába vonult vissza kieszközölte [...] Gyulavidéki Takarékpénztár Nagy Jenő Magyar István Feuer Márk Karácsonyi Ka­roly Neumann M [...]
78. 1907-12-01 / 48. szám
[...] ifj Jeszenszky Béla 25 ot Feuer Márk 29 ot Pécsi Imre [...] korona Beérkezett öt ajánlat Siflis István 9 Túri Károly 3 Néveri [...] korona ráfize­téssel Mint legelőnyösebbet Siflis Istvánét javasolja elfogadásra a tanács Tánczmulatság [...] november hó 20 án Bagi Istvánná nagy mosást rendezett Két esztendős [...]
79. 1907-02-17 / 7. szám
[...] igazgató Hoffmann Mihály pénztárnok Kiss István jegyző Mérey Gyula könyvtárnok Kiss [...] Follmann János János József Korponay István dr Kun Pál dr Márki [...] Adolf Szállá Lajos Weisz Ede Feuer Márk 2 2 korona Túri [...] László Antal Végh Mariska Schröder István 1 1 korona Zsiga János [...]
80. 1905-12-10 / 52. szám
[...] mellé rendelt számvevőség főnökének Kiss István számtanácsosnak a pénzügyminiszter abból az [...] be Blum Sándor Budapest 19 Feuer Márk Gyula 15 és Spitz [...]
81. 1907-12-15 / 50. szám
[...] pénzügyminiszter a csabai dohánybeváltóhoz Pfeiffer István titkárt küldte ki szakértőül s [...] korona 86 fillér Németh Erzsébet Feuer Márk igényper 1907 deczember 17 [...]
82. 1905-12-31 / 55. szám
[...] Antal gróf Széchényi Antsl Beniczky István gróf Wenckheim László gróf Wenckheim [...] Reinhart Schwimmer Arnold id Magyar István Szabó András Újkígyós Jápport Mátyás [...] Ferencz Hoffmann Antal ifj Magyar István ifj Ludvig János Kempf Mihály [...] Deutsch Jakabot egy csókot le­helni Feuer Márknál Messinger ur ajkaira és [...]
83. 1904-06-12 / 24. szám
[...] Zoltán Lukács Endre Dr Berthóty István Daimel Lajos Dr Ladies László [...] Lajos 1 1 koronát Bánhegyi István Sál István 60 60 fillért Fonféder Mór [...] folyamatban van Szerdán délután Kneifel István és Titz András kőmivesek a Feuer Márk üzlethelyiségén dolgozó Müller István kőm vest megtámadták fenyegették a [...]
84. 1922-04-01 / 26. szám
[...] József társelnökök Síi Béla Kalocsa István Hász Imre Schneider Mátyás ügyvezető [...] Endre Steiner Frigyes igazgató Farkas István titkár Seres Lijos fő­pénztáros Galbács [...] pénztáros Szilasy Pál intéző Czégényi István jegyzők Nagy Ferenc Vészeli Béla [...] befejezést nyert Repülő tűzoltóság A Feuer u Vassort bői vesszük a [...]
85. 1908-04-26 / 17. szám
[...] csatornázási pénztár úti bi­zottsági Beliczey István alap katonaelszálláso lási alap szépészeti [...] tétele iránti előterjesztés 26 Csőke István indítványa a városi tisztviselők segéd [...] fizetésének be­szüntetése tárgyában 27 Beleznai István közmun­kaadójának törlése 28 Schriffert Mihály [...] részére való átenge­dése tárgyában 47 Feuer Márk gyulai ezég feleb bezése [...]
86. 1914-10-04 / 40. szám
[...] kendő 2 pár érmelegitő Mayer Istvánná 10 drb szappan Kulka Dezsőné [...] Mihály I Vékeiné 3 Szántó István P Lukács Károly P Kórházi [...] 2 Pomuc Tódor 3 Csikós Istvánná 5 Rapport Istvánná 60 Sóvári Anna 50 Gom­bos [...] Arnold 2 Messinger Hermann 40 Feuer utóda 80 Gergely Hermann 80 [...]
87. 1909-08-08 / 32. szám
[...] Kuncz és Tsa budapesti valamint Feuer Márk gyulai cégek kórházi szállí­tók [...] tekintetében hasznot lássanak TŰZ Kopasz Istvánnak a kis oláhvároson az udvarán [...]
88. 1914-08-23 / 34. szám
[...] meg is nyilatkozott így Csőke Istvánt kell kiemelnünk aki 50 korona [...] 50 Soltész Béla 20 Frailer István 20 Takácsi Lajosné 2 Petik [...] N 2 N N 2 Feuer Mark utóda 5 N N [...] 20 Búj Györgyné 14 Korácsony Istvánná 50 Tóth Mihály 1 Tamás [...]
89. 1918-03-10 / 10. szám
[...] özv Er­kel Jánosné 5 Schmidt Istvánná 2 Andrásy Akosnó 2 Szarvassy [...] szolga ivén Szabó Emilné 2 Feuer Mark utóda 5 Trautweir Gyuláné [...] József p altiszt ivén Puckó István 2 Fischer David 5 Licska [...] 2 Schwartz Jónás 2 Schmidt István 3 Puskás Gyula 2 Schiliinger [...]
90. 1905-10-08 / 43. szám
[...] korona A tulajdonos gr Wenckheim István Hoffmann Ferenoz biz elnök és [...] Rendőri hirek Szűcs Máriát Szűcs István ura­dalmi cseléd 3 éves kis [...] fillér Deutsch Jakabnál 80 fillér Feuer Márknál semmi Mihálik Jánosnál 57 [...] 2 korona 8 fillér Féhn Istvánnál U fillér Schillingornél 20 fillér [...]
91. 1901-06-23 / 25. szám
[...] csarnok A harczias menyecske Kerekes István né szeg­halmi menyecskének nemcsak a [...] hogy elvesz­tené fényét Gyula Féhn István Békés Végh József Csaba Frnda [...] egyenruházati és hadfelszerelési ezégünk képviseletével Feuer Márk urat Gyulán és Orosházán [...]
92. 1907-03-17 / 11. szám
[...] Cselédiuházatokra 5 0 felülfizetéssel a Feuer Márk ezég a cselédcsizmákra 8 [...] vonatkozó árverési feltételekre 5 Kuala István kérelme az építkezési szabályrendelet 11 [...] mint sógornői özv bajezai Beliczey Istvánná ennek gyermekei és unokái valamint [...]
93. 1908-02-02 / 5. szám
[...] az árlejtésen tényleg legolcsóbb vállalkozó Feuer Márk czégnek adta ki azzal [...] Vásárhelyi Zsigmond szamosuj laki Kertész István bodroghalászii Kozma László kocséri lelkészek [...] Paulai Viktor magyargyerőmonostori lelkész Szombathy István mosniczai lelkész M Szabó Miklós [...]
94. 1909-04-04 / 14. szám
[...] szolgaruhák és férfiruhák szállítására a Feuer Márk gyulai czég ajánlatát a [...] porczellán és üvegfélékre a Schartenreiter István p I éh fél ó [...]
95. 1913-11-30 / 48. szám
[...] Sándorné dr Konrád Ernő Szecsey István Bodoky Kálmánná dr Aigner Dezsöné [...] Schülle József Nádai Fülöp Kalocsa Istvánná özv Lederer Lajosné Bleier Ignácné [...] Mórné Schwimmer Adolfné Weisz Jenőné Feuer Márk Gonda Dezső Bölöni Sándor [...]
96. 1904-03-27 / 13. szám
[...] részről elnök volt dr Berthóty István tb főjegyző a katonaság részéről [...] A m kir pénzügyminiszter Kiss István számvizsgálót a gyulai kir pénzügyigazga­tóság [...] iránt 12 A vármegye törvényhatóságának Feuer Márk felebbezéee folytán hozott másodfokú [...] keresztül volt jeles tanárának Homolya István­nak jelenleg nagyváradi főreáliskolai tanár kedves [...]
97. 1901-02-24 / 8. szám
[...] belügyminister más kiküldötte is dr Feuer Náthániel közegészségügyi felügyelő I közkórház [...] 19 iki estélyén elő­adta Berthóty István A tervezett békés vésztői h [...]
98. 1913-11-02 / 44. szám
[...] Béla 7343 K 80 f Feuer Márk 8255 K a csizmák szállítására Siflis István aki az uj csizmákat 18 [...] illetőleg 13 koronáért és Néveri István 21 illetőleg 14 koronáért a [...] Kinevezés Kéry Gyula főispán Melts István szarvasi járási szolgabirót tiszteletbeli főszolgabíróvá [...]
99. 1899-10-01 / 40. szám
[...] gyilkossággal és rablással vádolt Stróbel István tótkomlósi szabósegéd bűnügyében aki munkaadó­ját [...] 1 kir jbirósági végrehajtó gooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Feuer Márk kész férfi női és [...]
100. 1913-06-15 / 24. szám
[...] leány oszt vizsgája tanító Bordó István junius 24 én d u [...] gyulai hentes fia és Fábián István a Feuer Márk féle készruha üzlet elárusítója [...]

 

  • 1
  • 2