Békés, 1911. (43. évfolyam, 1-53. szám)

1911-04-02 / 14. szám

12 BÉKÉS 1911. április 2. ii Motorsuár reszvénutársasáji | Németország egyik legrégibb és legnagyob motorgyára 440 Szállít, szakkörökben elismert legjobb * gyártmányú benzin-, nyersolaj-. gáz- petroleum ^ ® motorokat és locomobilokíit ® ® valamint, sxi vég-ázmotorokat. ^ ! ! Meglepő újdonság' ! ! Egyetemes generátorunkkal ft a tenylegyes lóerő órán kint csak kb. ft ^ egy fillérbe kerül.-=_ ___ Vezérképviselet: (Jelié rt Ignác és Társa ft Budapest, Teréz-körut 41. : : Telefon 12 91. ^ jgi leimesszilbM jótállás. Kedvező fizetési feltételen. ^ ftftftftftftftftftiftftftftftftftftft Egy salon-cimbalom eladé. Megtekinthető a délutáni órákban. Cim a kiadóhivatalban. 9-9 Jé kristálytiszta, természetes, ké- JJ nyelmesen és olcsóért beszerez­em hető tetszésszerinti időben es mennyiségben. — Kívánatra házhoz szállítva. •Jámbor István 167 3-3 fűszer- és csemegeüzletében GYULÁN. Hiric Fix fizetés és magas jutalék mel­let! alkalmazunk ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való eladá­sához. — Havonként elérhető jöve­delem 300—000 korona. — Hecht Bankház Részvénytársaság, Budapest, Fcreueiek-tere 6." 458 23 —50 es, *© S3 S* SS e SS-fl se S3 S3 © ■S3 o S3 © A világ legjobb kerékpárja a PUCH-féle kerékpár. Megérkeztek a világhírű I*UCH-féIe kerékpárok. Olcsó árak és előnyös fizetési feltételek mellett kitűnő árut vásárolni a jelenkor irányelve. f Ifi szilárd szerkezetű, |(PI*eklkáf*í zajtalan működésű, utolér- ____ könnyen kezelhető -----------L_‘___! hetetlen munkaképességű va rrógépet akar magának beszerezni, keresse fel ■ or if z Lajos llTJZ” üzletéi (Báró Wenckheim Béla-utca 27. szám alatt), ahol az elpusztíthatatlan, a világon legjobb­nak elismert l'l'CH-féle kerékpárokon kívül, a legkitűnőbb és közkedveltségü bel- és kül­földi kerékpárok és varrógépek, mindennemű gramoplionok a legelőnyösebb árban és legkegvezöbb fizetési feltételek mellett kaphatók. ■ Motorkerékpárok és automobilok a legkedvezőbb árban megrendelhetők ■ Az egész világon elterjedt JOHX-féle szaba­dalmazott gőzmosó és facsarógépek, valamint a füstszivő kéménytoldók kizárólagos raktára. ■ A legújabb felvételű tünélkül és tűvel játszó hanglemezek megjelenésük után azonnal kaphatók. ■ Mindennemű lemezek, varrógép, gramophon és kerékpár alkatrészek, varrógép és gramophon tíík állandóan a legnagyobb választékban kaphatók és minden­nemű javítások a legpontosabban és legjutányosabban eszközöltetnek, ­Föelvem pontos előzékeny kiszolgálás mellett mindenkor a legjobból a legjobbat tartani. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok — kész szolgája : 5Í ii_i2 RHORITZ LAJOS mechanikus és műszerész. <© zt © 5 *© bt _© «© © a © 33 Z 33 rí © 0C 9 '© 1_ Hanglemezek a legnagyobb választékban kaphatók. FEUER MÁRK ÁRUHÁZA '(Ö GYULA Szükségesnek találtam mt úri szabóságomat a legújabb rendszerre változtatni ezért fővárosunk egyik legképzettebb szabászát alkalmaztam és igy igen tisztelt vevőim mérték szerinti rendeléseit a legmagasabb ízlésnek megfelelően fogom kielégítem; ez ideig nem létezett legkifogástalanabb állású ruhákat felelősség mellett a legméltányosabb árakért készitek; miért is kérem mielőbb meg­győződést szerezni és egyúttal figyelmét felhivni a Saison legna­gyobb újdonságaira, mely honi, valódi angol, skót legjobb gyártmányú szövetekből áll. Ugyancsak méltóztassék figyelemmel kisérni raktáromra most érkezett kész férfi és gyermek ruháimat, sport és angol Raglánokat, valamint női és leány felsők legújabb modeldarabokat. Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK. 139 5-6 Meghívásra szabászom saját mintagyüjteményemmel jelen meg. Gyulán 1911. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája. 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom