Békés, 1911. (43. évfolyam, 1-53. szám)

1911-03-26 / 13. szám

10 BÉKÉS 1911. március 25. & * * Németország egyik legrégibb és legnagyob motorgyára ^ * © © © © © 44C 23-26 Szállít szakkörökben elismert legjobb © liji gyártmányú benzin-, nyersolaj-. >X< gáz- petróleum © motorokat és locomobilokat © Egy salon-cimbalom eladó. Megtekinthető a délutáni órákban. Cim a kiadóhivatalban. 8-8 V A .ki kristálytiszta, természetes, ké- •p Sy I* nyelmesen és olcsóért beszerez­ed hető tetszésszerinti időben és mennyiségben. — Kívánatra házhoz szállítva. 167 2-3 JTííinfoor István fűszer- és csemegeüzletében GYULÁN. valamin t sz i vóffá z mo toro kát. ▼ ▼ • • © © Meglepő ujdonság ! ! ^ Egyetemes generátorunkkal 1^1 © - tenylegyrs lóerő óránkint csak kb. © Ijjjgl egy fillérbe.kerül. a ►X< .............Vezérképviselet: " ^ Gé l lért Ignác és Társa© Budapest, Tpréz-körut 41. : Telefon 12-91. Jjg ^ Lepesszebbmenö jótállás. Hetívozö fizetési feltétéi. ©©©©©©©©©!©©©©©©©©© Fix fizetés és magas jutalék mel­lett alkalmazunk ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való eladá­sához. — Havonként elérhető jöve­delem 300—600 korona. — Recht Bankház Részvénytársaság, Budapest, Fereneiek-tere 6. 468 22—50 A világ legjobb kerékpárja a PUCH-féle kerékpár. S4 íC tm CS SS e SS-fl SS É­ÄÜ5 Ed » rr >«s = © — S3 0» Megfér keitek » világhírű PUCtI-íéBe kerékpárok. Olcsó árak és előnyös fizetési feltételek mellett kitűnő árut vásárolni a jelenkor irányelve. Ilii szilárd szerkezetű, kmkLrnÓrí zajtalan működésű, utolér- rnpiaÁtrónet ____ könnyen kezelhető __1—.—I------1 hetetlen munkaképességű _J_____^ ' Ü akar magának beszerezni, keresse fel ■ Moritz Lajos Stl üzletét (Báró Wenckheim Béla-utca 27. szám alatt), ahol az elpusztíthatatlan, a világon legjobb­nak elismert PUCH-féle kerékpárokon kivid, a legkitűnőbb és közkedveltségü bel- és kül­földi kerékpárok és varrógépek, mindennemű gramoplionok a-legelőnyösebb árban és legkegvezöbb fizetési feltételek mellett kaphatók. ■ Motorkerékpárok és automobilok a legkedvezőbb árban megrendelhetők ■ Az egész világon elterjedt J0U\-féIe szaba­dalmazott gőzmosó és facsarógépek, valamint a fiisíszivó kéménytoldók kizárólagos raktára. ■ A legújabb felvételű tűnélkül és tűvel játszó hanglemezek megjelenésük után azonnal kaphatók. ■ Mindennemű lemezek, varrógép, gramophon és kerékpár alkatrészek, varrógép és gramophon tűk állandóan a legnagyobb választékban kaphatók és minden­nemű javítások a legpontosabban és legjutányosabban eszközöltetnek, .......... Föelvem pontos előzékeny kiszolgálás mellett mindenkor a legjobból a legjobbat tartani. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok — kész szolgája : 51 io_1.2 MORITZ LAJOS mechanikus és műszerész. Ha nglemezek a legnagyobb választékban kaphatók. £ i. SS. w © 5« e S ÍSi *© '© «es »3 > ■Jr. o ja © 4. X. cd L. >cd o .ű cd N (/) FEUER MARK ARUHAZA GYULA Szükségesnek találtam 5m úri szabóságomat a legújabb rendszerre változtatni ezért fővárosunk egyik legképzettebb szabászát alkalmaztam és így igen tisztelt vevőim mérték szerinti rendeléseit a legmagasabb Ízlésnek megfelelően fogom kielégítem; ez ideig nem létezett legkifogástalanabb állású ruhákat felelősség mellett a legméltányosabb árakért készítek; miért is kérem mielőbb meg­győződést szerezni és egyúttal figyelmét felhívni a Saison legna­gyobb újdonságaira, mely honi, valódi angol, skót legjobb gyártmányú szövetekből áll. Ugyancsak méltóztassék figyelemmel kisérni raktáromra most érkezett kész férfi és gyermek ruháimat, sport és angol Raglánokat, valamint női és leány felsők legújabb modeldarabokat. Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK. 139 4-6 Meghívásra szabászom saját mintagyüjteményemmel jelen meg. Jk—A Gyulán 1911. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom