Békés, 1904. (36. évfolyam, 1-52. szám)

1904-02-07 / 6. szám

10 BÉKÉS 1904. február 7. „F0NCIERE“ pesti biztosító-intézet Alapittatott 1864. évben. Teljesen befizetett részvénytőke 3000000 kor. Tartalék és évi díjbevételek 28000000 kor. Összes biztosítékok 31000000 kor. Biztosit: Az ember életére és baleset okozta ká­rok ellen, valamint tűz, jég, szállítmány és betöréses lopás által előidézett károk ellen. A dijak mérsékeltek, a föltételek a leg­kedvezőbbek. Mindennemű felvilágosítással, készséggel szolgál a helybeli képviselet: 55 1—3 Scher Iz§é, Gyulán. A kisbirtokosok által sajátkezüleg, a legnagyobb gonddal, angolnyelves és rafiás eljárással készített, kitűnő minőségű vagyonilag szavatolt fajtiszta, I-sö rendű miniszteri szokvány­rendeletnek minden tekintetben megfelelő szőlőlugasnak is kiválóan alkalmas csemege és borfaju szőlőoltások a tapasztalatok során fajtisztának, a legjobbaknak és legmegbizhatóbbak- nak bizonyultak! -- Minden nagyhangon hirdető, gyárilag fűllesztett, reclamirozott, előhajtásos oltást messze felülmúlnak ! Chasselás, muskotály és más legkiválóbb csemege fajokból összeválogatott I-ső rendű Lugasgyüjtemény ára : (melyeknek megeredéseért és jóságáért ----------felelősség vállaltatik.)----------­1- Kisösszeállitás 16 i 5 k. - 2, Nagyösszeállitás 30 db 10 k. a) Borfajok: Amerikai ripária portális alanyon oltott gyökeres, fás és zöld oltványok ára tavaszi szállításra : Ezer drb 200 K — f Száz drb 22 K — f Tíz darab 2 K 80 f Hazai szőlőfajok! Szőlőkirály. b) Csemegefajok : Arak tavaszi szállításra értendők : Ezer drb 220—240 korona Száz darab 25—30 korona Tíz darab 3 — 5 korona Filoxoramentes ! (Delaware.) oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o © o-D„------------- -J-------- dúsan felszerelt kész férfi és fiú, valamint © nő i ruha raktáramat, valamint külön osztályú mérték utáni q Feuer Márk áruháza Gyulán. Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Bieber bunda kisorsolása a számok megtevésének hiánya miatt pár napra el lett halasztva. Egyszersmind ajánlom szabó-üzletemet, hol egyedüli nagy választékú valódi angol és honi gyártmányú szöveteket tartok állandóan raktáron, melyekből a mai kornak megfelelő a legújabb szabású és kivitelű ruhát angol divat szerint készülnek. Tisztelettel: 59i-i Feuer Márk, férfiruha raktára Gyula és Orosháza o © © o D O O o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo A kötött talajon egyedül használható olyan rendkí­vül korai direct termő, melynek 25—26%,-os ezukor és szokatlanul nagy szesztartalmu bora igen jó, hasonló a szomorodni másláshoz és a madérához. Silányabb kerti, vagy homoki borok feljavítására. Gyengébb évbeli termések bázasitására nem lehet eléggé ajánlani. A delaware franczia szigetről 17 évvel ezelőtt közvetlenül az érmellékre portált ezen pere- nosporának ellent álló szőlőfaj termi ma napság hazánkban a legjobb és legerősebb bort s méltán nevezhetjük a borok királyának. A jövő szölőszet kincse. Mindenütt megterem, úgy a homokon, mint a kötött agyagos, meszes, köves, palás és nyirkos talajokban. Ezen beoltás nélkül termő, birtosan jól megforradott, (rendkívül tartós, szívós zöld hajtása 1—29 hideget is kibíró) korán érő csemegefaj, fel­hozott előnyeinél fogva, megérdemli, hogy kertjeink­ben, barázdákon, kerítések és házaink fala mellett s minden egyébre nem használható helyeken mind szölölugas tenyésztessék. 100 drb-ból álló lugas gyűjtemény csoma­golva és postára feladva csak 10 korona. Borkiráíy! Minta bor 2 korona. (Delawáre) Ripáriaportális telepek ! 36 3—14 Nagymennyiségű ripária eladás! Tisztán kezelt valódi érmelléki fajborok !!! Palaczkokban úgy, mint hordókban, kicsinyben és nagyban a legjutányosabban beszerezhető s s kívánatra válaszbélyeg ellenében bővebb fel­világosítást, vagy egy korona utánvétel mellett minta bort küld : az Érmelléki Szöiöszeti és Borászati Szak- közlöny, mint Országos Hirdetési Kalauz. Székelyhid. (Biharmegye.) @ Legjobb szappan a „Fábián“-féle családi szappan! 0 05 05-05 co GO 05 05 > 05-2É :0 GO-05 GO 12 Ld Málnási Mária-forrás természetes alkalikus sós savanyuviz, a torok, gége és légcső, a gyomor és bélliuzam hurutos bántalmainál, a tüdő tuber- klllosis minden stádiumában páratlan hatású ; a külföldi seltersi és gleichenbergi vizeket nemcsak pótolja, de jóval felülmúlja------------- Egy üveg ára 26 krajezár. ------------­Főra ktár Gyula és vidéke részére : Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos fűszer és csemege üzletében. 320 15—20---------- Kapható minden füszerkereskedésben. ---------­m CO o N C O tr 00 o ^5 &5 O* CO o O) cET 0 Kizárólag Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos kereskedésében kapható. 0 Oh jaj! Megfolyt ez az átkozott köhögés! 326 16—20 Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásnak --------­GE H ★ ★★ étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Dobozai K és 2 K, próbadoboz 50fill. Fö- és szétküldési raktár: „BíADOR*4 gyógyszertár Budapest, VI., Váczi-körut 17. Éljen! irf ,'x~f Kapható: Békéscsabán Badics Elek, LŐrinczy László, Südy István, Varságh Béla. Békésen Benedik'i Gyula, Debreczeny Károly, Tóth Kálmán. Gyulán Bodoky Mihály, Nagy Jenő, özv. Winkler Ferenczné gyógyszertáraikban. Egger mellpasztilla csakhamar meggyó­gyított. Használat előtt Csuz, köszvény (rheuma) szaggatás, derék- és hátfájás, valamint mindennemű Izületi bajok ellen legbiztosabb szer a törv. védett IIALiÁPI-féle Restaurator "3P! mely már rövid használat után a fájdalmat nemcsak enyhíti, de sikeresen gyógyítja. Számos orvostanár által kipróbálva és ajánlva. Egy tubus ára I korona 20 fillér. Egyedüli raktár: ,,APOSTOL“ gyógyszertár ltudapcst, VIII., József-körut 01. Eveken át szenvedtem rheumatikus bántalmakban. Semmiféle gyógyszer, sem fürdő nem használt. Az Ön Restaurator kenőcsének köszönhetem egyedül gyógyulásomat. Fogadja ezért halás köszönetemet és ebbeli Ígéretet, hogy mindenkinek, ki hasonló betegségben szenved, a legmelegebben fogom ajánlani. Budapest, 1903. szeptember 10. Munkácsy József, 316 6—30 Hernád-utcza 30. Használat ntán Gyulán, 1904. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom