Békés, 1914. (46. évfolyam, 1-52. szám)

1914-04-05 / 14. szám

IO ltékés 1914 április 5. Mn tálflaemt 0-á Jt P ’S 9-a P — 3 1 •p* 9 Értesítem tisztelt vevőimet, hogy a tavaszi áruk megérkeztek, valamint a leg- b • ■ a jobb linóleumok és zománclakkok minden színben. — Bel- és külföldi angol kocsilakkokból nagy raktár. Nagy választók festő-, mázoló- és pingáló-ecsetekben. Saját készitmó- nyü olajfestókek minden színben, valamint iszapolt porfestékek leg­jobb minőségben jutányos árban kapható. Kertibutor-, szalmakalap- lakkok és parkett-fénymáz is leg­jobb minőségben kapható. Marx-féle legjobb linóleum • egyedüli eladása • 190 2-3 _____ Fé hn István fűszer és festékkereskedése Kossuíh-tér 1. ©ó@©0 m euer Márk Utód a női, férfi és gyermek konfekció üzlete és angol úri szabósága :: Gyula. Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy az év­tizedeken át vezetett női, férfi és gyermek konfekció üzletemet, valamint a női és férfi angol szabóságomat, melyet az igen tisztelt vevőim leg­nagyobb megelégedésére vezet­tem, folyó évi március hó 1-én átadtam s az Feuer Márk Utóda cég alatt fog tovább vezettetni. Felkérem az igen tisztelt vevői­met, hogy az nj céget is a leg­nagyobb bizalommal támogatni szíveskedjék, mert főtörekvése oda fog irányulni, hogy a n. é. vásárló közönségtől azt kiérde­melje. Nem mulaszthatom el ez alkalommal, hogy hálásan meg ne köszönjem a cégemmel szem­ben mindenkor tanúsított jóindu­latot és pártfogást. Gyula, 1914. márc. hó. Kiváló tisztelettel Feuer Márk, Gyula Vonatkozással a fenti értesítésre, tudatom a n. ó. közönséget, hogy raktáromat dns választékban megnagyobbítottam s azt minden tekintetben a mai kor igényeinek megfelelően ren­deztem be. Kérem engem továbbra is az eddig tanúsított bizalom és becses pártfogásban részesíteni. Ennek reményében maradok leg­mélyebb tisztelettel Fener Márk Utóda * y g 8 I I ►Y< U 8 I 8 M 8 ö 8 ö 8 U 8 N 8 8 ©0@©0@©0® ©ö@©0® Eladó kötődé, melyen az összes kötött anyag 206 í-i előállítható.BővebbetKórház-u.4. 114 6—20 lkáé ni lakóház Corvin-utca 3. sz. ház, mely áll 5 szoba, előszoba, fürdőszoba és mellékhelyiségekből szabadkézből eladó. — Értekezni lehet Braun Dávid és Fia cég szállítási irodájában. Ugyancsak szabadkézből eladó a Petőfl- utca 3. sz. ház, amely áll 3 üzlethelyi­ségből, egy 2 szobás lakásból és mellék- helyiségeiből. — Értekezni lehet a házban lakó tulajdonossal. Í70 2-10 Eladó ház. Árpád-utca 24. és Huszka-utca 2. sz. a. sarokház, amelyben 7 szoba, konyha, kamara, pince, mosókonyha és széles üveges folyósó van, disz és gyümöl­csöskerttel, udvarral, amelyben egy különálló épület 1 szoba, konyha, kama­rával és 5 színnel van, , kedvező felté­telek mellett eladó. — Értekezni lehet 76 7-io a házban. NÁDOR DIVATÁRUHÁZA GYULA LEGJOBB LEGOLCSÓBB 205 1—1 Legjobb találmány! A FERRENIT asbest-pala a legtartósabb, a legjobb és legolcsóbb. Minden eilig mert vilii Itlilnil. A FERRENIT asbest-pala [tartóssá gáért 8—10 évi szavatosságot vállalok. Költségvetés és árajánlattal díjtalanul szolgál: Riracker Mihály és fia Gyula, 111., Dürer-utca 14 514 18-26 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ M ¥ M ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ hynlaii 1914. a kiadótnlaidonos l>ohay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom