73 találat (0,038 másodperc)

Találatok

1. 1937-10-10 / 80.szám
[...] színvonalra szál­lítja le a gáncsvetéseket vitéz Szabó István kir tanfelügyelő a [...] osztanak ki a győzte­seknek 1 vitéz Szivós Waldvogel József nyug tábornok [...] 3 Hajnali Gyula 239 4 vitéz Farkas 211 pont Gyorslővészetben 1 Formanek [...] Lahucsky Mihály 140 4 Nagy Sándorné 138 pont A szép dijakat [...]
2. 1941-07-19 / 58.szám
[...] Józsefné dr Breitwieser Pál­né Domonkos Sándorné Droxler Alajos­né vitéz Dudás Lászlóné Etter Ödönné Fandl Jánosné Farkas Lórántné Far­nady Endréné Guzli Sándorné György Lászlóné Hajnali Kálmánné dr [...] Józsefné 1 50 Bálint Lajosné vitéz Bántai Alfrédné Bínder Erzsébet Cséfán Béláné Frank Sándorné Haáz Kálmánné Havas Sán­dorné Hermann Lajosné Laiszky Káz­mérné Lintner [...]
3. 1941-01-29 / 9.szám
[...] özv Beck Jánosné Beré­nyi Szabolcska vitéz Dudás Lászlóné dr Felber Gyula [...] Gergelyné dr Gróh József illés Sándorné dr Jánoska Tibor Reitter Alajosné Reviczky Ele­mérné Serédi Sándorné Terescsényi Károly Tóth Imre vitéz Szívós Waldvo­gel József 5 5 [...] és a cípőszámla 5 engedménye Farkas Jenő ruhanemű Kemény Lajos cég [...]
4. 1939 / 28. szám
[...] Esztergom Süveges József kisgazda Csev vitéz Szívós Waldvogel József ny tábor­nok [...] dr Ru­dolf Béla dr Schmidt Sándorné dr Schmidt Sándor Gerényi Gyula [...] Istvánná Jezierszky Mihályné özv Magos Sándorné Machovich János dr Ma­jor Ödön [...] Augusztin Já­nos Fekete Rezső özv Farkas Elekné Jaky Sándor Jeliinek Ignác [...]
5. 1944 / 9. szám
[...] elnöklő főispán me lcghangon köszöntötte vitéz Sághy Antal lábatlani gyárigazgató megyebizottsági [...] mikor a katolikus nyári egyetemünkön Farkas Gyula és Szekfű Gyula egyetemi [...] dr Mattyasóvszky Béláné Jeszenszky Kál­mán Farkas Jenő özv Töldezsán I né [...] v Zsámbéky Pálné Se rédi Sándorné dr Felber Gyula Fekete Marianne [...]
6. 1939 / 6. szám
[...] Károlyné Berán Károly 10 10 vitéz Szívós Wald­vogel József dr Felber Gyula vitéz Romváry Ferencné özv Reitter Alajosné [...] Fuchs Györgyné Malatinszky Annié Guzli Sándorné Kerschbaummayer Károlyné 3 3 dr Katona Sándorné dr Mike La josné Markovits [...] Mihalik Bözsi dr Mike Lajosné Farkas Jenőné Del Ka cég Polgári [...]
7. 1937-03-18 / 22.szám
[...] megérdemelnek Fazekas Dezső Móczik Erzsébet Farkas Ancika Krischneider Mariska Korencsi Feri [...] Etter Ödönné dr Felber Gyula vitéz Romváry Ferencné Reitter Alajosné vitéz Szívós Wald­vogel Józsefné 5 5 [...] Kató Varjas Rudolfné Weisz Mór vitéz Szivós Waldvogel Józsefné vitéz Zsámbéky Pálné A kis óvodások [...]
8. 1935-04-28 / 34.szám
[...] éves Özv Gruber Józsefné sz Farkas Julianna rk 73 éves Burány [...] pár harisnya 1 pár cipő Farkas Jenőné 10 m flanell Farkas Buci 2 pár cipő Glatz [...] 5 drb szappan Dr Katona Sándorné 20 m kanavász Kerschbaummayer Ödönné [...] kg liszt 2 kg cukor Vitéz Zsámbéky Pálné 1 kabát 5 [...]
9. 1944 / 21. szám
[...] előadások után az elnöklő dr vitéz Onódy Jánoskúti József vármegyei főjegyző [...] kormányfőtanácsos országgyűlési képviselő Kéménd Pótta­gok vitéz Ékessy Zoltán Nagysáp vitéz Varga Mihály Bucs Az indítványokkal [...] Hölgyek Huszár Anna 126 Tölgyessy Sándorné 110 Riedl Ferencné 102 kör­egység [...] 118 Csipke Árpád 110 P Farkas László 104 Mayer József 103 [...]
10. 1944 / 7. szám
[...] N 6 6 P özv Farkas Elekné Gerendás Márton Braun Tivadar [...] 5 P Fritz Ernőné Frank Sándorné dr Orbán Dezső 0 S [...] iskolája bab liszt dohány mák vitéz Zsámbéky Pálné szaloncukor Molnár cukrászda [...] Tóth Gyula 20 liter bor Farkas kala­posmester alma Tóth József 1 [...]
11. 1940 / 5. szám
[...] P Je­szenszky Kálmán 10 P vitéz Szi vós Waldvogel József 5 [...] Etter Jenőnó 2 P Frank Sandorné 1 P Különféle adományok Ámon Károly Deika cég Eincinger Ferencné Farkas Jenőné Ferences Kollégium Gép Ferenc [...] Iván Józsefne Izsák cég Illés Sandorné Haáz Marika Jalkóczy Erzsiké Kovancsek [...]
12. 1943 / 57. szám
[...] Ur öfőméltósága leg­felsőbb elhatározásával megengedte vitéz Pisky Zoltán ezredes a horvát [...] Késmárki trey Vilmosné és Serédi Sándorné elnöknők továbbá az állomásparancsnokság és [...] János Szent Lőrincz út 1 Farkas Jánosné Szentkirály út Ferenczi Ferencné [...] Brigán Ferenc Kereszt­utca 1 kisk Farkas Ildikó Bánomi dűlő Fazekas István [...]
13. 1929-12-08 / 94.szám
[...] 10 Bánfy Györgyné 3 Bakos Sándorné 2 Bartmann Mik­lós 1 dr [...] özv Frey Ferencné Fis­choff Mihály Farkas Jenőné dr Gönczy Béláné dr [...] Lajosné Jalkóczy Erzsike dr Katona Sán­dorné Kaufmann Józsa Laping Mik­lós dr [...] dr Schleiffer Mátyásné Schwach Sándor vitéz Peinlich Béláné Petz H Lajosné [...]
14. 1935-02-02 / 10.szám
[...] dr Závody Albin dr Katona Sán­dorné N N dr Rudolf Béla Szla­bey Imre dr Mike Lajos vitéz Ma­tus Gyula Krompaszky Sándor Schmidt [...] Ein­czinger Sándor 100 db sütemény Farkas Buci dr Frey Vilmosné cu­kor keksz dr Katona Sándorné egy libamáj Kornháber Samuné egy [...]
15. 1935-01-24 / 7.szám
[...] 10 10 özv Drax­ler Alajosné vitéz Szívós Waldvogel József Gloger Antónia vitéz Roman Ferencné Drahos János dr [...] Ferencné 3 3 dr Katona Sándorné Madaras Aurél Szath máry Gyuláné [...] Albert Jánosné 2 2 Frank Sándorné özv Meszéna Lajosné Bellovits Ödön [...] Bözsi Giegler Ferenc Szla­bey Imréné Farkas Jenőné Mala­tinszky Annie Rochlitz Elemérné [...]
16. 1942 / 14. szám
[...] Albin dr Felber Gyula Serédi Sándorné dr Etter Jenő né Szvoboda Románná vitéz Szívós Waldvogel József Reusz Ferencné [...] 3 P Bauer Imre özv Farkas Elekné dr Rakovszky Menyhért Csics [...] fiúnadrág 4 ing 2 tri­kó Farkas J cég ruhanemű Klein cég [...]
17. 1943 / 33. szám
[...] a Baj­társi Szolgálat tagjai Serédi Sándorné vezetésével nagyszabású gyűjtést folytat­tak s [...] Asztaltársaság Stern Jenöné Szabadi István vitéz Matus Gyula Nelhiebel Jó­zsef Kolozsvári [...] P Balogh László Leidenfrost Ist­ván Farkas Jenő Rácz József Del Ka [...] János Szeidl cég Kókai Kálmán Farkas Gyula özv Hirsch Nándorné Pathy [...]
18. 1940 / 28. szám
[...] dr Brenner Antal h polgármester vitéz Szivós Waldvogel József ny tábornok [...] lelkes beszéd kisó­etében nyújtotta át vitéz Szívós Waldvogel József ny tábornok [...] özv Kitzinger Józsefnó Grósz István Far­kas Jenő 10 10 Bauer Imre [...] József György László özv Magos Sándorné özv Mácsik Istvánná 5 5 [...]
19. 1941-11-29 / 96.szám
[...] dr Weeber Ele­mérné dr Szalomos Sándorné özv Et­ter Ödönné Bauer Imre [...] Istvánné Cséfán Béla Pánczél Erzsébet vitéz Dudás Lászlóné Bántay N Tóth [...] Refer Álajosné Cseics­ner Ferencné Illés Sándorné özv Gálícz Andrásné Csenke Alajos [...] ahol szétszórt és a ragadozó farkasok táma­dásainak kitet nyáját egybegyűjthesse Ezért [...]
20. 1934-01-14 / 4.szám
[...] 2 özv Bello­víts Ferencné Frank Sándorné Uj­váry Gyurka 1 1 előadáskor [...] Marianne Bios Viktorné Giegler Ferenc Farkas Jenőné Heischmann Ferencné özv Jakoby [...] 1 összesen 85 pengő Természetben vitéz Boronkay Rudolfné 1 torta B [...] János dr dió mák Özv Farkas Józsefné 1 kosár dió Fetter [...]
21. 1940 / 100. szám
[...] Nemes Hársak Dr Rajner János vitéz Sághy Antal Salgótarjáni Kőszénbánya Rt [...] Krizsanovits János Dr Lépőid Antal vitéz Leidenfroszt Pálné Mátray Gyula Dr [...] Kornháber Samu Matus özv Magos Sándorné Malatinszky Anna Dr Mike Lajosné [...] Einczinger Sándor Dr Etter Jenő Farkas Jenő Fekete Irma Fekete Rezső [...]
22. 1915-02-14 / 13.szám
[...] oda álljanak az eddig oly vitézül harcolt magyar katonák mellé A [...] tün­tette ki az ellenség előtti vitéz ma­gatartásáért Wiblinger Jakab és Kurth [...] folytak be hozzám dr Ka­tona Sándornétól 6 ing 6 alsó nad­rág 4 pár szokni Farkas Adolftól 3 drb kalap Garay [...]
23. 1916-01-13 / 3 .szám
[...] össze bevehetetlen erödvonalunkban oroszlánként harco­ló vitézeink előtt ugy hogy még egy [...] a végpusztulását Most már a vitéz bolgárok is be­jelentették a szerbiai [...] 20 kor imafüzetekre dr Katona Sándorné 4 kor Schmidt Irma kö­tött [...] Géza Csathó Kál­mán Szabolcsek Mihály Farkas Imre stb neveivel találkozunk friss [...]
24. 1915-01-01 / 1.szám
[...] Leit­geb János 10 K Tóth Sándorné a karácsonyfa költségeihez 20 K [...] hangulatra talált s a sebesült vitéz katonák megvendégelésére a követ­kező 1 [...] Lászlóné Paulovits Gé­záné Bartalos Vincéné Farkas Ti­vadarné Brilli Gyuláné Schalkhász Ferencné [...] könnyekig meghatva az ott­honuktól távollevő vitézeket és jelen­voltakat A beszéd befejezte [...]
25. 1989. február / 2.szám
[...] Mikk Pál Torma Lászlóné Kovács Sándorné CSATORNASZERELŐ Mezei József CSERÉPKALYHAS Benyik [...] Éber István Henger István Horváth Sándorné Juhász László Kisbalázs András Lehoczky [...] u 11 Vasas u 35 Vitéz u 4 Vasvári P u [...] János Búzás József Cziglényi Tibor Farkas Aladár Győző Csaba Kósa János [...]
26. 1940 / 100. szám
[...] Écsy Gizella Engelhardt Ignác özv Farkas Elekné Frank Sándorné Giegler Ferenc György László Dr [...] Jaksics Tibor Jedlicska István Kempelen Farkas Ke­reszthegyi Kósik Ferenc Lőwy Sándor [...] IWó zer Anna N Józsefné vitéz Naményi Odesealchi Neihübd Antal özv [...] én tartotta záró­vizsgáját mikor is vitéz Zsiga Já­nos járási főszolgabíró üdvözölte [...]
27. 1935-06-09 / 46.szám
[...] az esztergomi és esztergommegyei tanítóság vitéz Sza­bó István kir tanfelügyelő elnökle­tével [...] adott elő A szeminárium végén vitéz Szabó István kir tanfelügyelő megköszönte [...] talál­kozóján 20 20 Eggenhofer Dezső Farkas Jenő dr Galambos Ferenc Gyarmathy Lajos Kiss János özvegy Magos Sándorné dr Németh György dr Oravetz [...]
28. 1943 / 101. szám
[...] dr Késmárki Frey Vilmos 25 Farkas Jenő 20 Kornháber Samu 15 özv Rudolf Istvánné 10 Frank Sándorné 5 pengő Adományok a Mikulás [...] érkeztek Katona Andor 1 roli Farkas Tivadar 10 drb emlékkendő Parecco [...] Rochlitz Elemér 2 üveg köl­nivíz Vitéz Matus Gyula 3 pár gyermek­harisnya [...]
29. 1934-11-18 / 90.szám
[...] Vilmos Gar­day István Gottmann István vitéz Gyarmathy József vitéz Lánghy Emil Reviczky Gábor dr [...] Erzsi szalon 1 női télikalap Farkas Jenőné 1 női ruha 3 [...] 2 cserép virág dr Katona Sándorné 2 szőnyeg Kará­csonyi István 1 [...] stílban ké­szült profilozott kaput találunk Vitéz János reneszánszba átfesttette élénk piros [...]
30. 1943 / 13. szám
[...] Himnusz Hungária cimü versét sza­valta farkas János bencés gimnázium IV o [...] Gyula Gregoro vics Lipót Illés Sándorné dr Mertán János dr Mészáros [...] dr Csárszky István Jeszenszky Kálmán vitéz Ronkay Antal 3 3 P [...] Kemény Lajoe 5 P Frank Sándorné 3 P összesen 198 P [...]
31. 1941-10-11 / 82.szám
[...] Frey Vilmos dr Meszlényi Zoltán vitéz Sághy Antal N N 20 [...] Sándor Nádler István Obermüller Ferenc vitéz Szívós­Waldvogel József 5 5 dr [...] dr Kőmives László Maros Antal vitéz Ónody Jánoskuti József Steinwender József [...] 5 5 P Reviczky Elemér Farkas Lóránt Illés Sándorné 3 P Szentgyörgyi Mária 2 [...]
32. 1942 / 35. szám
[...] 4 P t adtak Domonkos Sándorné dr Hamar Pálné Koreánkat Józsefné dr Biró Dezső vitéz Szívós Waldvogel Jó­zsef Torma József [...] t adtak ífj Adamcsa István Far­kas Gyula Szeidi József Szatzlauer Gyuia [...] özv Etter Uaönné dr Katona Sándorné Bauer Imre dr Schwarz Pal [...]
33. 1934-07-15 / 55.szám
[...] Lajos elnök Csákvári Mihály alelnök Farkas Dezső titkár Keresk szakosztály Schrank [...] alelnök Apró háziállatok kiállítás szak­osztálya vitéz Pongrácz Bárta Ede elnök Reusz [...] titkár Háziipari szakosztály Dr Katona Sándorné elnök v Matus Gyuláné alelnök [...] Műszaki bizottság Homor Kálmán és vitéz Dudás László Szállás és közlekedési [...]
34. 2006-12-21 / 51-52. szám
[...] Iskola kitű­nő tanulója az Esztergomi Vitézek Rugby SE sportolója Magyar Baj­nok [...] tagja Várszegi Balázs testnevelője Bodó Sándorné edzője Zöld István és Spóner [...] Általános Iskola tanulója az Esztergomi Vitézek Rugby Sportegyesület sportolója Magyar Bajnpk [...] döntőjén második helyezést ért el Farkas Virág országos úszóversenyen nyert ezüstérmet [...]
35. 1940 / 74. szám
[...] Román Sándor dr Rudolf Béla vitéz Sághy An­tal dr Schmidt Sándor [...] Schrott Amália dr Szemessy Ferenc vitéz Szivós Waldvo gel József dr [...] Samu Laux Antal özv Magos Sándorné dr Mattya sóvszky Béláné Nagy [...] Julia özv Draxler Alajosné özv Far­kas Elekné Fekete Rezső Ferencrendi Gimnázium [...]
36. 1944 / 1. szám
[...] 50 Jeszenszky Kálmán 20 brank Sándorné Kerschbaummayer Károly 10 10 özv [...] okirati dicséretben részesítette A kitüntetést vitéz dr Csiby László vi­tézi székkapitány [...] m kir belügyminiszter bajóti jegyzővé Farkas Sándor ideiglene­sen kinevezett dunamocsi körjegyzőt [...] gyermekem mellé azonnali be­lépésre Cím Farkas Gyula Deák Fe renc utca [...]
37. 1943 / 10. szám
[...] Margit Ma latinszky Anna Várady Sándorné Schwartz gyógyszertár Riedl Gyula Szalva [...] dr Mike Lajosné Feigl Mihály vitéz Bogárdy Lászlóné özv Czobor Gyuláné [...] Kiinda Gyuláné Fritz Ernő Balázs Sándorné dr Zákonyi Jánosné özv Kalapos [...] 125 175 köbe csónakmo­tort Cim Farkas kalaposm Esztergom Veszek szecskavágógépet jókar [...]
38. 1930-03-20 / 23.szám
[...] Sándor Mihályi Kál­mán Vetsey Ede vitéz Végh Kál mán dr Vaszary [...] Hajnal Oszkár Fehér Gyula dr vitéz Szivós Waldvogel József Hank János [...] Kertész János és nejétől Bertoldi Sándorné legelő 200 P Horvát Szeder [...] Mai Sherlok Holmes 5 30 Farkas Jenő cigányzenekará­nak hangversenye 6 30 [...]
39. 1939 / 11. szám
[...] számában dr Halmi Miklós verérigszgató vitéz Bornemisza Félix vitéz Bátorffy Vil­mos nyilatkoznak A Beszkári [...] bútorkereskedő cég 2 2 Frank Sándorné L 50 Steiner Jenőné Czibor [...] kg dió Giegler cég játékok Farkas Jenő 3 drb gyermekszvetter Chszág [...]
40. 1915-01-31 / 9.szám
[...] a király az ellenséggel szemben vi­téz magatartásak elismeréséül Kinder­man Róbert 76 [...] Rajner Lajos püspök Ma­gurányi József Farkas Tivadar Brutsy János és dr [...] tucat harisnyát Ezenkívül dr Katona Sándorné 2 vég Fekete Linka pedig [...] Annavölgy 10 K Dr Katona Sán­dorné 3 K Dvihally Géza 2 [...]
41. 1942 / 5. szám
[...] bál ügy érte­sülünk hogy a Vitézek évenként megrendezni szokott báljukat ezidén [...] Brutsy Jenő 20 20 P Farkas Tivadar Monako asztaltársaság Nemes Harsak [...] Mártonná 2 2 P Frank Sándorne 1 50 Szathmáry Béla 1 [...] hájszalonna 1 5 literes lábas vitéz Zsámbéky Pálné 1 kg cukorka [...]
42. 1921 / 106. szám
[...] a levegő és a Horeruki vitézek nem sze­retik a puskapor szagát [...] Gyula Márkus László Szenes Béla Farkas Imre és Gaál Gyula a [...] ízléses női kalapokat készít Frank Sándorné Széchenyi tér 7 földszint Hordók [...] nevében is kö­szönetét mondok Bakoss Sándorné szül Tölgyessy Etel E rovatban [...]
43. 1942 / 15. szám
[...] a Győri Nemzeti Hírlap főszer­kesztője vitéz Barthalos Tibor és Csuvara Gyula [...] né Lábatlan Cementgyár 12 Frank Sándorné 10 dr Hamar Pálné 10 [...] Fohrstrü ber Mária 6 dr vitéz Onódy János kuti Józsefné 5 Schweiczer Vil mosné 3 Farkas Elekné 3 Névte­len 3 Fuchs [...]
44. 1930-01-19 / 6.szám
[...] dr Berényi Róbertnó dr Katona Sándorné Putz Lajosnó özv Etter Gyuláné [...] Leitgeb Jánosné dr Hamza Józsefné Farkas Tivadarné vitéz Szívós Waldvogel József Fe­kete Marianne [...] özv Jakobi Gáborné özv Hübschl Sándorné Bellovits Gyuláné Vermes Ignác Beck [...]
45. 1932-05-19 / 40.szám
[...] és előkelő rokonság gyá­szolja Fenyvesi Sándorné szül Vörös Emma f hó [...] Széchenyi téren A Széchenyi téri Farkas féle házat lebontották hogy újat [...] Károlyi Gyuláné gróf Bethlen Istvánné vitéz Gömbös Gyuláné dr Hevesi Simon főrabbi neje és Fleiszig Sándorné a Tőzsde elnökének neje kapott [...]
46. 2001-12-20 / 50-52. szám
[...] diplomaosztó ünnep­ség volt városunkban a Vitéz János Ró­mai Katolikus Tanítóképző Főiskola [...] Géza Bene Lász­lóné Csík Istvánné Farkas István Fe­ith János Ferkó Lajos [...] Bartal Béláné Hauser László Peti Sándorné Pozsgay Ernőné Vincze Józsefné Egészen [...] Mária Jolandis Rózsár Dánielné Sárközy Sándorné Takács Anna M Laura A [...]
47. 2001-10-04 / 39. szám
[...] diplomaosztó ünnep­ség volt városunkban a Vitéz János Ró­mai Katolikus Tanítóképző Főiskola [...] Géza Bene Lász­lóné Csík Istvánné Farkas István Fe­ith János Ferkó Lajos [...] Bartal Béláné Hauser László Peti Sándorné Pozsgay Ernőné Vincze Józsefné Egészen [...] Mária Jolandis Rózsár Dánielné Sárközy Sándorné Takács Anna M Laura A [...]
48. 2002-11-14 / 46. szám
[...] volt november 6 án a Vitéz János Római Katoli­kus Tanítóképző Főiskolán [...] tanítóképzés fejlődé­sében címmel folytatta Fazekas Sándorné tanszékvezető a Vág­Duna Ipoly Euró [...] Lajos Csiffáry Tamás Kluka Adrienne Farkas Éva Tölgyessy Zsuzsanna Tóth Sándor [...]
49. 1926-02-21 / 15.szám
[...] né Marosi Ferenc Reusz Ferenc vitéz Szívós­Waldvogel József Fehér Sándor Kemény [...] Takarék­pénztár Herczegh G L né vitéz Benke Ferenc Vörös József cég [...] K Szekcsik Elek Marosi Ferencné Farkas Károly N N Dr Antóny [...] N N Krach János Juhász Sándorné Knisch Sándor Fritz J Pázmány [...]
50. 1937-04-15 / 30.szám
[...] Elemér szap­panok és krémek Szlávik Sándorné 2 virágváza Stühmercég 4 fonott [...] Tarcsay N né 4 hamutálca vitéz báró Ungár Károlyné 1 drb [...] Edéné 1 üvegtál Bazárasztalhoz adakoztak vitéz Borókay Rudolfné játékok Buzárovits Gusztáv [...] selyempapír Babát öltöztettek Darvas Erzsike Farkas Buci Jezierszky Baba Szatz­lauer Kató [...]

 

  • 1
  • 2